FORÆLDREUDDANNELSEN.DK v. BENEDICTE FRÖLICH OG FRANK GORMSEN

Forfattere, foredragsholdere og stiftere af bl.a. Forældreuddannelsen.dk samt HIGHER WORTH (NGO)
De to ildsjæle, Benedicte Frölich og Frank Gormsen, har dannet par både privat og professionelt siden 1997. Tilsammen har de tre børn og et parforhold og familieliv der er efterstræbt af mange. Om nogen så lever de det de selv taler. De brænder for at være og gøre en positiv forskel for andre mennesker og især brænder de for at hjælpe kommende forældre, småbørnsforældre og andre voksne, der er i daglig eller tæt kontakt med småbørn, med at få den viden og indsigt, der for altid vil kunne sikre, at barnet vokser op med et stort og stærkt selvværd og derved FOREBYGGE langt de fleste problemer og udfordringer, som alt for mange børn og unge slås med i dag.

De har, på grund af deres egen opvækst, valgt at gribe livet - og især opdragelsen af og samværet med deres egne børn - anderledes an. Det blev meget tydeligt for dem, gennem mange års studier og arbejde med at hjælpe andre voksne med at få ændret deres selvbillede og til at få det bedre med sig selv, at forældres egen opvækst og måden langt de fleste opdrager på, er nøglen til barnets trivsel og især skabelsen af barnets selvværd.

Både Benedicte og Frank er stærke rollemodeller, der bidrager positivt til at skabe et bedre samfund, med plads til forskellighed/rummelighed, initiativ og medmenneskelighed. Det er nemlig de grundliggende egenskaberne og værdier hos stærke, selvbevidste og ansvarstagende voksne med et højt selvværd.

Derfor har de sammen stiftet både Forældreuddannelsen.dk og non-profit foreningen HIGHER WORTH, hvis hovedmål er at skabe netop dette - Højre Værd - i og for alle børn. (HIGHER WORTH er også en af de aktive løftegivere i Småbørnsløftet). Det vil de gøre gennem at uddanne og undervise forældre i at give deres børn en bedre start på livet, få brudt med de uheldige tanke-, tale- og handlemønstre, der helt ubevidst gives videre fra generation til generation og derved få skabt et grundlæggende stærkt og solidt fundament for barnet, at bygge sin fremtid på.

Frank Gormsen har hele sit liv arbejdet med ledelse, undervisning, idéskabelse og de sidste 20 år med mentoring. Han har en unik evne til at løfte dem han arbejder med, gøre dem bedre, mentalt stærkere samt hjælpe dem til at have det rette fokus for opnåelsen af deres personlige mål. Som personlig mentor har han transformeret mange personers liv og parforhold. Hans store viden og mangeårige erfaring i at hjælpe andre til at få det bedre med sig selv og derigennem markant ændre forholdet til deres partner og børn, danner grundlaget for den indsigt og passion hvormed han ønsker at hjælpe alle børn til at få en bedre start på livet. Som Benedicte, ser han dagligt i sit arbejde med sine klienter, de resultater og ofte store personlige udfordringer, som de unge og voksne har fået grundlagt og indlært gennem deres egen opvækst.

Benedicte Frölich - Forfatter og foredragsholder, er bl.a. uddannet sygeplejerske med flere års erfaring fra psykiatrien. Hun har også en 3 årig psykoterapeutisk uddannelse bag sig. Hun har hele livet haft en stor nysgerrighed og interesse for den menneskelige psyke og på, hvordan vores selvbillede og de tanker vi har om os selv er skabt. Noget der især er drevet frem af hendes egne kampe og store udfordringer med et lavt selvværd. For det er, hvordan vi definerer os selv, der har den største betydning for det liv vi lever, de relationer vi er i og den succes og rigdom vi oplever. Hendes viden og indsigt er så stor og bred og bunder som sagt både i mange års studier og især hendes egen personlige erfaring og udvikling. Det er Benedictes passion og livsmål, at kunne hjælpe andre til at ændre og bryde med de gamle fastlåste tanke og handlemønstre der holder dem fast, og derved skabe det liv som de selv ønsker og drømmer om og især sikre at de ikke giver de samme udfordringer videre til deres egne børn.

Sammen går Frank og Benedicte også ud og holder foredrag og kurser med hovedtemaet "Bryd Arven" og "Giv dit barn et godt og stærkt selvværd" hvor emner som børneopdragelse (hvordan du får selvbevidste, selvsikre, glade, givende, positive og mentalt stærke og sunde børn med overskud og opmærksomhed til sig selv og andre), samt hvordan du ændrer og opbygger eget selvværd og selvtillid og om hvor meget vores indlærte tanke og handlemønstre følger og styrer os langt op i voksenlivet, og alt for ofte holder os fast i dårlige eller negative mønstre og vaner. En af Benedictes bøger "Hvad Definerer Mig? - en stærk bog om tro og selvbillede", er en rigtig dyb og indsigtsfuld bog om dette emne der berører langt de fleste menneskers liv. For når vi ikke er bevidst om, hvad der har skabt det eller hvorfor vi har det som vi har det så kan vi heller ikke ændre noget. Og ændre vi ikke noget, vil vi fortsætte med at have og få det vi altid har fået og endnu værre... Vi giver det videre til vores egne børn. (Selvfølgelig helt ubevidst!)

Efter i mere end 25 år at have set, arbejdet med og hjulpet tusindvis af voksne der har kæmpet med lavt selvværd og mange andre sociale og psykiske udfordringer, har Frank og Benedicte valgt at vende fokus og indsats på at FOREBYGGE og derfor gribe ind hvor det hele STARTER og bliver grundlagt. Nemlig i den tidlige barndom - de første 0 - 6 år - og i forældrenes måde at være med og opdrage deres børn på.

DET DU IKKE SELV ÆNDRER - DET ARVER DINE BØRN

ALLE forældre gør deres bedste i forhold til deres børn! "Det bedste" er desværre bare ofte langt fra godt nok! Det bygger nemlig på, hvad den voksne selv har oplevet, lært eller været udsat for, i sin egen barndom og opvækst. Det er her vores grundlæggende værdier og, hvad vi lærer at tro og tænke om os selv, bliver dannet. Det er her vi ser og lærer hvordan vi er sammen i en familie, hvordan vi taler til og behandler hinanden. Hvordan man opdrager børn. Det er her vi lærer, hvad vi er værd som mennesker, om vi f.eks. skal gøre os fortjent til vores forældres kærlighed, hvad vi kan, må eller skal gøre for at få den, og hvad vores muligheder er her i livet. Vi kan altid kun gøre det så godt vi kan, ud fra den viden, evner og resurser vi har på det pågældende tidspunkt. Derfor ser man uhensigtsmæssige handlemønstre blive gentaget fra generation til generation og ALT for mange børn, unge og voksne der kæmper med lavt selvværd og en manglede tro på sig selv.

Hovedformålet med deres arbejde i Forældreuddannelsen.dk og med foreningen HIGHER WORTH er, at skabe, give og sikre, at alle børn vokser op med et stærkt selvværd - en stærk følelse af et HØJERE VÆRD. Gennem deres arbejde med kommende forældre, samt småbørnsforældre og andre voksne, der er i daglig eller tæt kontakt med børn i alderen 0 - 6 år, sikre de dem muligheden for at få den viden og indsigt, der vil hjælpe dem til at kunne give deres børn en anden og bedre start på livet end langt de fleste forældre selv har fået.

Dette vigtige og forebyggende arbejde vil sikre, at børnene får den ballast og robusthed der vil gøre, at de kan gå ud og møde verden og de udfordringer der nu engang ER i mødet/relationen med andre mennesker, i samfundet og i verden omkring os.

Foredrag

Send forespørgsel

BRYD ARVEN - Om/til børn og de voksne i deres liv.

Nogen af punkterne i foredraget:

- Hvordan du hjælper dine børn til at blive glade, stærke, sunde, selvbevidste og mentalt stærke mennesker med mod på livet og overskud til andre

- Hvordan du får en bedre relation til dine børn

- Det du ikke ændrer, det arver dine børn! Hvordan du (ubevidst) giver det videre til dine børn du ikke selv ændrer.

- Hvordan du gennem din måde at opdrage dine børn på, skaber nye ofre for Janteloven.

Til lidt større børn og unge: - Det er ikke din skyld! - Men du har selv ansvaret for at ændre og skabe en bedre fremtid."

Send forespørgsel

BRYD ARVEN - Til den voksne

Nogle af punkterne i foredraget:

- Det du ikke ændrer, det arver dine børn! - Og hvad er det for et liv du ønsker for dem?

- Hvordan du (ubevidst) giver det videre til dine børn du ikke selv ændrer.

- Hvad din opvækst og måde at blive opdraget på har for dit selvbillede.

- Hvordan dit selvbillede bliver skabt.

- Hvor stor indvirkning dit selvbillede og dine tanker om dig selv har på ALT i dit liv, inkl dine relationer - og hermed også hvordan du kommunikerer og handler i forholdet til partner og børn.

- Hvordan du med indsigt og forståelse kan ændre dit selvbillede og dermed alt i dit liv.

- Hvordan du gennem din måde at opdrage dine børn på, skaber nye ofre for Janteloven.

- Hvad du kan gøre for at bryde de mønstre og derved bryde arven.

Send forespørgsel

BRYD ARVEN - Til vortende, nybagte og forældre med mindre børn

Hvordan du undgår at gøre dit barn til offer for Janteloven. - Hvordan du får glade, positive og mentalt stærke børn, med mod på livet og overskud til andre.

Send forespørgsel

GIV DIT BARN ET GODT OG STÆRKT SELVVÆRD

Foredraget henvender sig specielt til kommende forældre, småbørnsforældre og andre voksne det er i daglig eller tæt kontakt med småbørn.

Føler du dig ind i mellem usikker i din rolle som forældre? Ville du gerne kunne gøre det bedre? Vil du kunne give dine børn en anden opvækst og et bedre selvværd end det du selv er vokset op med, men ved bare ikke hvordan? Kommer du nogen gange til at overreagere fordi du føler dig magtesløs? Er du i tvivl om hvordan du bedst muligt opdrager dit barn? Har du den tid og overskud til dit barn, dit parforhold og til dig selv, som du har drømt om? Er det svært at leve op til normer og krav? Er du blevet den forældre, ægtefælle og rollemodel du ønskede, du skulle være?

Forældreuddannelsen og Higher Worth gør op med den traditionelle måde at opdrage på.

Måden, hvorpå op mod 90 % af alle forældre opdrager på, er rent faktisk med til at skabe usikre, uselvstændige unge med lavt selvværd, der er nemme ofre for mobning, gruppepres og som ligger under for hvad andre tænker om dem. Rent faktisk skaber de i deres egne børn nye ofre for Janteloven!

Du vil lære og forstå, hvordan du skaber stærke, selvbevidste børn med et højt selvværd, samtidig med at der skabes mere ro, harmoni og mere tid til hinanden i familien. (Uden brug af mere tid) Til foredraget komme vi ind på følgende:

Hvordan børn opfatter og forstår. - Hvordan dit barn får dannet sit selvværd og selvbillede. - Hvordan du hjælper dit barn til at udvikle et stærkt selvværd. - Hvordan du nemt får mere tid og overskud til dit barn. Og meget mere! Vi hjælper dig, helt enkelt, til selv, at kunne ændre dit barns, dit eget og familiens liv, med meget få og simple redskaber, som du kan tage med hjem og bruge med det samme.

Vi ønsker, at give alle muligheden for at få den viden, indsigt og ikke mindst redskaber til, hvordan man kan sikre, at ens barn/børn får skabt og vokser op med, et stærkt og velforankret selvværd.

Et stærkt selvværd er det, mere end noget andet, der vil hjælpe og sikre at dit barn vil kunne undgå at blive offer for mobning eller lide under gruppepres, præstationsangst eller ende ud i uheldige og grænseoverskridende situationer, som vi ser, når man ligger under for angsten for hvad andre tænker og syntes om en, og angsten for ikke at være god nok.

Et stærkt selvværd er som en skudsikker vest, der hjælper barnet til at stå op for sig selv, men samtidig også at have overskud til og empati for andre.

Børn med et stærkt selvværd hviler mere i sig selv, har nemmere ved indlæring og nemmere ved at koncentrere sig. De er mere glade, positive, givende, hjælpsomme, nærværende, opmærksomme, kreative, skabende, stærke og kærlige børn med overskud til andre.

Desværre ser vi alt for mange børn og unge der lider under et meget lavt selvværd og som tilmed slås med et selvdestruktivt og negativt selvbillede og manglende tro på sig selv, egne evner og muligheder. Noget der går igen er følelsen af at være ensomme, føle sig udenfor og blive mobbet. Om ikke at føle sig gode nok, ikke at kunne leve op til forældrenes forventninger og ikke at føle sig elsket.

Hvis du som voksen selv kender til negative, tvivlende og begrænsende tanker om dig selv og dit eget værd, (som statistisk set over 80% af den voksne befolkningen slås med) så VED du, hvor meget det vil kunne give dit barn at vokse op uden disse tanker og følelser!

For det KAN forebygges og ændres - og den vigtigste indsats starter i barnets første 0 - 6 leveår.

Hør og lær hvordan du kan forebygge og derved sikre, at dit barn vokser op med et stærkt og sundt selvværd og giv derved dit barn den bedste start på resten af sit liv!

Send forespørgsel

HURRA FOR DEN LILLE FORSKEL (Advarsel: Indeholder store mængder humor!)

Nogle af punkterne i foredraget:

Til Par: - Sådan får du et bedre parforhold og sexliv med din partner.

- Forskellen på Mænd og Kvinder

- Kønnenes magtkamp ... og hvor passer sex så lige ind?

- Hvordan du får et stærkt forhold fyldt med glæde, passion og sex.

- Dit forhold er 100% dit ansvar.

- Min mand / hustru forstår mig ikke.

(Forståelse af det modsatte køn - som du aldrig kommer til at forstå - så fat det dog!)

- Hvad manden siger og kvinden tænker. (Nej, der ER ikke noget mellem linjerne når manden taler! - så talentfuld er han ikke.)

Send forespørgsel

NÅR MÆND OG KVINDER ER / ARBEJDER UNDER SAMME TAG - OG TO “VERDNER” MØDES”

Til Virksomheder, organisationer, foreninger, skoler

- Kommunikation på arbejdspladsen - Det er ikke bare selve måden vi kommunikerer på, det er også forståelsen af, at vi er på SAMME hold.

- Der er ikke noget der er rigtigt og forkert, men det er hvordan vi takler hvad der sker i hverdagen eller på jobbet, der afgører hvordan vi trives.

- Hvorfor kan kommunikation være så svær?

- Mænd og kvinder taler helt enkelt ikke samme sprog!

- Virkeligheden vs. virkeligheden - Hvad hører vi og hvad er vores udgangspunkt, når vi afkoder hvad der bliver sagt?

Send forespørgsel

TRO PÅ DIG SELV

Nogen af punkterne i foredraget:

- Hvordan du opnår større selvtillid og bedre selvværd

- Hvordan du kan lære at tro på dig selv og stå op for dig selv og DINE værdier - HVIS liv lever du?

- Ved du hvad DU vil og hvordan finder du frem til hvad der er dine mål og drømme.

- Er du træt af at være styret af Hvad andre tænker.

- Er det det Janteloven der styrer og er afgørende for hvad du opnår/har opnået ?

- Lader du dit humør og liv styre af din her og nu situation?

- Tænker du ofte: Hvis bare... (f.eks. jeg havde mere selvværd og selvtillid) så..

- Hvor stor indvirkning dit selvbillede og dine tanker om dig selv har på ALT i dit liv

- Hvordan du kan ændre dit selvbillede

- Hvordan du kan skabe, opnå og leve det mest fantastiske og rige liv.

Send forespørgsel

OBS! Brug for noget specielt til dit/jeres næste arrangement? Vi lytter til dig og dine behov/ønsker

Kom gerne med personlige ønsker eller problemstillinger for lige netop DIN organisation eller virksomhed. Vi garanterer og sikre et unikt, levende og på mange måder livsforandrende oplæg/kursus.

Forældreuddannelsen tilbyder og sammensætter foredrag, kurser og workshops så det passer dit/jeres behov med alt fra 1 time til 3 dage. Kontakt for foreslag og tilbud.

Mindre foreninger og institutioner tilbydes 30% rabat.

Det er et fantastisk foredrag, alle forældre skulle vide dette for at hjælpe sig selv og sit barn. Det er guld værd og uundværligt.
Tusind Tak til jer der gør dette arbejde og deler denne viden med os, så vi kan blive bedre/ klogere."
Sabrina -Forældre
Fantastisk foredrag! Det har virkelig været en øjenåbner og et utroligt tankevækkende foredrag. I gør et virkelig godt stykke arbejde.
Tusind tak for jer!"
Hanna - Forældre
Rigtig godt!! Der er mange brugbare teknikker. Inspirerende, positivt og meget givende.
Jeg vil gerne foreslå, at dette bliver udbredt så det bliver en del af fødselsforberedelse eller et tilbud alle forældre får inden for barnets første leveår. Alle kan bruge det og det burde være obligatorisk."
Marie - Forældre
Spændende, givende, interessant og informerende."
Thomas - Forældre
Spændende foredrag. Meget relevant. Forfriskende indgangsvinkel at bruge forældrenes selvværd og reaktionsmønstre."
Allan - Forældre
Gode pointer og nogle gode konkrete værktøjer."
Mie - Forældre
Et utroligt spændende og inspirerende foredrag! Bl.a. hvordan man skaber og fastholder sig selv, i sin egen fortælling og hvordan man ubevidst giver det videre til sine børn. Et vendepunkt i mit liv!"
Susanne - Pædagog
Foredraget gav en bedre forståelse for hvor mit reaktionsmønster kommer fra. Jeg har fået en større forståelse for de mekanismer som påvirker mig, og til at se hvor vi som forældre kan gøre en forskel"
Lisbeth - Forældre
Et godt og lærerigt foredrag med mange gode redskaber jeg vil tage i brug der hjemme. Man føler sig rigtig tryg i jer ord og nærvær"
Jane - Forældre
Foredraget giver dig en vigtig indsigt og redskaber til hvordan du kan hjælpe dig selv og dine børn"
Ditte - Pædagog
Super godt foredrag! Har lært mange gode \"hverdags fif\" jeg vil bruge i opdragelsen. Vil klart anbefale jer til vores omgangskreds!"
Frida - Forældre
Godt foredrag! Mange værktøjer jeg kan bruge i hverdagen. Kunne godt bruge mere tid på det foredrag."
Jon - Forældre
-->