CAMILLA SEMLOV

Socialrådgiver, soc.d., børn og unge, forfatter

Send en uforpligtende forespørgsel

Vi svarer inden for 24 timer
Camilla Semlov taler i øjenhøjde om både professionelle og private erfaringer omkring at blive skilt og opbygge en ny tilværelse. Camillas eget familieliv er kendetegnet af “din, min og vores”. I sit arbejde som familierådgiver og konsulent i dagtilbud og og på skoler taler hun dagligt med forældre, børn og fagpersoner. Hun har stor erfaring med, hvordan familiebrud og sammenbragte familier kan skabe udfordringer for alle parter.

Camilla præsenterer levende og nærværende nogle af sit livs vigtigste historier og budskaber. Hun kombinerer sine personlige oplevelser med familiebrud og sammenbragte familier med et fagligt og professionelt perspektiv. Camillas hjerte er hos barnet, men hun viser samtidig stor indsigt i de voksnes situation både før, under og efter et familiebrud.

Det er med en ydmyg tilgang og respekt for, at alle familiers situation er unik, at Camilla på empatisk vis formidler brugbare redskaber til både forældre og fagpersoner. Hun serverer deltagerne en tilpas mængde postulater, der hjælper til at tænke anderledes om, hvordan både børn og voksnes behov tilgodeses bedst muligt.
Til foredragene skabes et trygt rum, hvor deltagerne får lyst til både at spørge og bidrage med egne oplevelser. Camilla inddrager efter behov sin egen brede og solide viden om familier, børn, opvækst, opdragelse, skole-, fritids- og institutionsliv. Det skaber god mulighed for, at det enkelte foredrag kan tilrettes efter deltagernes behov.

Camilla Semlov er uddannet socialrådgiver i 1999 og har siden beskæftiget sig med familier og arbejdet sammen med skoler og dagtilbud. Hun er på den måde sammen med børnene og de voksne omkring dem i deres egen virkelighed. Camilla udgav i slutningen af 2013 bogen Det næstbedste - når far og mor ikke bor sammen, og i 2020 var hun medudgiver af samtalebogen til børn i alderen 4 til 10 år Mine forældre er skilt. Begge bøger har fået fine anmeldelser. Desuden har Camilla sammen med en amerikansk bestseller-forfatter skrevet en bog til italienske forældre. Bogen handler om den danske måde at opfostre sunde og kompetente børn gennem nærværende samvær og sundt fællesskab sammen.

Camilla tager i sine foredrag især afsæt i sin første bog. Budskabet er, at skilsmisse- og delebørn kan få en tryg opvækst, hvor de på trods af, at de lever en delt tilværelse med to hjem, forbliver hele mennesker.

Foredrag

Send forespørgsel

DET NÆSTBEDSTE – NÅR FAR OG MOR IKKE BOR SAMMEN

Foredraget henvender sig både til fagpersonale og til forældre, der enten står foran, midt i eller efter et familiebrud. Børn fortjener en tryg opvækst, og forældre fortjener at få troen på og viden om, hvordan de kan give deres børn den. Foredraget kan desuden klæde fagpersonale på til at støtte børnene og hjælpe skilsmisseforældre til at håndtere de nye familieforhold. Det er en proces, og det hele tager tid. Kortsigtede mål og langsigtede forhåbninger er nøgleordene, men hvordan?

Sorg og krise vil på den ene eller den anden måde følge med en skilsmisse. Hvorfor reagerer vi voksne nogle gange som børn? Hvordan kan vi se en tidligere partner i et så fjendtligt lys? Hvad kan vi gøre for at komme om på den anden side, hvor vi kan genfinde hinanden som gode samarbejdspartnere omkring børnene? Kan vi måske endda ende som gode venner?
Hvordan passer vi på os selv i en svær periode? Hvordan håndteres den nye identitet - fraskilt, enlig? Hvordan forholder vi os til vores børn, når de er kede af det? Hvordan håndterer vi det bedst, når vores børn savner sin anden forælder?

Det er ikke mors uge eller fars uge. Hver uge er barnets uge. Fleksibilitet er en gave; for børnene, for forældrene og for alle mulige andre. Hvordan formår vi at være fleksible og have det godt med det?

Pap-/ sted-/ bonusforældre? Hvordan håndterer forældre, når der kommer andre betydningsfulde voksne ind i børnenes liv? Hvordan tager vi som voksne hensyn til børnenes enorme solidaritet?
Hvordan sikrer vi os, at vores barn kan sige, hvad som helst, hvor som helst, når som helst? Hvordan taler vi løbende med vores barn om familieforholdene, så både barnet og de voksne bliver opmærksomme på ændrede behov, der løbende viser sig gennem hele opvæksten?

I foredraget gives eksempler på helt små detaljer, der kan have afgørende betydning for børnenes trivsel og muligheder for så ubesværet som muligt at kunne navigere mellem to hjem.
-->