Indledning og emneafgrænsning
I forbindelse med 1. års prøven har vi fået udleveret et opgavesæt. Opgaven indeholder tre forskellige muligheder. Jeg har valgt at arbejde med opgave 2, som er en case fra en børnehave. I opgaven skal der udpeges en eller flere problemstillinger og disse skal belyses ud fra valgte teorier. Jeg har valgt casen da denne indeholder mange interessante og oplagte emner, som man ofte møder i arbejdet i et dagtilbud.

Problemformulering
Hvordan kan pædagogerne fange børnenes interesse i samlingssituationen og hvordan påvirker pædagogernes rolle samt kommunikation ved samlingen, børnene og pædagogmedhjælperen?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev