Politiken skriver: Retssikkerheden og behandlingen af sager om overgreb mod børn bør kulegraves i et bredt sammensat udvalg, mener et politisk flertal i Folketinget. Flere retsordførere frygter, at frustrerede forældre vil gribe til selvtægt, hvis ikke sagerne bliver behandlet bedre end i dag. De vil nu tage sagen op over for justitsminister Frank Jensen (S), efter at juraprofessor Eva Smith har krævet hele området gennemgået, fordi retssikkerheden er alt for ringe.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev