JOHN LANGFORD

Organisationsrådgiver og specialist i leder- og medarbejderudvikling, samarbejds- og samtaletræning, udvikling af stærke kollegaskaber og teams
Vil I være et bæredygtigt, lærende og udviklingsorienteret kollegaskab med god psykologisk tryghed, så har John Langford stor erfaring med at understøtte dette i leder- og medarbejdergrupper gennem fælles handling i mærkbare, kreative, refleksive og involverende processer.

Man mærker med det samme, når kollegaskaber fungerer godt. Både som forældre, børn, borgere, pårørende og andre og naturligvis som deltagere i det. Det gode kollegaskab skabes og understøttes, når der sættes ord på det, og når vi får grundlagt en reelt læringsorienteret arbejdskultur, hvor der eksperimenteres med faglig og relationel nysgerrighed.

John Langford er optaget af at skabe velfungerende kollegaskaber, der er konfliktkompetente, modige og ressourceskabende. Deltagerne skal være kompetente ledere af hinanden i kollegaskabet og spille hinanden gode gennem en gensidig og personlig autorisation i deres fagprofessionelle rolle på arbejdspladsen.

John Langford inddrager gerne æstetiske metoder - blandt andet fra impro- og forumteateret for at skabe flerdimensionelle lærende oplevelser. Han er oprindeligt uddannet pædagog, og er sidenhen uddannet indenfor offentlig ledelse og socialvidenskab, organisationspsykologi, journalistik, kommunikation og psykoterapi samt facilitering af Forumteater.

John Langford superviserer og er sparringspartner for leder- og kollegagrupper. Han har skabt universet Samtalekapital og er desuden associeret partner i virksomheden Facet5, der tilbyder ledere og virksomheder en avanceret og forskningsmæssigt valid personlighedstest i over 40 lande på samtlige kontinenter. John er ofte gæsteforelæser på Københavns Universitet indenfor emnerne procesfacilitering, samtaler i organisationer og fagprofessionel kommunikation og er lokal koordinator indenfor Inner Development Goals som er et verdensomspændende initiativ til udvikling af fremtidens personlige kompetencer og indersiden af bæredygtighed.

Skræddersyet forløb til jer

Med mit store faglige bagkatalog og mange års erfaring indenfor området er jeg fri af koncepter og forhåndstilrettelagte programmer. Det er jeres garanti for et målrettet og nærværende forløb. Jeg tilrettelægger spændende udviklingsforløb, strategiprocesser, lederudviklingsprogrammer og mærkbar organisationsudvikling i tæt samarbejde med jer. Jeg har desuden et stort netværk af kompetente samarbejdspartnere som jeg kan trække på.

Foredrag

Send forespørgsel

Psykologisk tryghed og godt arbejdsmiljø

Arbejdet på pædagogiske arbejdspladser er kendetegnet ved høj relationel og faglig kompleksitet. Derfor er det vigtigt, at der hele tiden arbejdes med det psykiske arbejdsmiljø.

En aktiv og bevidst læringskultur er afgørende, og alle medlemmer i gruppen skal være bevidst om, hvordan dette spiller sammen med oplevelsen af en psykologisk tryghed og hvordan man aktivt autoriserer hinanden som kolleger gennem handling og kommunikation.

Foredrag, enkeltstående dag eller forløb.

Send forespørgsel

Samtalekapital i professionelle læringsfællesskaber

Vi bruger samtaler til at løse konflikter og til produktivt at drive os fremad i samarbejdet. Samtalen er dermed et fagprofessionelt redskab, der bruges bevidst og udvikles omhyggeligt.

Gode samtalekompetencer skal udvikles og skærpes, for at den gode samtale kan leve i en konstruktiv kultur med etik og retorisk opmærksomhed. Det styrker samarbejdskompetencerne, mødernes kvalitet og samarbejdet med forældre og borgere.

I dette forløb bruges samtalen som træningsbane og metode i udvikling af samarbejdet, styrkelse af den psykologiske tryghed og af arbejdspladsens kultur.

Foredrag, enkeltstående dag eller forløb.

Send forespørgsel

Væredygtige kollegaskaber

Vi arbejder ud fra et mindset om at se hinanden med venlige øjne, respekt ved at forlange det bedste af sig selv og andre, villighed til at lade sig forstyrre og sætte spørgsmålstegn ved det hele, ro til at fordøje og vokse sammen. Gennem oplæg, faciliterede samtaler og mærkbare øvelser skaber vi nye fælles erfaringer og kobler individ med fællesskab.

1 enkeltstående dag som workshop eller i udviklings/supervisionsforløb.

-->