Indledning:
Jeg har valgt opgave 3, som er en artikelopgave. Opgaven lyder som følgende: Børns selvforvaltning – mål eller middel? Jeg har valgt denne opgave, da jeg synes børns selvforvaltning er et spændende emne, som der er meget delte meninger om.

Da samfundsudviklingen går i retningen af større krav til selvstændighed og krav om større ansvar, er børns selvforvaltning et emne, som ofte kommer frem i medierne. Derfor mener jeg, at det er et spørgsmål, som er vigtigt at tage stilling til som kommende pædagog. Da mange børn i dag tilbringer en stor del af deres tid i institutioner, er det pædagoger og lærere, der udfylder den største del af børnenes voksenkontakt i hverdagen. Derfor er det både vigtigt og nødvendigt, at pædagoger og lærere sætter sig ind i barnets udvikling og behov - både generelt og i forhold til det enkelte barn.

På denne baggrund vil jeg med udgangspunkt i artiklen og analyse af Maslows behovspyramide og Daniel Sterns udviklingsteori vurdere, om børns selvforvaltning er mål eller middel. Jeg vil kort beskrive, hvad det kompetente barn indebærer, og derudover vil jeg komme ind på, hvad man forstår ved selvforvaltning, og hvordan jeg mener, at man som pædagog skal forholde sig til dette emne. Til sidst vil jeg konkludere på det skrevne.


Hvad er selvforvaltning:
"personens vilje og evne til at skabe sit eget liv og øve indflydelse på sine livsomstændigheder i et ansvarligt og solidarisk samarbejde med andre ligeværdige personer i et demokratisk samfund; kræver bl.a. at personen udvikler evnen til at kunne elske sig selv, evnen til at kunne elske andre og evnen til at være en "hel person" dette sker bl.a. ved at personen får mulighed for at udvikle alsidige virksomheder, at være eksperimenterende og skabende, at udvikle situationsbevidsthed dvs. at personen kan se såvel muligheder som begrænsninger i livet sammen med andre mennesker og samtidig kunne handle uden angst og dogmatik og at få erfaringer med selvforvaltning dvs. mulighed for at opstille egne mål for udvikling sammen med andre for konkret at blive medskaber af sit eget liv."

Tilmeld dig vores nyhedsbrev