LÆSEVEJLEDNING.DK

Folkeskolelærere, læsekonsulenter, foredragsholder, forfattere og master

Send en uforpligtende forespørgsel

Vi svarer inden for 24 timer
Bag læsevejledning står Maya Rabjerg Meltofte og Tina Kornbeck Nielsen. De arbejder til dagligt som læsekonsulenter på kommunalt niveau og driver sammen konsulentvirksomheden Læsevejledning.dk. Maya og Tina har mange års erfaring som lærere, læse-, lærings- og flersprogsvejledere – både på folkeskole- og læreruddannelsesniveau. Begge har arbejdet tæt sammen med dagtilbud i forhold til styrkelse af samarbejdet omkring børns sprog og skriftsprog på tværs af hjem, dagtilbud og skole. Derudover har de lavet læseundervisningsmaterialer til indskolingen og skrevet faglige artikler.

Teoretisk har de desuden en master i børnelitteratur og dansk didaktik samt en pædagogisk diplomuddannelse inden for sprog, læsning og skrivning samt pædagogisk udvikling generelt. Begge afgangsprojekter blev kåret til Danmarks bedste i henholdsvis 2014 og 2015.

Hvad tilbyder Læsevejledning.dk?

Virksomheden Læsevejledning.dk tilbyder forskellige oplæg og workshops inden for sprog-, læse-, og skriveområdet. De enkelte oplæg og workshops tilrettelægges i tæt dialog med jer, så det passer til jeres konkrete ønsker og kontekster. Læsevejledning.dk tilbyder også opfølgende vejledningsforløb med personalet.

Eksempler på forskellige workshops:

 • Læselystinitiativer i samarbejde med dagtilbud, skole og biblioteket
 • Det struktureret læse- og skrivebånd
 • Den gode udvikling inden for begynderlæsning og skrivning  
 • Den flydende læsning og skrivning
 • Hvordan følger man elevernes skriftsproglige udvikling, og hvilke tiltag sættes i værk? (Herunder afvikling og tolkning af forskellige test samt til idéer til tiltag på baggrund heraf)
 • Den gode overgang mellem børnehave og skole
 • Sproglig udvikling og faglig læsning- og skrivning i alle fag
 • Differentiering læse- og skriveundervisning
 • Læsning og skrivning i børnehaveklassen
 • Forældresamarbejdet om sprog og skriftsprog
 • Læse- og skrivevanskeligheder (herunder ordblindhed) 

Kontakt gerne Læsevejledning om et skræddersyet forløb, der matcher netop jeres behov.

-->