Indledning
I Københavns kommune har man sat sig for at blive Europas mest inkluderende storby i 2015.1 Der arbejdes nationalt med et integrationsbarometer, som kan bruges til at se hvordan det går med integrationen gennem ni forskellige målsætninger.

I daginstitutioner arbejdes der iflg. Rapport om "inklusion på dagtilbud", med inklusionsbegrebet. Der arbejdes systematisk med inklusionsarbejdet, hvor målet er, at flest mulige børn, får tilbud i normalsystemet og at børn oplever sig værdsatte i dagtilbuddets fællesskab.

I arbejdet med familier af anden etnisk oprindelse og dermed andre kulturer i daginstitutionerne, skal pædagogernes fokus også være på integration og inklusion af hele familien.


Individ, institution og samfund
En pædagogs opgave er således, at udvikle miljø til omsorg, udvikling og læring og have forståelse for forskellige levevilkår og udviklingsmuligheder og de sproglige barrierer der kan opstå i både inklusion og integrationsprocessen.

Den problemformulering vi vælger at undersøge primært i denne opgave er socialinklusion og socialintegration i daginstitutionsmiljøet. Vi kunne også have valgt at inddrage begrebet eksklusion, da det jo er det der sker, hvis ikke det lykkedes at inkludere eller integrere barnet og dens familie i fælleskabet.


Problemformulering
-Hvorfor forsøger pædagoger at integrere og inkluderer socialt i en bestemt vuggestuegruppe i en integreret daginstitution?

-Og i hvilken grad er institutionens fællesskab det styrende i forhold til individets?

Bilag

Tilmeld dig vores nyhedsbrev