1. Indledning
Denne opgave tager udgangspunkt i et pædagogisk forløb om den sociale læring i slåskultur, som jeg har planlagt og gennemført i forbindelse med min 2 lønnede praktik i børnehaven Hedevang.
Min idé til at arbejde med socialisering igennem slåskultur kom sig af, at der hos en drengegruppe (i 5 års alderen) i institutionen har været problemer i forhold til at omgås hinanden på en hensigtsmæssig måde. Mere konkret beskrevet vil det sige, at personalet ofte oplever at drengene er hårde imod hinanden og har svært ved at optræde som gode kammerater. Der var fra pædagogernes side, forinden mit projekt etableret et arbejde omkring socialisering hos de otte drenge, så projektet passer godt in i den igangværende proces.
Blandt drengene er der særligt én dreng (M), som har udtalte problemer i forhold til kammeratskaber og i forhold til personalet, har han brug for klare grænser og tydelighed. Hans frustrationer kommer gerne til udtryk i en voldelig og drilagtig adfærd over for omverdenen.
Derfor fandt  jeg socialisering med slåskultur som middel relevant, da god slåskultur er kendetegnet ved helt klare regler og faste ritualer. Dette ville skabe gode forudsætninger for at også denne dreng kunne deltage på lige for med de andre. Jeg har brugt meget tid på at tænke ham ind i projektet og det var vigtigt for mig at arbejde ud for en inkluderende tankegang, hvor alle i drengegruppen blev tilgodeset.


2. Metode
2.1 Projektet
Jeg byggede derfor projektet op omring et tema om riddere, hvor de gode værdier/ridderligheden var nøgleord. Drengene blev introduceret til projektet med en historie, som jeg digtede. Desuden startede hver dag ud med en lille fortælling hvori drengene selv indgik, som små riddere der skal lære forskellige ting. Desuden lavede jeg små sten med symboler på, som drengene fik hver dag, når dagens aktivitet på ridderskolen var slut. Denne sten tjente formålet, som bevis på at de nu tilhørte et særligt fælles broderskab.


2.2 Opgaven
Opgaven har jeg valgt at bygge op således, at hver enkelt dags indhold er beskrevet i punktform med tilhørende observationer af drengene. Dernæst et afsnit over min egen udvikling igennem de erfaringer jeg fik igennem ugen. Til sidst konkluderende overvejelser.
For at personalet i børnehaven kan få indblik i hvilke drenge der er tale om i de enkelte observationer, har jeg valgt at bruge initialer og vedlægger en liste over hvilke forkortelser, som betegner de enkelte børn . Denne liste vil af henhold til min tavshedspligt kun være tilgængelig for børnehavens personale.

Den litterære baggrund ligger hovedsagligt i bogen "Slåskultur : en teoretisk og praktisk bog om slåskampe" af Michael Blume.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev