Politiken skriver søndag: Det 25 år gamle samarbejde mellem skoler, socialforvaltninger og politiet - SSP - skal ikke længere kun tage sig af drengestreger, butikstyverier og hærværk begået af skolebørn under 18 år. SSP skal styrkes og udvides til også at tage sig af unge helt op til 25 år. Dermed bliver SSP en mere integreret del af indsatsen mod bl.a. gadebander og den grovere kriminalitet. Det Kriminalpræventive Råd har formuleret hovedlinierne for en ny SSP-politik, hvoraf det fremgår, at SSPs 'hattedame-image' skal ændres

Tilmeld dig vores nyhedsbrev