BØJGÅRD+SCHLEICHER

Forfattere og eksperter i udfordrede børn/unge
Søren Bøjgård og Anette Schleicher danner tilsammen det populære makkerpar; Bøjgård+Schleicher. De brænder for at hjælpe børn, unge og forældre med deres udfordringer ud fra et yderst fagligt niveau med et holistisk blik på problemstillingerne samt fra et løsningsorienteret og positivt udgangspunkt.

Søren Bøjgård er uddannet folkeskolelærer og har bl.a. erfaring fra udskoling, suppleret af støttearbejde med børn og unge i udsatte positioner. Søren har en MA i specialpædagogik, er ansat som Lektor på UC Syddanmark og underviser primært i specialpædagogik på læreruddannelsen. Derudover er Søren Bøjgård konsulent ved NVIE (Nationalt Videncenter for Inklusion og Eksklusion) og har stået bag forskningsprojektet "Drengeliv i et inkluderende perspektiv". 

Søren Bøjgård er herudover en passioneret debattør og kronikør med adskillige indlæg i dagbladende, Information, Weekendavisen og Jyske Vestkysten. 

Anette Schleicher har et ligeså langt og fagligt grundlag som sin partner, Søren. Anette er uddannet socialpædagog og har i dette arbejde primært beskæftiget sig med fysisk og psykisk udviklingshæmmede unge og voksne samt med unge og voksne indenfor psykiatri- og misbrugsområdet. Hun er endvidere Lektor på pædagoguddannelsen i UCL. Anette Schleicher har undervist på bl.a. daghøjskoler, Pædagogisk Assistent-uddannelsen samt på en lang række ungeprojekter på jobcenter. Hertil har hun arbejdet som ungdoms- og uddannelsesvejleder, været projektleder af EU projekter, undervist kommunale plejefamilier og anbringelseskonsulenter i faglige problemstillinger og disses håndtering, samt videreuddannet sig til MA i socialpædagogik. Anette står herudover også bag adskillige debatindlæg, kronikker m.v. i bl.a. Jyske Vestkysten og andre dagblade. 

Bøjgård+Schleicher er endvidere forfattere og medforfattere til en lang række udgivelser bl.a. Unges Livsvilkår (2014), Dit studieliv (2016) og senest Relationsskabelse (2017).

 

Foredrag

Send forespørgsel

DEN INKLUDERENDE FOLKESKOLE

Folkeskolen i Danmark har nu siden 2012 haft særligt fokus på at inkludere alle børn. Udfordringerne er mange. I dette oplæg vil vi forsøge at give en række gode og praktisk anvendelige råd til, hvordan en almindelig danske folkeskole, kan modvirke eksklusion af elever, samt hvordan denne proces samtidig kan bedre arbejdsmiljøet for elever, lærere og pædagoger. Oplæggets hovedfokus er lavpraktiske hverdagseksempler, som ikke fordrer øgede økonomiske investeringer på skolen.

Send forespørgsel

NORMALITET I PÆDAGOGISKE KONTEKSTER

I dette oplæg er der fokus på den usynlige normalitetsforståelse, et stort flertal af os måler vores omverden ud fra. Med afsæt i bl.a. Bourdieus habitus-begreb stilles der skarpt på, hvordan pædagoger og lærere kan være opmærksomme de barrierer, deres egen habitus risikerer at skabe, og hvordan disse barrierer kan virke ekskluderende på den målgruppe, der arbejdes med.

Send forespørgsel

NÅR KATEGORISERINGER BLIVER FARLIGE

Sprog skaber virkeligheder hvilke narrative virkeligheder er der på din arbejdsplads?

Kategoriseringer via narrativer og diagnoser kan opbygge barrierer, som direkte ekskluderer mennesker fra fællesskaber. Samtidig er bevidstheden om, hvordan vi som professionelle taler om de mennesker, vi arbejder for og med, et enkelt og effektivt redskab, ift. lykkes med at skabe mere inkluderende fællesskaber. I dette oplæg er opmærksomheden rettet mod deltagernes evne til, via en øget opmærksomhed mod italesættelser, at ændre egen og andres praksis til at være mere inkluderende.

Send forespørgsel

RELATIONSSKABELSE - PÆDAGOGIKKENS ILT

Pædagoger og læreres evne til at skabe relationer er altafgørende for børn, elever og unges trivsel.

Oplægget vil præsentere forskellige tilgange til relationsskabelse og en ny model herfor. Der vil blive sat fokus på lærere og pædagogers evne til og muligheder for skabelse af relationer i deres professionelle hverdage i institutionen og/eller folkeskolen. I institutionen/folkeskolen er det karakteren af mødet med børn/elever, forældre og kollegaer, der afgør om pædagogiske tilgange har succes.  

Deltagerne vil få skærpet opmærksomheden på, hvor vigtigt et fundament relationsskabelse er for pædagogisk arbejde.

Send forespørgsel

UNGDOMSKULTURER 1

Hvordan kan du som underviser og vejleder møde den studerende på ungdomsuddannelserne?

Vi ved at et stort antal af de folkeskoleelever, der påbegynder en ungdomsuddannelse, har det meget svært med dette miljøskifte. I dette oplæg klæder vi undervisere og vejledere på til at takle denne udfordring med et særligt fokus på en øget forståelse for, at måden disse unge mødes på, er altafgørende for, om de bliver fagligt og socialt gode elever. Motivation via relationsskabelse og anerkendelse er omdrejningspunktet. (Afsættet her er bl.a. vores egen bog: Dit studieliv.)

Send forespørgsel

UNGDOMSKULTURER 2

Hvordan kan du som underviser og vejleder møde den studerende på videregående uddannelser?

Bevægelsen fra at være elev til at være studerende, er også en bevægelse, der fordrer mere indre end ydre motivation hos den enkelte. Denne bevægelse har mange nye studerende på videregående uddannelser svært ved at takle. I vores oplæg viser vi, gennem eksempler fra egen praksis, hvordan det er muligt, både at hjælpe de studerende til denne bevægelse, og samtidig fastholde nye studerende på deres valgte studium. (afsættet her bl.a. vores egen bog: Dit studieliv..)

-->