ALICE KJÆR

Pædagog, cand. pæd. og forfatter
Alice Kjær fortæller i ord og billeder om, hvordan voksne kan støtte børns trivsel, tro på sig selv og livsduelighed ved at skabe æstetisk sansende og legende miljøer på børns præmisser. Gennem nærvær og fordybelse i temaer der fascinerer børn, kan voksne lære at føre børn frem til æstetiske læreprocesser og kreativ udfoldelse.

Alice Kjær er selvstændig udviklingskonsulent og holder mange kurser og foredrag for daginstitutioner og fagfolk inden for 0-6 års området. Alice er en efterspurgt foredragsholder i Danmark og Norge. Hun er forfatter til flere pædagogiske fagbøger. 

Alice har deltaget som fagekspert i en ministeriel arbejdsgruppe under den styrkede læreplan. Hun har skrevet en inspirationsbog om læreplanstemaet Alsidig personlig udvikling - Jeg er mig (2019), og hun har udgivet bogen Børn og æstetisk praksis -sanser væren og læring i dagtilbuddets læreplan (2017). Derudover har hun forfattet bøger og artikler i Danmark og Norge om projektorienterede æstetiske børne- og læringsmiljøer for 3-6-årige og for 0-2-årige. Alice arbejder også som pædagog, hvor hun holder sig fagligt ajourført.

Alice Kjær er optaget af emner som:

  • Den styrkede læreplan og hvordan man kan arbejde med de 6 temaer og mål i hverdagen

  • Læring skal være sjov. Etablering af æstetiske læringsmiljøer- med plads til krop og sanser

Fordybelse, opmærksomhed og trivsel. At arbejde med temaer der engagerer børn over en periode, med afsæt i børneperspektivet.

Om nedenstående foredrag: Oplæg á 1.5 time. Forløb á 3 timer. De kan også kombineres med en fuld kursusdag. Alle oplæg og forløb kombineres med refleksion, dialog og praktisk pædagogik.

Målgruppe: Ansatte i børnehaver, vuggestuer samt studerende på pædagoguddannelsen.

Foredrag

Send forespørgsel

Den styrkede læreplan -læringsmiljøer og de 6 læreplanstemaer

Hvori består det styrkede i den nye læreplan?  Gennem konkrete eksempler giver jeg inspiration til etablering af læringsmiljøer, som giver plads til leg, medbestemmelse, engagement og livsduelighed. Læringsmiljøer kan forstås både som vokseninitierede, børneinitierede og noget der foregår i hverdagens rutiner og praktiske gøremål. Desuden vil jeg give inspiration til hvordan kan man organisere læringsmiljøer på tværs af læreplanens 6 temaer og læringsmål, samt hvordan man kan finde tiden til dokumentation og evaluering.

Send forespørgsel

Fordybet i temaer med alle sanser

Et tematiseret læringsmiljø er et æstetisk sansende og kreativt miljø, som overskrider vant praksis og bevæger sig ud på usikker grund, hvor børn og voksne skaber ny viden og forståelser sammen.  Med afsæt i mine bøger om Projekter med 1-6-årige vil jeg belyse, hvordan man kan invitere børn på en opdagelsesrejse i et tema over en periode, gennem sansende og kropslige undersøgelser skabende arbejde, dialoger og eksperimenter. Jeg vil komme ind på de overvejelser, beslutninger og refleksioner der vigtige at gøre før under og efter et projekt, herunder den voksnes rolle. Jeg besvarer spørgsmål som Hvordan kommer man i gang?? Hvordan finder man et tema? Hvordan kan børnene bevare en interesse for temaet så længe?

Send forespørgsel

Med sanserne foran. Æstetiske læreprocesser og inddragelse af børneperspektivet

Børn kommunikerer sansende og skabende. De forstår omverdenen og dem selv gennem deres krop, sanser og fornemmelser. Derfor er det vigtigt at arbejde æstetisk-sansende med børn. Med udgangspunkt i min bog, Æstetisk praksis og børn-sanser væren og læring, vil jeg sætte fokus på det æstetiske iblandt os, æstetiske, læringsmiljøer og læreprocesser med inddragelse af barnets perspektiv. Perspektiver som også er vigtige i den styrkede læreplan. Jeg vil komme ind på betydningen af pædagogens refleksion, indsats og tilstedeværelse.

-->