CHRISTINA MEDOM

Konsulent, underviser og foredragsholder
Christina Medoms faglige fokus er rettet mod pædagogik, læringsmiljøer, faglig ledelse og organisatorisk udvikling og læring. Med dette som omdrejningspunkt arbejder Christina Medom med vejledning, undervisning og udvikling af praksis både sammen med den enkelte medarbejder, i institutioner og på ledelses- og forvaltningsniveau.

Det centrale er hele vejen igennem, at alle børn i dagtilbud skal opleve at være succesfulde med at være et lille menneske i en større sammenhæng. Derfor er kvaliteten af det fællesskab, vi voksne er ansvarlige for og rammesætter i dagtilbuddet noget, der ligger Christina kraftigt på sinde- Ligeledes er det vigtigt, at der er en sammenhæng mellem de forskellige niveauer i organisationen, som udgør rammerne for børns liv i dagtilbud.

Christina Medom har en bred erfaring fra det sociale- og pædagogiske område. Christina er uddannet pædagog og cand.mag i læring og forandringsprocesser og har arbejdet indenfor det sociale- og pædagogiske område gennem 20 år som medarbejder, leder, underviser og konsulent, og har udover Danmark også arbejdet i Grønland, England og Sydafrika. 

I dag har Christina sin egen virksomhed, &MEDOM, hvor hun arbejder med udviklingsprocesser i mange forskellige sammenhænge, hvor pædagogik, læring, ledelse og organisation er kodeordene.


Alle nedenstående foredrag kan også rekvireres som workshop, temadag eller kursusforløb og kan tilpasses den kontekst de skal indgå i. Målgruppen for foredragene kan både være dagpleje, institutioner, ledere og forvaltning. Dette angives blot i en uforpligtende forespørgsel.

Foredrag

Send forespørgsel

1. Læringsmiljøer af høj kvalitet

Hvilken betydning har læringsmiljøer af høj kvalitet, hvordan ser de ud og hvad gør de voksne der er ansvarlige for dem? Et foredrag om forskning om læringsmiljøer af høj kvalitet i ind- og udland med teori og forskning krydret med masser af praksis eksempler og koblet til den styrkede læreplan.
Foredraget giver en introduktion til, hvordan dagtilbud, der gør en forskel ser ud, idéer til, hvor I kan arbejde med at udvikle jeres læringsmiljø og gode eksempler på, hvor I kan starte med at udvikle jeres dagtilbud.
 

Varighed: 2 timer 

Send forespørgsel

2. Når de voksne skal lege med

De voksne i dagtilbud skal deltage i legen, men mange er usikre på, hvad det går ud på og om det overhovedet er en god idé at voksne blander sig i børns leg. Legen eksisterer for legens egen skyld, men leg er ikke bare leg. Leg er forskellige typer leg, leg kræver en række færdigheder og begynder de voksne at blande sig i leg, bliver de nødt til at vide noget om legens væsen.
Når de voksne skal lege med er et foredrag med teori, masser af praksiseksempler og et par overraskelser.
Efter foredraget vil I have viden om leg, inspiration til, hvordan I kan indgå i leg sammen med børnene og ikke mindst have grinet godt igennem.

 

Varighed: 2 timer 

Send forespørgsel

3. Indretning af fysisk, psykisk og æstetisk læringsmiljø

Hvornår er noget et læringsmiljø og, hvor i består det fysiske, psykiske og æstetiske? Hvordan indretter man dagtilbuddet både fysisk, psykisk og æstetisk, så børnene får mulighed for at lege, fordybe sig, gøre sig rige erfaringer, danne positive relationer m.v.
Foredraget giver viden om indretning af læringsmiljøer, viden om, hvordan læringsmiljøer skaber børns betingelser i dagtilbuddet, konkrete eksempler på læringsmiljøer hvor de forskellige aspekter er integreret, samt konkrete ideer til, hvordan I kan arbejde med både den fysiske, psykiske og æstetiske dimension af læringsmiljøet.
 

Ved workshop og kursus er der mulighed for at arbejde med eget læringsmiljø i praksis.

Varighed: 2 timer 

Send forespørgsel

4. Den styrkede pædagogiske læreplan – fra forvaltning til praksis

Den styrkede læreplan rummer både læreplanstemaer, et fælles pædagogisk grundlag og et krav om at arbejde med en systematisk evalueringskultur. Hvordan gøres det og, hvad kræver det af de pædagogiske medarbejdere, faglige ledere og forvaltningen?
Foredraget giver et indblik i, hvordan sammenhæng på tværs af niveauerne kan skabe grobund for faglig udvikling og implementering af den styrkede læreplan.
 

Ved workshop, kursus og temadage er der mulighed for at arbejde med udvikling af egen praksis på alle niveauer.

Varighed: 2 timer 

Send forespørgsel

5. Meningsfuld dokumentation og evaluering – som udvikler praksis og inddrager børnene

Der er i den styrkede læreplan et krav om at styrke evalueringskulturen i dagtilbuddene og en af de ting, der kendetegner dagtilbud af høj kvalitet er, at de er vidensskabende. Men hvordan gør man det så det bliver meningsfuldt og, hvordan kan børnenes perspektiv inddrages heri? 
Foredraget tager fat i nogle af de greb man i dagtilbud kan gøre for at arbejde med meningsfuld evaluering og dokumentation på en måde, så det er med til at udvikle praksis og gøre en forskel for dagtilbuddets børn.
 

Varighed: 2 timer 

Send forespørgsel

6. Faglig ledelse af læringsmiljøer

Der stilles med den styrkede læreplan krav om at dagtilbuddene har en systematisk evalueringskultur og lederen har et særligt ansvar herfor. Hvordan ser en sådan kultur ud? Hvordan praktiseres det og, hvad er ledelsesopgaven her i?
Foredraget giver viden om at arbejde med systematisk evalueringskultur og konkrete eksempler på praksisser og redskaber som kan bruges her i.
 

Varighed: 2 timer 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev