Indledning
I dagens Danmark, det moderne videnssamfund, er kravene til et kvalificeret sprog større end nogensinde. Hvis man i dag ikke kan læse og skrive, vil man i samfundet fremstå som direkte sprogløs, og det er nærmest blevet en social overlevelsesbetingelse at kunne læse og skrive på et tilfredsstillende niveau . Dette er et problem, som pædagoger må tage med i deres overvejelser, når de skal tilrettelægge en passende pædagogik i de forskellige daginstitutioner.

I de seneste år er der kommet mere fokus på børns tidlige sprogudvikling, da det har vist sig, at det har utrolig stor betydning for børns udvikling af læse- og skrivefærdigheder senere i livet. Dette fokus er især vigtigt for børn der ikke er sprogligt alderssvarende, så man tidligt kan hjælpe barnet på vej ved en sprogunderstøttende indsats. Dette fokus kom også fra politisk side og i 2007 blev det med dagtilbudsloven gjort obligatorisk at tilbyde alle 3-årige en sprogvurdering. Dog blev dagtilbudsloven  ændret i 2010, så det kun var de børn, som pædagogerne vurderede, kunne have brug for sprogstimulering, som skulle sprogvurderes.

Jeg har siden min start på pædagoguddannelsen været meget optaget af børns sproglige udvikling og jeg syntes emnet er utrolig vigtigt og spændende. Jeg blev især opmærksom på det i min første praktikperiode, fordi der var nogle enkelte børn som ikke var sprogligt alderssvarende og der derfor skulle igangsættes nogle sprogstimulerende aktiviteter. Jeg vil som pædagog gerne være med til at skabe et spændende sprogstimulerende læringsrum, hvor der kunne være mulighed for udvikling af gode relationer og man dermed får et endnu bedre læringsrum for de medvirkende børn og deres selvværd styrkes.


Problemformulering
Hvordan kan jeg, som pædagog i en almindelig daginstitution, være med til at udvikle 3-6-årige børns sprog, og herunder udvikle gode relationer imellem pædagog-barn og barn-barn?


Metode
Individ, Institution og Samfund belyser kort i denne opgave, hvordan dobbeltsocialisering har haft en stigende betydning for daginstitutionernes ansvar for børns sprogudvikling. Faget Dansk, Kultur og Kommunikation bruges til at belyse barnets sprogudvikling og den dialogiske oplæsning og hvordan denne kan bruges til en sprogstimuleringsaktivitet. Faget pædagogik belyser emnet relationer og det fælles tredje.  Mit linjefag Udtryk, Musik og Drama er lidt mere skjult i opgaven, men det spiller især ind sammen med den dialogiske oplæsning og i min praktiske erfaring.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev