KIT NØRGAARD

Cand.pæd.ant. Legeekspert. Foredragsholder. Facilitator
Styrk legen i dagtilbud, skole eller fritidsordning! Kit Nørgaard leger. Med hendes store viden om leg holder hun aktive og involverende foredrag, workshops eller personaledage om leg, den voksnes rolle i legen, legemiljøer, leg og sprog, leg i læring mm. for at styrke legefagligheden hos professionelle. Kit er forfatter til Legepaletten og diverse andre materialer.

Kits mission er at skabe mere leg. At sikre at legen er højt på dagsordenen i dagtilbud, skole og SFO. At øge legefagligheden i pædagogiske faggrupper. Hun har fokus på alsidig leg, og derfor er det et godt samsurium af alle legetyper, man møder hos Kit. I tæt samarbejde med Marie Lørring Dahl har hun skabt legepaletten som redskab til alsidig leg. Hun har udgivet legematerialer med Foa, Red Barnet, Playful learning og Legfordig.

Kit har leget hele sit professionelle liv. 25 år er det blevet til, siden hun for første gang trådte sine fødder i Gerlev Legepark og efterfølgende fik job som underviser og souschef i Legeparken. Her blev begrebet Gamle lege udbredt til hele Danmark. Siden har hun læst pædagogisk antropologi og driver nu kitnoergaard.dk og holder fagligheden vedlige ved at undervise på diverse pædagogiske kurser, pædagoguddannelsen og ind imellem også lave pædagogiske tilsyn.

Kit brænder for at skabe dynamiske læringsrum, og som facilitator har hun fokus på, at alt skal kunne realiseres i praksis og ramme fagligt hos både medhjælpere, assistenter og pædagoger. Kit tilbyder yderligere faglig supervision i dagtilbud. Hun har benene godt funderet i praksis med kendskab og praksiserfaring til både dagtilbud, skole og SFO.

Kits viden er alsidig indenfor pædagogik og didaktik, og hun byder også ind med kurser i temaer som eksempelvis Den styrkede pædagogiske læreplan, Natur, udeliv og science, Evalueringskultur og Læring med kroppen.

Foredrag

Send forespørgsel

Stil skarpt legen hos jer (Mest solgte)

I en vekselvirkning mellem teori og leg får I helt konkrete værktøjer til at styrke legekulturen hos jer. Vi skal lege, undersøge legen, være nysgerrige sammen. I vælger selv, hvor fokus skal være det kunne fx være på en legende praksis, den voksnes rolle i legen, legestemninger, legemiljøer, leg i børnefællesskabet, leg og kreativitet, vilde lege, LEGEPALETTEN eller legekompetencer. Hvis legen skal være fundamentet i børnenes hverdag, skal den prioriteres både i tid, faglighed, struktur og ressourcer. Stil skarpt på legen har en varighed 3-8 timer og kan lægges som personalemøde eller en hel pædagogisk dag. Stil skarpt på legen kan afholdes både i dagtilbud, skole og SFO.

Send forespørgsel

Forældreforedrag:  “Børns leg- dit ansvar”

Forældreforedraget giver redskaber til og sætter fokus på, hvordan forældre støtter børns alsidige leg og derved sikrer barnet de allerbedste udviklingsmuligheder. Foredraget byder på oplæg, leg, refleksioner og dialoger om legen.  Vi rusker op i legemusklen, huskes på legens muligheder og mindes om, at vi ind imellem skal huske at finde legetøjet frem, vende tingene på hovedet, fjolle, bruge fantasien og gribe nuet. Forældreforedraget kan tage udgangspunkt i LEGEPALETTEN, og LEGEPALETTEN kan bruges som fælles fagligt sprog med det pædagogiske personale.

Foredraget kan afholdes i dagtilbud, indskoling eller SFO og tager 1-2 timer.

Send forespørgsel

Træn din legemuskel

Bliv bedre til fantasi og rolleleg. Hatte, klæ' ud tøj, tylsskørter og fri fantasi. Måske et drys af magi. På workshoppen træner vi helt specifikt, hvordan pædagogisk personale kan indgå i og støtte fantasi og rolleleg. Det er en praksis workshop, hvor relevant teori implementeres i leg og øvelser. 3-6 timer.

Send forespørgsel

Udvid dit legekatalog

Føde en bjørn, Tyren i det røde hav eller Sno mig mine kyllinger. Her skal der leges alle typer regellege, de fleste med inspiration fra Gamle lege.  Fangelege, kamplege, kaplege, gemmelege, sanglege. Alle lege leges igennem, og deltagerne kommer hjem med en række nye lege til at bruge i praksis. Undervejs er der tid til at reflektere, undersøge teoretiske perspektiver og udvikle. Det er muligt at vælge et specifikt fokus på eksempelvis kamplege, lege til de mindste, lege fra bedsteforældrenes tid.

Send forespørgsel

Pædagogisk udvikling

I vælger temaet. Kit byder ind med indhold og facilitere processen. Det kan være til en enkelt personaledag eller til et længere udviklingsforløb med aktionslærings som udviklingsredskab.

Det er dét, der optager jer, der er i fokus. Og det  tager udgangspunkt I jeres hverdag og det gode, I allerede gør. Når Kit faciliterer udviklingsprocesser, er der fokus på det gode værtskab, på at forandring kræver handlinger, på at læring er en aktiv proces, hvor kroppen inddrages i forhold til at skabe dynamiske læringsprocesser.

Mega TAK for en super aften med dig. Jeg har udelukkende fået positive tilbagemeldinger fra forældre og medarbejdere. De synes at det var skønt at opleve det engagement, og den ild der brænder hos dig for legen. At vi var ude og lege sammen var en vigtig del."
Nicoline, leder af Nydningen - Slangerup Private Skov- og Naturbørnehave
Vi siger Godmorgen på en anden måde nu, når vi har leget sammen med forældrene."
Medarbejder i Nydningen - Slangerup Private Skov- og Naturbørnehave
Tak for en fantastisk dag med masser af lærerig inspiration. Du er en virkelig god og spændende underviser. "
Jeanette - Personaledag i Valmuen
Mange tak for et rigtig godt og inspirerende oplæg. Deltagerne var meget fornøjede og inspirerede."
Lene – Leg og Læring i Holbæk
Det er lettere at tale med de andre forældre nu, når vi har grint sammen i legen."
Forælder i Nydningen - Slangerup Private Skov- og Naturbørnehave
-->