BO BRESSON

Familiestrateg, far til fem og foredragsholder
Foredragsholder Bo Bresson er uddannet civilingeniør og HD. Han har arbejdet med strategi på internationalt plan og siden omsat principperne til FamilieStrategi®, som er et dialog- og refleksionsværktøj, der hjælper til at skabe det gode familieliv samt balance mellem familie- og arbejdsliv. Et Bo Bresson-foredrag inddrager tilhørerne gennem humor og provokation kombineret med håndgribelige værktøjer, der kan bruges af alle, der har viljen.

Bo Bresson (f.1962) har arbejdet med strategi i danske og udenlandske virksomheder i mere end 30 år både som leder og som managementkonsulent. Da Bo blev far, forstod han, at det at være forælder og leder har flere lighedspunkter end forskelle. Og dermed var idéen om, at strategi som værktøj til at skabe trivsel og effektivitet også havde en berettigelse i familien, født.

Siden har Bo så kunnet glæde sig over, at det er i familien og ikke i lærebøgerne, på universitetet eller i virksomhederne han har lært mest om, hvad strategi er, og hvordan man lykkes med en strategi. Den erfaring har han sidenhen taget med ud i erhvervslivet, og i dag er han anerkendt for sin enkle og effektfulde måde at arbejde med strategi på.

Som aktiv ægtemand og far har Bo endvidere opbygget en betydelig viden om, hvordan det gode familieliv skabes og vedligeholdes, og den viden deler han hellere end gerne ud af. Det er en af hans personlige passioner.

Bo Bresson er initiativtager til FamilieStrategi.dk, kendt fra tv og radio samt forfatter til bl.a. bogen Familien fortjener hjemmelavet leverpostej.

 

En personlig historie men langt fra enestående

I et Bo Bresson-foredrag fortæller han gerne åbent om, hvordan FamilieStrategi blev skabt:

»I 1995 fik vi vort tredje barn, og han skreg uafbrudt i 10 måneder. Både som ægtepar og familie kom vi i så stor ubalance, at læsset væltede, og vi blev tvunget til at gøre noget radikalt. Løsningen var en FamilieStrategi®, hvor vi blev bevidste om, hvorfor vi har en familie, hvad vi vil med den, og hvordan vi fik skabt det familieliv, vi drømte om. Dermed fik vi knækket koden ved at gøre familien til noget, der er ligeså motiverende at bruge sin tid, sine talenter og sit engagement på, som jobbet er det.

Først troede vi, at vi havde løst et problem, som kun vi havde. Men da min hustru Lene Rikke i 2000 skrev en kronik i JyllandsPosten om vores FamilieStrategi®, kimede telefonen og det gjorde den i otte år efter. Vi var altså langt fra de eneste, der stod med balance-udfordringen. Siden er det blevet til en bog, mere end 200 foredrag og en række tv- og radioudsendelser.«

 

Foredrag

Send forespørgsel

BRUG FAMILIEN SOM MEDSPILLER – SÅ BLIVER DU EN DYGTIGERE OG GLADERE MEDARBEJDER

Familien og jobbet er det, der fylder mest i vores liv. Og alligevel formår kun de færreste at få de to delliv til at spille sammen på en god måde. For det enkelte menneske fører det til stress og forringet livskvalitet. Og arbejdspladsen går glip af medarbejdernes fulde potentiale. Det er loose-loose.

Men sådan behøver det ikke at være, for et godt familieliv gør medarbejderne både dygtigere og gladere og dermed mere værdifulde, mindre stressede og mindre syge. Det er win-win.

Det er ingen tvivl om, at familien er en af virksomhedens vigtigste men desværre også oversete medspillere, som både arbejdsgiver og medarbejdere kan få stor gavn af at bruge aktivt.

Alt for mange er fanget i det traditionelle mindset, at familieliv og arbejdsliv er uforenelige størrelser, hvor den eneste - men for de fleste mennesker umulige - løsning er at arbejde mindre. Og det gør det vanskeligt at skabe en konstruktiv og saglig dialog om WorkLife Balance.

I dette foredrag udfordrer Bo Storm P-syndromet og de kollektive 'sandheder', der står i vejen for en konstruktiv tilgang til balance mellem arbejds- og familieliv, hvor løsningen er mere familie - ikke mindre arbejde.

Med afsæt i et både-og mindset gennemgår Bo dialogværktøjet FamilieStrategi®, som kan hjælpe medarbejderne til at opnå balance på en måde, der fremmer både deres familieliv og deres job/karriere, så de lykkes med den dobbelte ambition. På den måde bliver WorkLife Balance til et fælles tema for virksomhed og medarbejdere.

Udbydes også som workshop efter aftale.

Send forespørgsel

SKAB DET FAMILIELIV, I DRØMMER OM – DET ER LETTERE, END I TROR

Det er aldrig for sent at skabe det familieliv, I drømmer om. Og I kan endda gøre det uden at gå på kompromis med jeres job-/karriereambitioner.

Efter seks årtier med en fejlslagen velfærds- og ligestillingsstrategi, hvor familien har mistet mening, værdi og indhold, har de fleste mistet evnen til at skabe et velfungerende familieliv. Og det har alvorlige menneskelige og samfundsmæssige konsekvenser.

I en tid, hvor der stilles større og større krav til os som mennesker, har vi mere end nogen sinde behov for den stabile og trygge base, som familien kan være, hvis bare vi ved, hvordan vi skal gribe det an.

I dette foredrag gennemgår Bo, hvad familieliv er i det 21. århundrede, og han præsenterer dialogværktøjet FamilieStrategi®, som er en enkel opskrift, alle kan bruge til at skabe netop det familieliv, de drømmer om.

Et godt familieliv gør jer robuste og giver jer overskud i hverdagen.

Lad os komme i gang vi har ikke tid til at vente!

Udbydes også som workshop efter aftale.

-->