ANNE BAHRENSCHEER

cand.scient. Idræt og Master i Sundhedspædagogik

Send en uforpligtende forespørgsel

Vi svarer inden for 24 timer
Et Anne Bahrenscheer foredrag præsenterer deltagerne for bud på, hvordan fagprofessionelle systematisk - og i samarbejde med forældrene - kan støtte op om børns trivsel, læring og sundhed gennem fokus på fællesskabet i en legende og bevægende ramme.

I Danmark oplever mange børn at møde skole- og institutionsmiljøer med meget lidt fokus på kroppens muligheder i et bredt lærings-, trivsels og sundheds perspektiv. I forhold til både den nye folkeskolereform og de nye styrkede lærerplaner, bliver den pædagogiske opgave at sikre børn og unges ret til at møde legen og bevægelsesaktiviteterne som mulige læringsrum for udvikling, læring og trivsel.

Hvordan gør man det? Hvem sikrer gode rammer for fællesskabet? Hvad betyder den professionelle voksnes egen kropslighed og deltagelse i legen? Hvorfor er kroppen, og det kropslige perspektiv, en vigtig forudsætning for barnets trivsel, læring og sundhed?

Pædagoger og lærere kan indimellem føle sig rådvilde, både når de står overfor den nyeste forskning på området, og de nye krav (folkeskolereformen og de nye styrkede læreplaner) i forhold til, at bringe kroppen i spil, på nye måder i læringsrummene. Her er muligheden for at sikre det gode forældresamarbejde og bringe forældrenes nye viden og indsigt i bevægelsesaktiviteter og leg, i et lærings- og trivselsperspektiv.

Foredragsholder, Anne Bahrenscheer, er cand.scient. Idræt og Master i Sundhedspædagogik. Anne har gennem sin forskning, og i andre sammenhænge, undersøgt børn og voksnes perspektiver på Idræt, bevægelse, leg og sundhed. Her har hun fokuseret på, hvordan børn på forskellige måder udvikler sig og opnår læring og trivsel gennem meningsfulde og udfordrende bevægelsesaktiviteter og -lege i dagtilbuddet, skolen og fritiden. Anne sætter fokus på, hvordan voksne kan give mulighed og rammer for den vilde leg, den udfordrende leg og den lærende leg - i fællesskab med andre børn og voksne.

Anne Bahrenscheer er forfatter til bøgerne Bevægelse, sundhed og trivsel- i skole og fritid(2017) og Bevægelse, leg og sundhed- i dagtilbud(2018). Til daglig forsker hun i børns læring og trivsel i dagtilbud, og underviser både pædagoger, lærere og pædagogstuderende.

Foredrag

Send forespørgsel

BEVÆGELSE, SUNDHED OG TRIVSEL I DAGTILBUD

Oplægget sætter fokus på, hvordan bevægelsesaktiviteter og leg i formelle læringsrum påvirker børns læring og trivsel. Dette ses i rammen af de nye styrkede læreplaner(2018). Vi ser på, hvordan viden, faglighed og kropslige kompetencer kan give tryghed, mod og lyst til at give børn mulighed for varierede kropslige oplevelser, udfordringer og læringsbaserede aktiviteter. Og på hvordan pædagoger konkret kan organisere arbejdet med bevægelse, leg og sundhed i institutionen. Oplev nogle nye bud på dette i gennem oplæg, dialog og praksis eksempler.

 

Send forespørgsel

BEVÆGELSE, SUNDHED OG TRIVSEL I SKOLE OG FRITID

Dette oplæg sætter fokus på bevægelse, sundhed og trivsel i skole og fritid. Hvordan møder de professionelle voksne kravene til de 45 min. daglige bevægelsesaktiviteter for alle elever? Hvilke muligheder har teamet af lærere og pædagoger, i forhold til at inddrage den nyeste forskning i deres didaktiske overvejelser og hvordan kan man tilrettelægge dette arbejde med et kropsligt perspektiv på læring og trivsel for den enkelte elev, i fællesskabet med andre elever? Hvordan kan pædagoger og lærere konkret gennem metodiske redskaber, organisere arbejdet med bevægelse, trivsel og sundhed i skole og fritidsinstitution- oplev nogle nye bud på dette i gennem oplæg, dialog og praksis eksempler.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev