Indledning
Børn er blevet ’store’ og til en vis grad selvhjulpne, når de går ud af børnehaven og begynder i skole og fritidsinstitution. Skolestarten er en milepæl i barnets liv og er genstand for stor opmærksomhed – både hos børnene selv og ikke mindst i deres familie. Skiftet har betydning for et barns udvikling og læring. De fleste børn er forventningsfulde og glæder sig til skiftet. Andre er mest af alt nervøse, og for nogle bliver det et problem at komme ind i den nye og fremmede verden med anderledes rammer og krav, end de var vant til. De har brug for en mere tryg overgang og for voksne, både forældre og ansatte, der er forberedt på at give dem en ekstra hjælpende hånd.

Skiftet bør foregå som en kontinuerlig proces, hvor der er sammenhæng, støtte og parathed hos barnet. Overgangen bliver kun et problem for et fåtal af børnene - men for disse få kan der blive tale om store vanskeligheder. I en undersøgelse fra Undervisningsministreret anføres, at: "det gælder for det første, at der på de yngste klassetrin er flere forstyrrende elever end på de ældste klassetrin. Værst står det til i børnehaveklassen (..) ... i børnehaveklassen og 1. klasse er det især tilvænningen til nye regler, rammer og arbejdsformer, der volder problemer.  Overgangen fra dagtilbud til børnehaveklasse og fra børnehaveklasse til 1.klasse er tydeligvis ofte svær ". 

Med andre ord: et samarbejde mellem de professionelle i børnehaverne, skolerne og fritidsinstitutionerne er en væsentlig forudsætning for, at børnene kan få og opleve en overgang kendetegnet ved en kontinuitet. For selv at få en forståelse af børnenes udvikling og deres samarbejde med den voksne vil vi i denne opgave arbejde med den pædagogiske kontinuitet, bl.a. for at undersøge, hvilke teorier og metoder, der kan anvendes på dette område.


Problemformulering
Hvordan kan vi som pædagoger give barnet en oplevelse af sammenhæng og genkendelighed i overgangen fra børnehave til skole?
 

Ud fra ovenstående spørgsmål vil vi i denne opgave især koncentrere os om følgende:
- Hvad betyder pædagogisk kontinuitet?
- Hvorfor er det vigtigt, at man som pædagog har et godt samarbejde mellem skole og SFO?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev