GABRIELA REHFELD

Jordmoder, rådgiver i klinisk sexologi og foredragsholder

Send en uforpligtende forespørgsel

Vi svarer inden for 24 timer
Gabriela Rehfeld arbejder med unges seksuelle – og psykosociale sundhed. Gabriela underviser i og forelæser om seksualitetens aspekter i forhold til unges udvikling, anatomi og køn.

Gabriela er daglig leder af Ungdomsmodtagelsen i Halsnæs, som hun også er medstifter af. Hun har en bred erfaring fra både undervisning på ungdomsuddannelser, foredrag for de unges forældre og fagpersoner, eller i organisationer der, enten pædagogisk eller sundhedsfagligt, beskæftiger sig med unges seksuelle og psykosociale udvikling. Gabrielas foredrag har altid en normkritisk tilgang og lægger op til refleksion over egne fordomme og forforståelse.
Gabriela bruger erfaringen fra sit arbejde med unge til at forbinde teoretiske studier om unges trivsel og udvikling til at finde muligheder i dagligdagens praksis. 
Gabriela Rehfeld var initiativtager til lanceringen af ordet kønskrans som alternativ til jomfruhinde  og aktuelt kan Gabriela ses i Det Kriminalpræventive Råds nye kampagne:   Tune Ind.
 

 

Foredrag og undervisning:

Foredrag

Send forespørgsel

Myter i sexologi - for fagpersoner og andre:

Der er puttefester, der er skole-skiture med druk og overgreb, der er nomineringer i kategorier efter hvad der giver kred i sociale sammenhæng - og der er billeddeling.

Hvordan får vi klarhed på vores egne fordomme og hvordan finder vi et sprog, som vi kan møde de unge med i samtalen om seksualitet.  Hvordan undgår vi at reproducere og videreformidle myter og tabuer om seksualitet til vores unge. Hvordan nedbryder vi etablerede normer og arbejder hen imod værdig gensidighed uanset køn.

Send forespørgsel

Myter i sexologi - for unge:

Hvilke myter om krop og sex møder de unge og hvordan lærer de at navigere hensigtsmæssigt mellem krav, forventninger, grænser og lyst. Hvilken betydning har f.eks. jomfruhindemyten for en almindelig dansk ung og hvilken betydning har det andre steder hvordan hænger dette sammen? Eller hvordan lærer vi at afkode hinanden når vi kommer ud i nonverbale settings, som det ofte er når man har sex. Hvorfor begår man overgreb. Hvornår er noget et overgreb. Hvorfor er dét så svært?

-->