Nyeste

Pædagoger betaler selv forbedring
14. oktober 2000
Politiken skriver: For seks millioner kroner skal samarbejdet mellem skole og fritidshjem i København udvikles til næste år. Den nye udviklingspulje er et led i den aftale mellem Socialdemokratiet,...
Flere børn og unge får bistand
14. oktober 2000
Politiken skriver: Flere og flere børn og unge har sociale problemer. Det viser en opgørelse fra Danmarks Statistik. I alt 22.577 børn og unge modtog social bistand ved udgangen af 1999 mod 21.471 i...
Pædagoger i København genoptager arbejdet
13. oktober 2000
Politiken skriver: De strejkende pædagoger i København valgte i dag at genoptage arbejdet. Det skete med en enstemmig afgørelse blandt 1300 fremmødte pædagoger på et stormøde i Nørrebrohallen i...
Flere pædagoger i psykiatrien
12. oktober 2000
Aktuelt skriver: En ny lov om tidsbegrænsning af domme for kriminelle sindslidende ændrer ikke på uacceptable forhold for en forpint minoritet. Behandlingen bør inddrage socialpædagoger, som kan møde...
Forældre skal selv bestemme over åbning
12. oktober 2000
Politiken skriver: Freden kan vindes ved at overlade krigen til andre. Det er filosofien bag Socialdemokratiets forsøg på at løse konflikten på fritidshjemmene, hvor pædagogerne er gået ind i tredje...
Frifundet i sex-sag kræver erstatning
11. oktober 2000
Aktuelt skriver: En 23-årig pædagogmedhjælper, der i august blev frifundet for seksuelle overgreb på børn fra børneinstitutionen Mosen i Høje Gladsaxe, stævner nu Gladsaxe Kommune for uberettiget...
240 institutioner i København berørt af strejke
10. oktober 2000
Politiken skriver: De københavnske pædagoger har på et stormøde i Nørrebrohallen i København besluttet at fortsætte deres overenskomststridige arbejdsnedlæggelse. Strejken, der begyndte den 19....
BUPL-formand siger strejen skal stoppe
10. oktober 2000
Aktuelt skriver: Formand for BUPL i København, Henriette Brockdorff, opfordrede tirsdag morgen de aktionerende pædagoger i København til at gå på arbejde. - Vi har en forpligtelse til at sige til...
Yderligere 500 pædagoger strejker tirsdag
9. oktober 2000
Politiken skriver: Den københavnske fritidshjemsstrejke optrappes.
Forbund i splid om udlicitering
9. oktober 2000
Aktuelt skriver: Tiden er moden til at revurdere opfattelsen af udlicitering. Det mener FOA's formand Poul Winckler forud for kongressen i dag. Flere medlemmer af hovedbestyrelsen er dybt uenige.
Misbrugte børn på dagsordenen
8. oktober 2000
Søndagsavisen skriver: Der skal forskes mere og gives flere penge til arbejdet med børn udsat for seksuelt misbrug.
Storkonflikt blandt pædagoger truer i København
7. oktober 2000
Politiken skriver: Der er linet op til en storkonflikt blandt samtlige pædagoger i Københavns Kommune som følge af den mere end to uger lange konflikt på kommunens fritidshjem. På mandag har...
Flere hiv-smittede børn
6. oktober 2000
Aktuelt skriver: To ud af tre hiv-smittede børn i Danmark har direkte eller indirekte smitten med sig fra Afrika. Og da de i dag lever længere takket være medicinsk behandling, får vi flere smittede...
Strejkende pædagoger forkaster Kramers tilbud
6. oktober 2000
Politiken skriver: De cirka 800 strejkende fritidshjemspædagoger fortsætter deres strejke på trods af et tilbud fra overborgmester Jens Kramer Mikkelsen (S) om mindre nedskæringer på fritidshjemmene...
For få folk til pleje og pædagogik
5. oktober 2000
Politiken skriver: Fodfolket falder fra. Stillingerne står gabende tomme i mange kommuner, og det er især service i form af børnepasning, undervisning og ældrepleje, som lider under manglen på...
Studerende bliver slået
4. oktober 2000
Politiken skriver: Studerende, der læser til pædagog, sygeplejerske eller social- og sundhedsassistent, udsættes i høj grad for vold og trusler om vold, når de træder ud på arbejdspladserne i...
Nydanske børn ofte på sygehus
4. oktober 2000
Politiken skriver: Børn fra indvandrer- og flygtningefamilier fylder stadig mere hos lægevagten, skadestuerne og på hospitalernes børneafdelinger. Ikke fordi nydanske børn er mere syge end andre. Men...
Et ud af 100 børn offer for overgreb
3. oktober 2000
Aktuelt skriver: Seksuelle overgreb og blufærdighedskrænkelser rammer mindst en ud af 100 børn i Danmark. Med andre ord vil mindst en procent af alle danske børn på et tidspunkt i løbet af barndommen...
Flere børn indlægges
2. oktober 2000
Politiken skriver: Børneafdelingerne på flere store hospitaler er ved at blive væltet over ende af bekymrede forældre og deres småbørn. Ofte er der tale om børn med almindelig feber eller mindre...
For god til at forlade
1. oktober 2000
Politiken skriver: Hvert tredje barn i denne børnehave ville "normalt" gå i børnehaveklasse, men dets forældre har valgt anderledes. Her bruges tiden til andet end at skynde sig videre.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev