BO BRESSON

Familiestrateg, far til fem og foredragsholder
Foredragsholder Bo Bresson er uddannet civilingeniør og HD. Han har arbejdet med strategi på internationalt plan og siden omsat principperne til FamilieStrategi®, som er et dialog- og refleksionsværktøj, der hjælper til at skabe det gode familieliv samt balance mellem familie- og arbejdsliv. Et Bo Bresson-foredrag inddrager tilhørerne gennem humor og provokation kombineret med håndgribelige værktøjer, der kan bruges af alle, der har viljen.

Bo Bresson (f.1962) har arbejdet med strategi i danske og udenlandske virksomheder i mere end 30 år både som leder og som managementkonsulent. Da Bo blev far, forstod han, at det at være forælder og leder har flere lighedspunkter end forskelle. Og dermed var idéen om, at strategi som værktøj til at skabe trivsel og effektivitet også havde en berettigelse i familien, født.

Siden har Bo så kunnet glæde sig over, at det er i familien og ikke i lærebøgerne, på universitetet eller i virksomhederne han har lært mest om, hvad strategi er, og hvordan man lykkes med en strategi. Den erfaring har han sidenhen taget med ud i erhvervslivet, og i dag er han anerkendt for sin enkle og effektfulde måde at arbejde med strategi på.

Som aktiv ægtemand og far har Bo endvidere opbygget en betydelig viden om, hvordan det gode familieliv skabes og vedligeholdes, og den viden deler han hellere end gerne ud af. Det er en af hans personlige passioner.

Bo Bresson er initiativtager til FamilieStrategi.dk, kendt fra tv og radio samt forfatter til bl.a. bogen Familien fortjener hjemmelavet leverpostej.

 

En personlig historie men langt fra enestående

I et Bo Bresson-foredrag fortæller han gerne åbent om, hvordan FamilieStrategi blev skabt:

»I 1995 fik vi vort tredje barn, og han skreg uafbrudt i 10 måneder. Både som ægtepar og familie kom vi i så stor ubalance, at læsset væltede, og vi blev tvunget til at gøre noget radikalt. Løsningen var en FamilieStrategi®, hvor vi blev bevidste om, hvorfor vi har en familie, hvad vi vil med den, og hvordan vi fik skabt det familieliv, vi drømte om. Dermed fik vi knækket koden ved at gøre familien til noget, der er ligeså motiverende at bruge sin tid, sine talenter og sit engagement på, som jobbet er det.

Først troede vi, at vi havde løst et problem, som kun vi havde. Men da min hustru Lene Rikke i 2000 skrev en kronik i JyllandsPosten om vores FamilieStrategi®, kimede telefonen og det gjorde den i otte år efter. Vi var altså langt fra de eneste, der stod med balance-udfordringen. Siden er det blevet til en bog, mere end 200 foredrag og en række tv- og radioudsendelser.«

 

Foredrag

Send forespørgsel

BRUG FAMILIEN SOM MEDSPILLER – SÅ BLIVER DU EN DYGTIGERE OG GLADERE MEDARBEJDER

Familien og jobbet er det, der fylder mest i vores liv. Og alligevel formår kun de færreste at få de to delliv til at spille sammen på en god måde. For det enkelte menneske fører det til stress og forringet livskvalitet. Og arbejdspladsen går glip af medarbejdernes fulde potentiale. Det er loose-loose.

Men sådan behøver det ikke at være, for et godt familieliv gør medarbejderne både dygtigere og gladere og dermed mere værdifulde, mindre stressede og mindre syge. Det er win-win.

Det er ingen tvivl om, at familien er en af virksomhedens vigtigste men desværre også oversete medspillere, som både arbejdsgiver og medarbejdere kan få stor gavn af at bruge aktivt.

Alt for mange er fanget i det traditionelle mindset, at familieliv og arbejdsliv er uforenelige størrelser, hvor den eneste - men for de fleste mennesker umulige - løsning er at arbejde mindre. Og det gør det vanskeligt at skabe en konstruktiv og saglig dialog om WorkLife Balance.

I dette foredrag udfordrer Bo Storm P-syndromet og de kollektive 'sandheder', der står i vejen for en konstruktiv tilgang til balance mellem arbejds- og familieliv, hvor løsningen er mere familie - ikke mindre arbejde.

Med afsæt i et både-og mindset gennemgår Bo dialogværktøjet FamilieStrategi®, som kan hjælpe medarbejderne til at opnå balance på en måde, der fremmer både deres familieliv og deres job/karriere, så de lykkes med den dobbelte ambition. På den måde bliver WorkLife Balance til et fælles tema for virksomhed og medarbejdere.

Udbydes også som workshop efter aftale.

Send forespørgsel

SKAB DET FAMILIELIV, I DRØMMER OM – DET ER LETTERE, END I TROR

Det er aldrig for sent at skabe det familieliv, I drømmer om. Og I kan endda gøre det uden at gå på kompromis med jeres job-/karriereambitioner.

Efter seks årtier med en fejlslagen velfærds- og ligestillingsstrategi, hvor familien har mistet mening, værdi og indhold, har de fleste mistet evnen til at skabe et velfungerende familieliv. Og det har alvorlige menneskelige og samfundsmæssige konsekvenser.

I en tid, hvor der stilles større og større krav til os som mennesker, har vi mere end nogen sinde behov for den stabile og trygge base, som familien kan være, hvis bare vi ved, hvordan vi skal gribe det an.

I dette foredrag gennemgår Bo, hvad familieliv er i det 21. århundrede, og han præsenterer dialogværktøjet FamilieStrategi®, som er en enkel opskrift, alle kan bruge til at skabe netop det familieliv, de drømmer om.

Et godt familieliv gør jer robuste og giver jer overskud i hverdagen.

Lad os komme i gang vi har ikke tid til at vente!

Udbydes også som workshop efter aftale.

Send forespørgsel

WORKLIFE BALANCE PÅ DEN INTELLIGENTE MÅDE

Et foredrag til interne arrangementer målrettet offentlige og private virksomheder og institutioner.

 

 • Giver medarbejderne udtryk for, at de ikke kan få familie- og arbejdsliv til at hænge sammen?

 • Er medarbejderne stressede allerede om mandagen efter en weekend sammen med familien?

 • Betragter I hensynet til familie og karriere som modstridende størrelser?

 • Har I svært ved at sætte WorkLife Balance på agendaen på en konstruktiv måde?

 

Kan I svare Ja til et eller flere af disse spørgsmål, så får virksomheden ikke det ud af medarbejdernes familier, som den faktisk kunne.

Familien er en af virksomhedens vigtigste stakeholders.

Alt for mange oplever ubalance og kan ikke finde de rigtige løsninger, fordi de er fanget i det traditionelle mindset, at familieliv og arbejdsliv er uforenelige størrelser. Den traditionelle og for de fleste mennesker umulige løsning er at arbejde mindre. Og derfor er medarbejdernes familieliv da også tabu i langt de fleste virksomheder, hvilket skaber frustrationer og afskærer både medarbejdere og virksomheder fra det potentiale, der ligger i at bruge familien som medspiller.

I dette WorkLife Balance-foredrag udfordrer jeg de kollektive sandheder, der står i vejen for en konstruktiv tilgang til WorkLife Balance, hvor løsningen er mere familie ikke mindre arbejde.

Med afsæt i et både-og mindset gennemgår jeg dialogværktøjet FamilieStrategi®, som kan hjælpe medarbejderne til at opnå balance på en måde, der fremmer både deres familieliv og deres job/karriere. På den måde bliver WorkLife Balance til et win-win tema for virksomhed og medarbejdere.

Send forespørgsel

STYR DIN STRESS MED STRESSHESTESKOEN

Et foredrag til interne arrangementer målrettet offentlige og private virksomheder og institutioner.

 • Har I medarbejdere, der ofte føler sig stressede eller allerede er ramt af stress?
 • Har I svært ved at sætte stress på dagsordenen på en måde, der ikke skaber mere stress?
 • Mangler I en klar definition af, hvad stress er og ikke er?
 • Savner I konkrete værktøjer, som den enkelte og arbejdspladsen kan bruge i det daglige?

Kan I svare Ja til et eller flere af disse spørgsmål, så kan I med fordel lære stresshesteskoen at kende.

Stress handler i meget lidt grad om, hvor mange timer vi arbejde det handler om måden, vi arbejder og indretter vores tilværelse på.

I dette foredrag præsenterer jeg to enkle stressstrategier.

Stressstrategi 1 handler om at forstå netop din stress, så du ved, hvad det er, der stresser dig  det er nemlig meget individuelt.

Stressstrategi 2 handler om at øge din stresstærskel, så du bliver mere robust.

Efter foredraget vil den enkelte deltager og arbejdspladsen straks kunne igangsætte tiltag, der virker i praksis og som gavner både virksomheden og medarbejderne.

Send forespørgsel

FAMILIESTRATEGI ELLER FAMILIE STRESS - VALGET ER JERES

Et foredrag til interne arrangementer (foreninger, institutioner mm.) og til åbne arrangementer (biblioteker, AOF, LOF, FOF mm.) målrettet forældre/familier.

 

 • Har I dårlig samvittighed over, at I er for lidt sammen med jeres børn?

 • Oplever I, at karriere og familie er et enten-eller?

 • Lever jeres familieliv ikke op til det, I drømmer om?

 • Føler I, at familien er mere pligt end glæde?

 

Kan I svare Ja til et eller flere af disse spørgsmål, så får I ikke det ud af familielivet, I har mulighed for. I kan selvfølgelig vente, indtil børnene er flyttet hjemmefra men den proaktive løsning er en familiestrategi.

Det gode familieliv er kendetegnet ved to ting: 1) det kommer ikke af sig selv, og 2) det er forskelligt fra familie til familie der findes ikke én rigtig model.

Vi lever i et af de lande i verden, hvor der er de bedste rammebetingelser for et godt familieliv. Det eneste, I skal gøre er at beslutte jer for, at jeres familieliv er jeres ansvar. Så vil jeg til gengæld inspirere jer og give jer konkrete værktøjer til at gøre drøm til virkelighed.

Først bliver I udfordret på de såkaldte sandheder, der mentalt står i vejen for det gode familieliv. I modsætning til den sædvanlige enten-eller doktrin ifølge hvilken I må vælge mellem familie og arbejde, arbejder jeg ud fra en både-og filosofi.

I lærer, hvor vigtigt det er at holde fokus på bolden på det, der rent faktisk betyder noget i jeres liv.

Når realitetstjekket er på plads, taler vi om, hvordan I og jeres familie får lagt en ny kurs for fremtiden. Og endelig tager vi fat på den ofte smertefulde, men til gengæld utroligt befriende proces det er at rydde op i alt det, I fylder i jeres liv, så I får overskud til at nyde det, der rent faktisk giver mening og værdi.

Send forespørgsel

SÅDAN FÅR I JERES TEENAGER TIL AT TAGE OPVASKEN - MED GLÆDE

Et foredrag til interne arrangementer (foreninger, institutioner mm.) og til åbne arrangementer (biblioteker, AOF, LOF, FOF mm.) målrettet forældre/familier.

 

 • Er jeres teenager doven?

 • Bliver hun/han sur, hver gang der bliver stillet krav?

 • Er I servicepersoner for jeres teenager?

 • Drømmer I om en teenager, der bidrager derhjemme?

 

Kan I svare Ja til et eller flere af disse spørgsmål, så er det på tide at ændre på tingene.

Hvis I ønsker jer en teenager, der bidrager til løsning af opgaverne derhjemme, skal I gøre jer klart, at det ikke er teenageren, der er noget galt med. I har den teenager, I har gjort jer fortjente til!

Hvis I gerne vil gøre jeres teenager selvstændig og en, der tager et medansvar, så giver jeg jer inspiration og konkrete værktøjer til, hvordan I engagerer jeres børn i familielivet, så de bidrager til løsning af hjemmets opgaver og det endda med glæde.

I vil opleve, hvordan en ændret holdning til og fordeling af familieopgaverne både giver jer et mere velfungerende familieliv og ruster jeres teenager til livet som voksen. Det er ren win-win!

Send forespørgsel

VI HAR DE BØRN , VI GØR OS FORTJENTE TIL

Et foredrag til interne arrangementer (foreninger, institutioner mm.) og til åbne arrangementer (biblioteker, AOF, LOF, FOF mm.) målrettet forældre/familier.

 

 • Har det at få børn ikke givet jer den livskvalitet, I havde forventet og stadig drømmer om?

 • Oplever I, at jeres børn ikke respekterer jer som forældre?

 • Har I curlingbørn, der er bedre til at nyde end at yde?

 • Drømmer I om børn, der bidrager positivt til fællesskabet?

 

Kan I svare Ja til et eller flere af disse spørgsmål, så er det på tide at ændre på tingene.

Hvis I ønsker jer børn, der bidrager positivt til familielivet og det endda med glæde skal I gøre jer klart, at det ikke er børnene, der er noget galt med. I har de børn, I har gjort jer fortjente til!

Hvis I gerne vil gøre jer fortjente til børn, der er selvstændige og tager et medansvar, så giver jeg jer inspiration og konkrete værktøjer.

I vil opleve, hvordan en ændret holdning til børneopdragelse både giver jer et mere velfungerende familieliv og ruster jeres børn til livet som voksne. Det er ren win-win!