JØRN MARTIN STEENHOLD

Børnehavepædagog, fremtidsforsker og forfatter

Send en uforpligtende forespørgsel

Vi svarer inden for 24 timer
Jørn Martin Steenhold fortæller og skriver om –
Børn og barndom, børns liv, leg og deres indsamling af viden i en forunderlig verden.
Jørn Martin har udviklet og beskrevet rammerne om et utroligt barndoms univers “Det hele barn – det hele menneske”, hvori han opstiller fleksible livsmål for, hvad børn helst skal nå gennem leg og eksperimenter, ved at undersøge, lege, opdage og nysgerrigt “forske”, for at kunne udvikle sig til hele mennesker.
Jørn Martin har hertil udviklet \"videnshjulene\", som er fleksible praktisk-pædagogiske redskaber, som alle kan anvende, pædagoger, forældre og bedsteforældre i fællesskab, i forbindelse med børns leg og indsamling af viden.

Børn er altid hævder Jørn Martin i sine bøger og mange essays mere interesseret i ting, de ikke ved noget om, end hvad de kender til i forvejen. De er nysgerrige, vil lære, undersøge, forske og forudsige, forundres og vil være forud i viden. De vil opdage og mærke alt i verden!

Jørn Martin Steenholds barndomsunivers og hans mange bøgers gennemgående temaer er: Sansning Viden Erfaring Udtryk Tolkning Fortolkning.

Jørn Martin er uddannet børnehavepædagog og cand.phil. i pædagogik med studier i antropologi og folkloristik og han har arbejdet som vuggestue- og børnehavepædagog, børnehaveleder, seminarielektor, forskningschef - og er udpræget ide- og produktsudvikler. Han er barndomsforsker og forskningschef i en global virksomhed med børns leg, redskaber og legetøj, eksperimenter og natur, liv og viden som forskningsfelt.

I en lang række bøger fortæller han om børn og om sin praksis og forskning, der igen bliver omsat til kurser og foredrag. Jørn Martin skriver især kulturessays i både artikel- og bogform, der står alene, men også skal ses i sammenhæng med andre af hans essays og bøger - og han har mange års erfaring som foredragsholder, kursusholder - samt med børnehavebørn og børnehavepædagogisk praksis.

Der er desuden skrevet en biografi om hans ideer, artikler og bøger: Peter Eie Christensen: LIVTAG. Jørn Martin Steenholds essays om barndom, børns leg, liv og læring. (SAXO Publish)

Foredrag

Send forespørgsel

FREMTIDENS BØRN

Foredraget handler om børns utrolige nysgerrighed og livsbærende interesse for verden omkring dem, om fremtidens muligheder og om en samfundsudvikling, der indebærer utrolige forandringer, som nutidens og fremtiden børn skal forholde sig til. Hvad kan vi som forældre gøre? Hvordan kan vi i denne verden hjælpe vores børn på den bedste må? Hvad kan og bør samfundet gøre - og hvordan kan børnehaven skabe de bedste muligheder for at nutidens og fremtidens børn kan møde fremtiden?

Send forespørgsel

BØRNS INDSAMLING AF VIDEN

Jørn Martin har udvalgt, fortalt og beskrevet 100 videns og kundskabsområder, som børn - (fra de er 2-3 år og til de er 9-10 år og for den sags skyld resten af livet) kan lege og eksperimentere med, sanse og opleve. Alle børn vil gerne være klogere, mere vidende og vil gerne vise, hvad de kan og véd.

Ikke en eneste af alle de mange situationer, som barnet dels ser, oplever, får fortalt om, har tænkt på, drømt om eller leget med, er undværlie for barnet under skabelsen af dets indtryk af det liv og den tilværelse, det lige netop er blevet født ind i.

Han fortælle om, hvordan børn kan få viden og indsigt, glæde, interesse og kundskab om livet og tilværelsen på mange smukke, spændende og udfordrende måder.

Som redskaber benyttes bøgerne BARNDOMSKANON - LIVTAG og LEGENDE LÆRING I BØRNEHØJDE.

 

Send forespørgsel

TEGNING, TEGN OG KENDETEGN

Foredraget, præsentationen, kurset - handler om børns tegninger, tegneudvikling og om tolkning af tegninger - om børns fortællende, smukke, utrolige, poetiske og udtryksfulde tegninger, samt den viden, børnene har og er i besiddelse af, eftersom de netop viser deres viden i tegn, kendetegn og livstegn i de tegninger og på de billeder, de fremstiller. Der bliver givet eksempler herpå.
Tilhørerne eller kursusdeltagerne skal helst selv udvælge og finde de tegninger, der ud fra tegnene og motiverne er interessante og livsbekræftende at fortælle om, tolke og fortolke, udfra - det, man ser, - det man sanser - det, man tegner (gengivelsen af det, man ser, sanser, fornemmer!) - det, som tegnene symboliserer - og det, der har betydning.

Foredraget er ikke en ideologisk anvisning på, hvordan man ensidigt absolut skal fortolke og tolke tegninger og børns billedskabende virksomhed generelt. 2 af hans bøger: TEGNING, TEGN OG KENDETEGN og TEGN TOLKNING kan benyttes som et brugbart redskaber hertil. Der beskrives omkring 5000 tegn i 100 underfundige essays.

 

Send forespørgsel

LEGENDE LÆRING

Foredraget, præsentationen handler om viden og kultur formidling til børn i dagtilbud, børnehave, sfo, bibliotek og museum, samt i de frivillige foreninger. Det handler om - legende læring - i børnehøjde.
Åbne dagtilbud - suppleret med børnefamiliernes egne mange og spændende aktiviteter både hjemme og ude - er grundlaget for, at små børn møder viden, kunst og kultur i deres hverdag og samtidig opbygger gensidige læringsforløb mellem de involverede dagtilbud og "viden og kulturaktører".

Mange vidt forskellige begivenheder, drømme og situationer møder et menneske fra fødsel til død. På samme måde er det i legen, hvor mange tusinde temaer, historier, møder og begivenheder om livet og tilværelsen bliver udtænkt. Alene i de først ti år af et barns liv vil det i en blanding af korte glimt og længere scenarier have leget, drømt og tænkt på måske 100.000 - for barnet alvorlige, spændende, voldsomme, behagelige og glade - situationer og episoder.

Der bliver givet eksempler på lege og eksperimenter ud fra 10x10 vidensområder.

Som redskaber benyttes især bøgerne LEGENDE LÆRING I BØRNEHØJDE og BØRN OG KLOGSKAB.  (SAXO Publish)

 

Send forespørgsel

SANSER OG SANSELIGHED - OM DEN SANSEDE VIDEN

Foredraget, præsentationen, handler om børns sansede liv og tilværelse, sådan som disse sanser anvendes i lege, eksperimenter og samvær, fra det poetiske til det realistiske. Jørn Martin fortæller om sanserne - sådan som vi "måske" bruger dem, hvis vi altså får lov til det! Han vender op og ned på de traditionelle begreber om hvad sanselighed er.

Jørn Martin fortæller om og beskriver de 8 sanser og de sansede muligheder for almen menneskelig udvikling - som børn leger med for at lære livet at kende - og han påpeger vigtigheden af, at åbenhed, imødekommenhed, kærlighed og samvær(d) er basis for udviklingen af sansede livs og erkendelsesprocesser. Det giver han mange både realistiske og poetiske eksempler på". Bogen SANSER OG SANSELIGHED - om sanserne - er en del af forskningsprojektet projektet - Det hele barn. Det hele menneske.

Som redskaber kan benyttes bøgerne SANSER OG SANSELIGHED - DEN KREATIVE UDFORDRING - og LEGENES KENDETEGN.

Send forespørgsel

DEN KREATIVE UDFORDRING - "DEN PLUDSELIGE INDSIGT"

Foredraget fortæller om "den pludselige indsigt", især om børns intuition og deres intuitive og kreative leg, læring og dannelse.

Kreativitet repræsenterer - ifølge Jørn Martin - en mirakuløs blanding af elementer, der først og fremmest opstår på baggrund af barnets ubegrænsede energi, og som modstykke til kreativitetens stærkeste opponenter og fjender, nemlig: 1. Angsten for fiasko, 2. Fornuften, 3. Ordenssansen - der er dirigeret af den voksnes disciplinerende attitude.

Foredraget, præsentationen omfatter dels beretninger, dels en indføring i de overvejelser, der ligger bag redskabet Kreativitetshjulet, som er et redskab til at synliggøre hvilke kreative intelligenser, klogheder, evner, anlæg og udviklingsområder, der skal være til stede for bedst at stimulere bestemte børn, - samt til at anskueliggøre kreative aktiviteter og eksperimenterende lege og læreprocesser.

Som redskab kan benyttes bogen: DEN KREATIVE UDFORDRING.

 

Send forespørgsel

LEGETØJ - LEGENES REDSKABER

Til foredraget om, hvad børn får ud af at lege med legetøj og redskaber, skal tilhørerne selv have legetøj med hjemmefra, barndommens bedste legetøj - eller legetøj fra børneværelset.

Jørn Martin fortæller, beskriver og analyserer legetøjets mange muligheder, skelner mellem gode og dårlige, skadelige produkter - og ikke mindst, de gode fortællinger og historier om alle de gode minder om legen med legetøjet.

Jørn Martin har mange års erfaring med forskning i legetøj, dels fra samarbejdet med legetøjsfabrikanterne, distridurører, udviklere og designere.

Han er tilknyttet en global virksomhed, der analyserer, udvikler og certificerer produkter til børn, til undervisning og videndeling.

 

Send forespørgsel

DEN VOKSNES FORTÆLLINGER OM BØRN

Nogle af historierne er på bare et par linjer, andre på omkring et ark eller to. Det er børnenes historier og deres kommentarer til egne tegninger, der danner fortællingernes indhold - viderebragt af en voksen/ voksne.

Ethvert menneskebarn og menneske har sin personlige historie eller sine egne historier. Historier har det med at forgå, ligesom fortælleren forgår - så skal både fortælleren og historien huskes, er det et spørgsmål om, hvordan de bliver brugt og genbrugt, genfortalt. Der er blevet fortalt millioner af historier gennem tiderne, der alle er glemte. Handlingen i de fleste historier foregår mest i fortiden eller i nutiden. Men børn fortæller også historier om fremtiden, baseret på ønsker, drømme og forhåbninger.

Allerede i begyndelsen af en fortælling finder man, at den kan kategoriseres ud fra dens perspektiv. Er fortælleren på en indre rejse ind i selv, eller er han/hun på en ydre rejse ud i nære, fjernere eller fjerneste omgivelser?

Jørn Martin bruger en metafor til at beskrive fortællingens skæbne: Efterlader den tegn som spor i sandet, som måske viskes ud af tidens bølger med det samme, eller bliver sporene stående til evig tid i universet?

Jørn Martin fortæller om erindringens betydning -  at betingelsen for at en historie skal kunne fortælles, er, at den erindres. Det er velkendt, at den menneskelige hukommelse er et vidunderligt, men også et upålideligt redskab til registrering af, hvordan vi selv eller andre mennesker har opført sig.

-->