KAREN NØRBY

Ernæringsterapeut, forfatter og foredragsholder
Karen er ernæringsterapeut, foredragsholder og forfatter til flere bøger om kost og ADHD. Hun har beskæftiget sig med dette fagområde siden 2006 og har rådgivet mange familier og specialinstitutioner.

Karen er også leder af den 1. årige ADHD-sundhedsvejleder uddannelsen. I 2013 var hun inviteret til en høring i folketinget, hvor hun fortalte om den forskningen, der er på området.

Book en kursusdag og få dybdegående information om kost og udviklingsforstyrrelser som ADHD, Asperger og autisme. Samt idéer til at komme i gang med at ændre og bedre kosten.

Med dette kursus får deltagerne et indblik i den forskning, der er inden for kost og udviklingsforstyrrelser, samt en grundforståelse for, hvad kosten egentlig betyder for adfærd, trivsel og udvikling. Karen fortæller om institutioner og forældre, der har fået roligere børn og unge efter de har bedret og ændret kosten. Deltagerne får også gode råd og konkrete idéer til, hvordan de kan bruge kosten til at give denne gruppe af børn og unge en bedre hverdag.

 

Kurset udbydes som et halvdags- eller heldagskursus.

Foredrag

Send forespørgsel

Kursusdag: Kost og udviklingsforstyrrelser

Kursusdagen indeholder:

Forskning i kost og udviklingsforstyrrelser

Eksempler på institutioner og familier, som arbejder med kosten

Film om kost, adfærd og kriminalitet

Hvordan kan I arbejde med kosten i jeres hverdag?

Spørgsmål, diskussion og sparring

Udarbejdelse af en plan for hvad I gør, hvordan og hvornår.

VI har været så heldige at have en kursusdag med Karen. Vi er et aflastningstilbud for børn og unge med diagnoser såsom ADHD. Karen havde sammensat et forløb for dagen som var tilpasset vores tilbud, vi fik her et indblik i kostens indvirkning på forskellige processer i kroppen, ligeledes fik vi et fundament for at videreformidle den viden som vi tilegnede os. Karen er utroligt inddragende, og hun er yderst forståelig og taler i øjenhøjde, ligeledes var hun yderst
løsningsorienteret, når vi i personale gruppen sad med udfordringer eller spørgsmål. Vi fik mange idéer, der er nemme at implementere i hverdagen hos os. Alle som arbejder med børn generelt, og som har dem i flere spisesituationer bør overveje en dag med Karen, så de får et indblik i kostens betydning."
Andreas fra Concura
Karen holdt et foredrag til vores forældre, som har børn med diagnosen ADHD eller autisme. Det var et rigtig relevant oplæg, og vores forældre var meget begejstrede for det. “Kost-vinklen” i relation til børnenes diagnoser var en anden/nyere vinkel, end den vinkel forældrene tidligere er blevet præsenteret for. Oplægget var med konkrete handlemuligheder, som forældrene ikke tidligere i samme grad havde tænkt ind, som noget de kunne arbejde med i relation til deres barns dagligdage udfordringer. Oplægget blev afholdt i et sprog, som alle forældre kunne koble sig på og dermed forstå. "
Marianne V. Köning, Handicapafdelingen, Hedensted Kommune.
Vi har i Vesthimmerlands kommune brugt Karen Nørby som foredragsholder i forbindelse med efteruddannelse af vores plejefamilier. Karen Nørby gav en grundig introduktion til kostens betydning for børns udvikling og fejludvikling, samt konkrete råd og idéer til, hvordan plejefamilierne kunne gøre det bedre for dem selv, deres familier og ikke mindst deres plejebørn. Karen Nørby er professionel i sin tilrettelæggelse, så der er sammenhæng i undervisningens indhold, maden der bliver serveret og der var indlagt motion midt på dagen – meget gennemført."
Lone Groot, Afdelingsleder for Godkendelse- og tilsynsafdelingen i Vesthimmerlands Kommune
-->