JØRGEN LYHNE

Neuropsykolog, lektor og ekspert i trivsel og gode læringsmiljøer
Foredragsholder Jørgen Lyhne er en af de mest anerkendte neuropædagogiske eksperter i Danmark og har i en lang årrække været ansvarshavende redaktør for det populære tidsskrift; Kognition og Pædagogik. Et Jørgen Lyhne foredrag er både indsigtsfuldt og inspirerende. Jørgens viden favner utroligt bredt og du vil uden tvivl få stor andel i denne viden gennem foredraget.

Foredragsholder Jørgen Lyhne har altid været optaget af at inspirere samt skabe læring og gode læringsmiljøer. Det er i det gode læringsmiljø der bliver grobund for de pædagogiske mirakler, dvs. de magiske øjeblikke, hvor alle børn oplever, at udvikling, trivsel og læring smelter sammen i en meningsfuld helhed.

Jørgen Lyhne er en erfaren underviser, forfatter og foredragsholder indenfor det neuropædagogiske og specialpædagogiske område. Jørgen er uddannet psykolog, lektor i psykologi og specialpædagogik ved VIA University College, Efter- og videreuddannelse og er endvidere forfatter til mange artikler og flere bøger. Jørgen Lyhne formidler skarp viden som oplæg til inspiration og professionsudvikling indenfor et bredt felt, fx:

  • Neuropsykologi og neuropædagogik

  • Positiv psykologi og Positiv pædagogik

  • Det gode børneliv

  • Flow, motivation og meningsfuldhed

  • Trivsel og Livsduelighedens pædagogik

  • Udviklingsbilleder: Fra udviklingsbeskrivelse til pædagogisk indsats

  • Børns udvikling af kognitive og non-kognitive kompetencer

  • Kreativitet og det musiske i psykologi og pædagogik

Jørgen Lyhne er forfatter eller medforfatter til en lang række udgivelser af pædagogisk og psykologisk faglitteratur. Her kan nævnes udviklingen af det pædagogiske materiale Dansk Pædagogisk Udviklingsbeskrivelse, der hidtil består af fire udgivelser i denne serie, samt to online platforme.

I januar 2024 udgav Jørgen Lyhne sammen med Susan Hart og Anna Marie Langhoff Nielsen et nyt screeningsmateriale: SBU 0-3 år, som er et danskudviklet screeningsværktøj, der vurderer det 0-3-årige barns tidlige udvikling.

Foredrag

Send forespørgsel

UDVIKLINGSBILLEDER: FRA UDVIKLINGSBESKRIVELSE TIL PÆDAGOGISK INDSATS

Arbejdet med børn og voksne med særlige behov stiller store krav til pædagogen. Det er en kunst at kunne fastholde det nødvendige fokus på læring, udvikling og trivsel.  Målet er at fremme barnets og borgerens oplevelse af livsduelighed. At lykkes med det, stiller store krav til den professionelle. Pædagogen skal have et særligt skærpet blik - ikke kun på det enkelte individ, men også på det samspil der foregår i hele læringsmiljøet.

Send forespørgsel

KUNSTEN AF BESKRIVE UDVIKLING OG TRIVSEL: FRA UDVIKLINGSBESKRIVELSE TIL PÆDAGOGISK INDSATS

At indfange og beskrive et menneskes udvikling er en yderst vanskelig opgave. Kan det overhovedet lade sig gøre at indfange de unikke kendetegn hos den enkelte? Hvordan kan man i det pædagogiske arbejde med børn, unge og voksne med særlige behov sikre sig at få det væsentlige med i udviklingsbeskrivelsen? Hvorfor er der brug for et særligt materiale til at beskrive udvikling og trivsel hos disse målgrupper?

Send forespørgsel

KREATIVITET OG KREATIVE LÆREPROCESSER

Hvor bliver kreativiteten af? Har vi smidt kreativiteten ud med badevandet eller har kreativiteten (og legen) stadig plads i den pædagogiske verden? I dette temaoplæg vil der blive præsenteret en ny måde at forstå kreativiteten og der vil blive præsenteret idéer til at få kreativiteten til at blive en meningsfuld medspiller i læringsmiljøet.

Send forespørgsel

PÆDAGOGISK ENGAGEMENT OG MAGISKE LÆRINGSØJEBLIKKE

Engagement betyder alt! Det får dig til at føle dig i live. Du ved det godt, for det modsatte af det meningsfulde engagement er at kede sig. Og hvem bryder sig om at kede sig?

Det gælder i skolen, i dagtilbuddet, på arbejdet og i hverdagen. Engagement, trivsel og magiske læringsøjeblikke er det bedste middel mod kedsomhed.  

Send forespørgsel

DET GODE MINDSET

Det kræver en god og sund mental indstilling at udvikle sig og lære betydningsfuldt nyt. Det gode mindset handler om dig egen og de andres indstilling, målrettethed og indre motivation. Det udviklingsrettede mindset opleves ofte som en kontrast til et fastlåst mindset. Hvordan kan du som lærer eller pædagog arbejde med mindset-baseret pædagogik?

Send forespørgsel

NEUROPÆDAGOGIK – LIV OG LÆRING

Du får indblik i neuropædagogikkens fascinerende verden. Hvordan kan du integrere viden om hjernen og den neuropsykologiske forskning i din pædagogiske hverdag? Uanset om du arbejder med voksne eller unge borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller om du arbejder med de helt små børn i dagtilbuddet vil du få glæde af at sætte dig ind i arbejdsgrundlaget for neuropædagogikken.

Send forespørgsel

HJERNE, KREATIVITET OG LÆRING

Hvordan spiller det sammen hjerneprocesserne og kreativiteten? Hvordan kan det blive et grundlag for at skabe meningsfuld læring? Du vil få indblik i hvordan neuroforskningen understøtter tanken om at læringsmiljøet er, som en levende og musisk organisme. Det organiske læringsmiljø har sin egen puls, rytme og klangfarve, som kendetegner det gode samspil.

Send forespørgsel

HÅB OG OPTIMISME SOM MEDSPILLER I PÆDAGOGIKKEN

Det er en grundlæggende menneskelig egenskab at tænke over fremtiden. Det gør en forskel om vi har håb og optimisme eller fortvivlelse og pessimisme i vores forestillinger om fremtiden. Du får indblik i hvad vi ved om hvordan håb og optimisme baner vejen for den meningsfulde læring.

-->