CAMILLA KAJ PAULSEN

Kultursociolog, forfatter og foredragsholder

Send en uforpligtende forespørgsel

Vi svarer inden for 24 timer
Camilla Kaj Paulsen er uddannet kultursociolog fra RUC, og har arbejdet med børn og integration i 11 år i organisationer som Røde Kors, Dansk Flygtningehjælp, og på en Boligsocial Helhedsplan.

Camilla har skrevet og udgivet børnebogen 'Nour og Noras første dag i børnehave', som er et redskab til at tale med børn om integration. Bogen handler om de to pigers første dag i børnehave og de kulturmøder, de oplever når de skal spise madpakker, lege med dukker og når Nour skal fejre Eid den efterfølgende dag. Bogen er baseret på dialogisk læsning, og læseleg da den løbende stiller spørgsmål til barnet og afsluttes med en række aktivitetsforslag, man kan lave med børnene for at stimulere den sproglige udvikling, samt tale om kulturforskelle og -ligheder. 

Camillas foredrag handler derfor om børn og kulturmøder, og kommer igennem spørgsmålene: 

Hvorfor er det vigtigt at tale med børn om kulturforskelle- og ligheder?

Hvordan taler man med børn om kulturforskelle- og ligheder på en inkluderende og positiv måde?

Hvordan kan man i bedste mening komme til at stigmatisere?

Hvilke konkrete redskaber kan man bruge?

 

Foredrag

Send forespørgsel

Børn og kulturmøder

Oplægget er en kobling mellem teori og praksis, og giver helt konkrete arbejdsmetoder, som man kan bruge i dagligdagen, når der opstår spørgsmål om det der med kultur. Oplægget kobles op på bogen Nour og Noras første dag i børnehave, som indeholder konkrete aktiviteter, men også tager nogle dagligdagstematikker op, som fx. madpakker, højtider, sprog, hudfarver, hvor bogen kan være et redskab til at tale om nogle - til tider - svære emner. Vi kommer gennem, hvad stereotyper er, hvornår vi møder dem, og hvordan de virker på børn. I løbet af oplægget kommer I til at arbejde med nogle konkrete cases, hvor i sammen med Camilla finder løsninger på at tale med børn om diskrimination og kulturforskelle på en positiv og inkluderende måde.  

Camilla Kaj Paulsen bidrager på yderst relevant vis til mangfoldigheds-debatten. Bogen nuancerer og normaliserer forståelser og praksis fra et børneperspektiv. Camilla fortæller i sit oplæg ligeledes om årsagen til bogen, egne erfaringer, arbejdet med bogens tilblivelse samt reaktioner og tilbagemeldinger på bogen. Camillas oplæsning og gennemgang af bogen fordrer god debat og refleksion blandt tilhørerne. "
Line Mansour, Projektleder i CFE (Center for forebyggelse af eksklusion)
-->