Indledning
Musik er en gave til os mennesker, og noget vi ikke kan leve foruden. Musik skaber glæde og fællesskab. Allerede i mors mave begynder musikken. Barnet fornemmer moderens hjerteslag - pulsen. Omkring uge 20 er barnets hørelse udviklet og det kan registrere lyde, især moderens stemme. Derfor er der megen ide´ i at synge for sit ufødte barn - eller spille musik - og dermed lægge grunden til barnets musikalske sansning. (Marstal 2008 s.27)

Som barn kunne jeg i timevis fascineres af min venindes klaverspil. Fingrene der dansede over tangenterne, og tonerne der blev til musik, gjorde noget ved mig og fik mig til at ønske, at det var mig der kunne spille sådan. Musik gør noget ved os – rører noget i os. Det er meget tydeligt at se hos børn. Sæt en cd på eller sæt dig ned og syng, så er de med - med levende øjne og kroppe i bevægelse. Og der i nærværet vokser glæden frem – glæden over livet, over sig selv og over hinanden.

Danske børn tilbringer en stor del af deres dagligdag i daginstitution, derfor har pædagoger et medansvar for børns møde med musik og sang.  Hanne Eir og Gitte Gregersen skriver i deres bog "Musikken spiller en rolle" at ”et barn, der socialt set fungerer godt i en gruppe, er et barn der har det godt med sig selv”. Der stilles i dag store krav til børn om at kunne agere i mange forskellige kontekster og indgå i relationer og sociale samspil. Jeg er blevet nysgerrig på om musik, leg og bevægelse kan være med til at give det enkelte barn mere tro på sig selv og eget værd, og give dem større glæde i hverdagen - noget de kan sætte i spil i det sociale fællesskab. Jeg vil derfor prøve at belyse og finde svar på følgende:


Problemformulering
Hvordan kan et pædagogisk tilrettelagt forløb med leg, musik og bevægelse, styrke og støtte børns glæde og selvværd?


Afgrænsning og metodevalg
Mit udgangspunkt er mit daglige arbejde i en almindelig børnehave. Jeg har lavet et praktisk rytmikforløb, som jeg vil forsøge at koble med Sterns teori om RIG og Howard Gardners intelligensteori. Jeg vil i opgaven også kort komme ind på Flow.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev