1.0 INDLEDNING
Alle lande i denne verden har mennesker der falder udenfor arbejdsmarkedet og udenfor normerne på den ene eller anden måde. Der er især en gruppe der er skrøbelige, som vi kalder for mennesker med nedsat funktionsevne. Dette er en lidt bredere betegnelse end den tidligere betegnelse ”Udviklingshæmmede” og kan derfor også rumme Cerebral parese, ADHD og andre udviklingsforstyrrelser.

Det betyder i alt sin enkelthed, enhver der har en så nedsat funktionsevne at der skal pædagogiske tiltag til for at opretholde en hverdag. Til dette formål er der oprettet særlige institutioner der er indrettet med disse specialpædagogiske rammer.

Disse steder har behov for at vurdere borgeren der bliver visiteret til dem. Det kræver den rette vurdering for kunne give den rette indsats i forhold til den enkelte.

Vi mennesker er dynamiske og i konstant udvikling så vurderinger kan derfor aldrig være stationære betragtninger. Derfor er disse vurderinger løbende processer der hele tiden bliver justeret.

Det interessante ved denne process er både vurderinger men også de justeringer der udmunder i pædagogiske interventioner. Dette foregår altsammen med henblik på en bedre trivsel og deraf bedre udvikling. Når man møder barnets udfordringer og tilrettelægger miljø og aktiviteter ud fra det skaber man bedre forudsætninger for læring.


1.1 PROBLEMFORMULERING
Hvordan kan jeg som pædagog skabe mere stabilitet i hverdagen for et barn i et læringsmiljø ud fra en neuropædagogisk vinkel?

Bilag

Tilmeld dig vores nyhedsbrev