Politiken skriver: Alternativ behandling af folkesygdommene astma og allergi står øverst på prioriteringslisten for forskning i det nye Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling. 1,3 mio. danskere anslås at lide af astma eller en form for allergi, og sygdommene koster tilsammen det danske sundhedsvæsen mellem seks og otte mia. kr. om året.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev