1. Indledning
Jeg var i min 1. Lønnet praktik i en børnehave. Under min praktik førte jeg logbog over dagligdagen, hvor jeg blandt andet var optaget af, hvordan omsorgen var børnene imellem samt børnene og de voksne, men også hvordan den var personalet imellem. Jeg synes, begrebet omsorg er et interessant område indenfor det pædagogiske arbejde, og derfor er det hovedtemaet i min opgave. Jeg mener, at det at give omsorg til hinanden i hverdagen, og vise at man bliver holdt af, og accepteret som den man er, er en vigtigt egenskab at have for både voksne og børn, da det er med til at styrke ens selvværd, samt er det med til at udvikle en som menneske i en positiv retning. Det er vigtigt at have en personalegruppe som fungerer, anerkender og yder omsorg for hinanden, for derved at kunne give børnene omsorg.


Som der står i dagtilbudsloven § 7 Stk. 2. "Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og understøtte det enkelte barns alsidige udvikling og selvværd samt bidrage til, at børn får en god og tryg opvækst".  får dette citat mig til at tænke på, om vi som pædagoger bliver ved med at kunne leve op til dette? Pædagogerne i dag får flere og flere arbejdsopgaver for eksempel børnemiljøvurdering og TRAS undersøgelser er noget, som er kommet her inden for den senere tid. Kravene til pædagogerne vokser og vokser, samtidig med at normeringerne bliver dårligere, og man høre om at der er flere pædagoger, som ikke føler at de "slår til" i hverdagen, fordi de føler sig stresset. "Arbejdspresset i landets børnehaver og vuggestuer er så stort, at 80 procent af pædagogerne føler sig stressede. Hver femte pædagog er så hårdt ramt, at de har været nødt til at melde sig syg i løbet af det seneste år".  Dette fører mig så videre til min problemformulering…
 

2. Problemformulering
Kan man som pædagog give omsorg så det er med til at støtte det enkelte barns udvikling?
Hvordan påvirker det psykiske arbejdsmiljø i en personalegruppen den måde pædagogen yder omsorg på?

 
3. Emneafgrænsning
Jeg ved at min problemformulering er meget bred, men mit omdrejningspunkt i opgaven bliver omsorg, hvordan jeg som pædagog kan støtte barnets udvikling via omsorg. Jeg har valgt at fokusere på pædagogers måde at støtte børns udvikling på, da jeg mener, at omsorg er grundlæggende for børns udvikling. Jeg vil i min KOL del have fokus på det psykiske arbejdsmiljø i en personalegruppe, hvorfor det er vigtig at have en personalegruppe som fungerer og om det har nogen virkning på børnene, hvis personalegruppen ikke fungerer. Jeg har valgt at ændre navnene af hensyn til min tavshedspligt.

Bilag

Tilmeld dig vores nyhedsbrev