KIRSTEN TRØLLUND BOYE

Specialist i kreativ pædagogik og kunstformidling

Send en uforpligtende forespørgsel

Vi svarer inden for 24 timer
Kirsten Trøllund Boye går forrest i udviklingen af børn og unges kreative kompetencer gennem videns- og erfaringsbaseret kreativ, kunstnerisk og innovativ pædagogik og didaktik.

Kirsten Trøllund Boyes kernekompetence er skæve og utraditionelle idéer, samt gennem et stort erfaringsgrundlag, at facilitere kreative processer, der er aktuelle og tilpasset målgruppens nærmeste udviklingszone. Med den Kreative kompetence som omdrejningspunkt, fokuserer Kirsten på evnen til at tænke nye tanker og omsætte disse kreative tanker i praktiske handlinger eller gennem æstetiske udtryk. 

Kirsten har stor erfaring i at indgå i undervisningssammenhænge eller i institutioner sammen med børn, såvel som i, at afholde kurser for pædagoger og andet relevant fagpersonale, i at udtrykke sine kreative tanker gennem fysisk materiale.

Trænger jeres firma til at lege og kaste sig ud i at få de skøre idéer, så er Kirsten Trøllund Boye endvidere erfaren inden for teambuilding og personaledage, hvor en organisation gennem leg og samarbejde, lærer forskellige metoder til, hvordan man får kreative idéer og giver slip på hæmningerne - send en forespørgsel for mere information om teambuilding. 

 

Foredrag

Send forespørgsel

WORKSHOP: DET MOBILE MUSEUM

Det Mobile Museum er et læringstilbud til institutioner, skoler, virksomheder og private, hvor vi kører original kunst ud til jer, så alle børn og unge lærer af og får oplevelser med kunst. Kunsten formidles af Kirsten Trøllund Boye med speciale i kunstformilding for børn og unge.  

Værkerne er særligt udvalgte til en sanselig, interaktiv og fantasifuld formidlingsoplevelse. Værkerne er en blanding mellem billeder, fotografi, skulpturer og en installation, der først bliver til et kunstværk, når gruppen skaber det.

 

Send forespørgsel

WORKSHOP: OPFINDERKURSET

På opfinderkurset skal deltagerne arbejde med innovation og skabe en prototype ud fra en problemstilling. Vi kommer ud til jer med et klassesæt af værktøjskasser. I hver værktøjskasse er der materialer, som deltagerne kan lave modeller af. Der er forskellige materialer i kasserne, så deltagerne ikke får de samme materialer. Deltagerne trækker individuelt en opgave, der kan være at bygge et fort, der svæver i luften eller en maskine, der kan stoppe tiden. Vi afslutter forløbet med, at hver deltager fremviser deres opfindelse og fortæller om tankerne bag.

Send forespørgsel

FOREDRAG: OM AT UDVIKLE BØRNS EVNE TIL AT UDTRYKKE SIG KREATIVT

Eksempler på temaer:

  • Hvordan udvikler jeg børns kreative og innovative kompetencer?
  • Hvordan fastholder jeg børns tegnelyst?
  • Hvordan laver jeg samtidskunst med børn?
  • Hvordan formidler jeg kunst for børn?
Tak for et godt samarbejde omkring dit foredrag ”Grib Samtidskunsten” her på museet. Måden hvorpå du koblede vores aktuelle særudstilling med dine egne erfaringer og ideer til konkrete projekter på skoler og i institutioner fungerede rigtig fint."
Anne Mette Høncke, formidlingsudvikler for børn og unge på ARoS
Vi havde fornøjelsen af at have Det Mobile Museum ude for at gennemføre et forløb om kunst. Kirsten Boyes måde at gå til børnene var engagerende og inspirerede børnene til at gå undervisningen på en fantasifuld og positiv måde. Man kunne virkelig mærke, at Kirsten er en ildsjæl, der brænder for børns kreative udvikling. Det forløb der blev gennemført var velforberedt og efterlod nogle berigede og glade børn."
Jon Jakobsen, folkeskolelærer på Elsted Skole
-->