HEIDI LYKKE NISSEN

Lektor, stifter af sproglykke.dk og foredragsholder

Send en uforpligtende forespørgsel

Vi svarer inden for 24 timer
Heidi Lykke Nissen bruger sproget som kun få mennesker kan. Nemlig til at skabe, forundre, forbedre og udvikle. Hun står bag siden Sproglykke, som er en stor passion og drivkraft til at være legende og kreativ i sproget, men også til at \"skabe nye og anderledes og glædesfyldte selvfortsættelser\".

Heidi Lykke Nissen har arbejdet med- og undervist om børn og pædagogik i over 17 år. Heidis profil er bred og fyldt til randen af erfaringer, som hun har fået ved altid at følge sin faglige nysgerrighed, og som har ledt til at hun i dag står på et etableret fundament af sikker faglighed. 

Heidi er kendt for at bruge sproget til at skabe nye veje at gå for profesionelle og de brugere - børn som voksne - der arbejdes med i det daglige. Med fokus på skabende sprog som vej til (arbejds)glæde; som kulde til undring og forbedring; menneskesyn og hverdagen - hvorfor de går hånd i hånd. Med fokus på Teori U og udvikling, didaktik og de gamle tænkere som nyttoge greb i hverdagen. Hertil et kritisk blik på medicin, der ikke blot er godt, tilsat en grad af neuropædagogikkens nåde og gåde. 

Heidi Lykke Nissen er en erfaren foredragsholder og sætter stor ære i, at skræddersy et oplæg, som passer lige præcis til Jer og Jeres behov. Angiv ønske herom i en uforpligtet forespørgsel, så skræddersyer Heidi et forløb eller foredrag netop til Jer. 

Foredrag

Send forespørgsel

ORGANISATIONSUDVIKLING

 • Gør du dét ekstra i løbet af en arbejdsdag? Røde sløjfer og Hurra-flag på en trappe kan skabe en anden forventning til dagens møde. At se anderledes på arbejdsdagen hvordan kan vi oveni al nedskæringen og de mange nye krav alligevel og fortsat insistere på at tiden vi bruger på arbejdet, skal være godt givet ud. (Praksiseksempel fra social psykiatrien). Begreber fra både den positive psykologi og anerkendende teori.

Send forespørgsel

UNDSKYLD, MEN DER SIDDER EN TIGER PÅ MIN GYNGE

 • Om sprog og hverdagsbevidstligegørelse af det brede sprogbegreb. Hvorfor det mere end nogensinde er centralt at mobilisere pædagoger til at understøtte børnene i deres identitets- og sprogudvikling  som er BREDERE og mere holistisk funderet end alle de krav vi møder i sprogtest og sprogprogrammer pt.

Send forespørgsel

AT TURDE (SKRIFT)SPROGET - OM METALINGVISTIK I BØRNEHAVEN

 • Med afsæt i et nyt forskningsprojekt i UCC, stiller jeg spørgsmål til HVAD der skal til for at pædagoger TØR åbne for de mange forskellige sprog som vil være tilstede i enhver børnegruppe og udstille den viden og sprogkompetence. Artiklen vil provokere og spørge om vi som fagprofessionelle altid skal have svarene for at TURDE stille spørgsmålene. 

Send forespørgsel

ALTHEIMER LIGHT - ET KONSTRUKTIVT SYN PÅ DET POSTMODERNE ARBEJDSLIV

 • Vi skal konstant være vore egne forforståelser bevidst. Det er i sig selv en svær opgave når vi alle ved første håndsindtryk påvirker. Så hvordan sikrer man i sin praksis altid at kunne være frisk 'beginners mind' og distancere sig fra det man jo egentlig er en unik og infilteret del af. Begreber fra antropologien ville blive brugt som eksempler på tankemåder man kan bruge  til dette arbejde.

Send forespørgsel

AT VÆRE SINE KULTURBEGREBER BEVIDST. FRA DET POLITISK KORREKTE TIL BARE AT VÆRE (PROFESSIONEL)

 • En gennemgang af, hvordan forskellige tiders kulturbegreber fortsat præger vor tænkning og konstant, i hver enkelt hverdagssituation, vil udgøre forskellige briller for, hvordan vi vil (re)agerer. Dilemmer sat på spidsen og et forsøg på at tematisere udfordringerne i et komplekst og mangfoldigt hverdagsliv. Særligt antropologi vil bidrage som vidensideal.

Send forespørgsel

DET KOMPLEKSE KULTURBEGREB - HVORDAN DET AT FORVIRRE SIG SELV ÅBNER FOR STØRRE RUMMELIGHED

 • Artiklen kan give blik ind i, hvordan pædagogen kan udvikle et nuanceret sprogbrug omkring de udfordringer -i deres hverdag- som umiddelbart afkræver pædagoger mutible svar. Altså en ramme for at tale om: Må medarbejdere have tørklæder på, hvordan skal institutionen se på andre højtider end den etniskdanske jul mv., kolonien mv.
Send forespørgsel

LIVSFORTÆLLINGER I DET KULTURELLE GRÆNSELAND

 • Hvordan kan vi forstå hinanden i mødet som ofte vil fremstille én af os mindre privilligeret (inspiration fra bl.a. Hanne Hede Jørgensen). Fra Rødder til Ruter. At omtænke identitet med det formål at vi omtænker måden vi forstår os selv og vores sammenstød med andre. Hvordan kan konkrete institutioner understøtte dette arbejde (kulturstudier bidrager til teoribygningen i denne artikel).

Send forespørgsel

AT VIRKELIGGØRE DET, SOM VI TÆNKER/TROR OG ØNSKER OS TIL

 • Fra begreb til handling og analyse af begreb. Hvordan opnås dette ideal i en presset og virkelig verden. Hvordan opnås kritisk kompetence i forhold til at vurdere de gratis produkter, der vælter ind over danske institutioner i liberaliseringens navn. Alle aktioner i praksis har en relation til en norm og en underlæggende værdi. Hvordan kan der skabes bedre overblik over dette forhold? (Videnskabsteori i adopteret form). 
Send forespørgsel

MIN PROFESSIONALITETSIDENTITET SET UD FRA EGEN NAVLE

 • Hvordan piller man fagligt-navle til glæde og gavn for ens brugergrupper? Forskellige antropologiske begreber bruges til at pege på arbejdet med forforståelser og den svære præmis at der altid vil være en 'uset' plet som ikke for bestandigt kan afdækkes, men som må søges forstået netop ved konstant refleksion og holden sig selv fast på professionens idealer. Bourdieus habitusbegreb, diskussionsindlæg fra Lars Olsen samt redskaber fra antropologien.

Send forespørgsel

FRA IDE TIL PRAKSIS - AT FÅ DE LEVEDE IDEER TIL AT RAMME UDVIKLINGSPLANEN

 • Hvordan engageres medarbejdere i organisationsudviklingen således at det emmer af medansvar og levet solidaritet for institutionens intention. (eksempler fra Socialpsykiatrien og med begreber fra det gamle KOL fag). Pædagoger er stået af iforhold til manglende økonomi og anerkendelse af deres indsats. Det er beklageligt og vi må simpelthen få åbnet for ideen om at medarbejdere faktisk er dem der udgør institutionen. Faglig stolthed og glæde kan man planlægge og strukturere sig til.

Send forespørgsel

ANERKENDELSE, DER SKABER (ARBEJDS)GLÆDE

 • En mail sendt til den forkerte leder skabte en uforudset men glædelig vækst hos pågældende medarbejder. Med afsæt i arbejdet med anerkendende teori, hvordan institutionenskim kan cementeres ved at sprede fællesskabsfølelses og glæde ved hinandens opgaver og opgaveløsninger. En diskussion af den positive psykologis virkeområde og blik for grænsen mellem det konstruktive og måske 'lalleglade' i teoribygningen.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev