LAILA COLDING LAGERMANN

Ph.D. i pædagogisk psykologi, forfatter og foredragsholder

Send en uforpligtende forespørgsel

Vi svarer inden for 24 timer
Laila Colding Lagermann er skoleforsker/-konsulent og ekstern lektor ved DPU, Aarhus Universitet. Med sin store indsigt i unge, leverer hun et inddragende og inspirerende foredrag med afsæt i en række emner og problemstillinger med høj aktualitetsgrad, såsom udsatte unge, inklusion, diskrimination, etnicitet, identitetsskabelse og social selvforståelse.

Laila Colding Lagermann er uddannet folkeskolelærer og senere cand. pæd. i pædagogisk psykologi med en ph.d. i uddannelsesforskning. Laila har specialiseret sig i emner som ungdom, ungeliv, (inddragelse af) ungeperspektiver, udsatte/maginaliserede unge, m.m., hvorfor Lailas foredrag især egner sig til professionelle, der arbejder med unge, men også til forældre og alment interesserede. 

Lailas forskning er særligt knyttet til udsatte unge, unges identitetsskabelse og sociale selvforståelse, skolevrede/skolemodstand, betydningen af lærer-elev-relationer, in- og eksklusionsprocesser blandt børn og unge i skolen og marginalisering og overskridende læring blandt unge med etnisk minoritetsbaggrund. I forbindelse med sidstnævnte ligger flere af Lailas forskningspointer i direkte forlængelse af aktuelle debatter, som vi dagligt hører om i medierne og som vedrører netop denne gruppe af unge med etnisk minoritetsbaggrund fx ift. uddannelsesfrafald, ballademagere, er de nu også rigtige danskere, etc.

Laila Colding Lagermann  har flere års erfaring med undervisning på alle niveauer af uddannelsessystemet, med udarbejdelse og gennemførelse af foredrag, oplæg, workshops og kurser for praktikere og professionelle i bl.a. skole, daginstitutioner og i kommunalt regi. Derudover står Laila Colding Lagermann bag udgivelsen af en række publikationer inden for ungeliv, unge på kanten samt unges identitetsskabelse i og på tværs af skole/uddannelse og fritid.

I 2017 er Laila Colding Lagermann aktuel med bogen Det ved vi om børn, unge og etnicitet i skolen - om hvordan fokus kan flyttes fra egenskaber hos eleven til relationer i skolen, hvorved lærere, pædagoger og ledere inddrages som en del af samspillet, når en forholdsvis stor andel af elever med ikke-vestlig baggrund synes at opleve udfordringer i skolen i forhold til både læring og trivsel.

Foredrag

Send forespørgsel

ETNICITET, SKOLELIV OG LÆRING

En forholdsvis stor andel af elever med etnisk minoritetsbaggrund synes at opleve udfordringer i skolen i forhold til såvel læring som trivsel. I dette foredrag tages der afsæt i national og international forskning i forhold til at se på, hvorledes etnicitet kan siges at få betydning i en vestlig/dansk skolesammenhæng, og i foredraget identificeres nogle knapper, som man som professionel, selv kan skrue på med henblik på at tilbyde en nuanceret pædagogik i en mangfoldig skole.

Foredraget tager afsæt i Laila Colding Lagermanns bog fra 2017 Det ved vi om børn, unge og etnicitet i skolen, der undersøger, hvordan fokus kan flyttes fra egenskaber hos eleven til relationer i skolen, og dermed inddrages lærere, pædagoger og ledere som en del af samspillet.

Send forespørgsel

FORÆLDRE, SAMARBEJDE OG INKLUSION

I dette foredrag kommer jeg med nogle bud på, hvordan man i en dagligdag som del af en pædagogisk kontekst, kan inddrage forældrene mere, således at de også tager aktiv del i det at skabe inkluderende miljøer i institutionerne med henblik på at fremme inklusion af alle børn. Helt overordnet handler foredraget om, hvordan man helt generelt kan gøre det inkluderende miljø i institutioner til et fælles anliggende og ansvar, institution og forældre imellem

Send forespørgsel

MARGINALISERING OG OVERSKRIDELSE AF MARGINALISERING

I dette foredrag går vi tæt på udsatte unge og det, der i forskningen betegnes som marginaliseringsprocesser og overskridende læring. Foredraget tager afsæt i udvalgte unges egne fortællinger og perspektiver på, hvad der er på spil i den sammenhæng.

Send forespørgsel

UNGE PÅ KANTEN – AF SKOLE OG SAMFUND

Dette foredrag tager afsæt i forskning relateret til skolen som mulighedsrum for udsatte børn og unge i skolen. Med et specifikt fokus på det, der i forskningen betegnes som marginaliseringsprocesser og overskridende forandringsbevægelser gives i dette foredrag et indblik i elevernes identitetsskabelse og sociale selvforståelse i relation til skolen, set fra de unges perspektiver.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev