Politiken skriver: Der er voldsom mangel på døgninstitutionspladser og plejefamilier til socialt belastede børn og unge. Derfor må amterne ty til midlertidige løsninger, når et barn skal anbringes uden for hjemmet, fordi forældrene ikke magter at tage sig af det. Et udvalg af fagfolk peger på, at der skal nye typer institutioner til, hvis børn skal have den rette hjælp.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev