1. Indledning
Kimen til denne opgave blev til igennem vores gruppearbejde med praksisfortællinger. Vi har reflekteret  over de mange beretninger, der tog udgangspunkt i børn der kommer fra socialbelastede hjem. Derfor synes vi, det kunne være interessant at undersøge, hvad der ligger til grund for disse børns handlinger, samt at vi vil opnå en indsigt og viden, så vi er bedre rustet til at hjælpe disse børn i fremtiden. Derfor har vi valgt emnet social arv.


2. Problemformulering
Hvordan kan vi som pædagoger forstå og bryde den negative sociale arv i dagpasningstilbuddene?


3. Emneafgrænsning
Vi har valgt at fokusere på hvilke faktorer, der spiller ind i den negative sociale arv, og vi synes det kunne være interessant, at se hvilken indflydelse den negative sociale arv har på barnets første møde med "systemet".

Tilmeld dig vores nyhedsbrev