DR skriver:
Blot fire procent af lærerne i Vordingborg Kommune vurderer, at det i høj grad er lykkes at inkludere specialbørn i den almindelige undervisning.

Støj, skrig og slagsmål. Sygemeldte lærere, stressede elever og frustrerede forældre.
Sådan ser hverdagen ud på folkeskoler i Vordingborg, efter at kommunen valgte at gå forrest, da regeringen sammen med kommmunerne i 2012 satte sig et mål om, at flere børn med eksempelvis ADHD og autisme skal gå i almindelige klasser frem for specialklasser.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev