LARS DANIELSEN

Udannet pædagog, daginstitutionsleder siden 2001, selvstændig konsulent, foredragsholder.
Lars er en pædagogisk ildsjæl og en eminent formidler der fanger tilhørerne. Med en bred vifte af spændende oplæg og øvelser, skabes der rum for refleksion og udvikling.

Lars brænder igennem og engagerer, og man mærker tydeligt hans passion og erfaring inden for pædagogik, ledelse og udvikling af mennesker.

Lars er uddannet pædagog, og har mange års erfaring som daginstitutionsleder og selvstændig konsulent.

Oplæggene tager udgangspunkt i Jeres virkelighed og skræddersyes efter Jeres behov, med en høj inddragelse af deltagerne.

Alle emnerne kan kombineres, ligesom de kan skaleres fra 1 time til dage, så tag kontakt så tager vi en uforpligtende snak om emne og indhold.

Foredrag

Send forespørgsel

Den styrkede pædagogiske læreplan

Uanset om I har arbejdet med læreplanen længe, eller om I skal sættes godt i gang, kan Lars byde ind. Det kan altså være en allround gennemgang, eller I kan dykke dybere ned i enkelte elementer, alt efter hvad I har behov for. I kommer til at se på læreplanens faglige fundament og kerneområder, for at ruste Jer til at omsætte dette til praksis.

Send forespørgsel

Evalueringskultur

Forskning peger på, at personale i dagtilbud af høj kvalitet generelt er mere fagligt selvkritiske og reflekterende i deres vurdering af kvaliteten i deres eget dagtilbud. Der skal opbygges en kultur og noget systematik omkring evaluering i institutionen, som ser på pædagogernes handlinger, det læringsmiljø der stilles til børnene samt de pædagogiske mål.

Send forespørgsel

Fremtiden tilhører de kreative

Kreativitet bliver en central kompetence i fremtiden! Derfor skal I se på hvordan I skaber et læringsmiljø, hvor kreativitet kan fremelskes. Vi ønsker en institution der tænker kreativitet ind i måden vi bruger sproget, leger, maler, løber og tænker på. Udover Lars' input kommer I til, at lave en masse sjove og udviklende øvelser som fundament for Jeres snakke.

Send forespørgsel

Fremtidens kompetencer

21 skills er betegnelsen for de kompetencer, der bliver behov for i fremtiden. Verden ændrer sig med eksponentiel hastighed, Så hvilke kompetencer skal vores børn bruge i fremtiden? Det handler ikke om at gøre dem mere digitale, men tvært i mod, skal de være kreative, innovative, dygtige kommunikatorer og kunne samarbejde med mennesker kort sagt, skal de kunne det, der er sværest at få computere til!

Send forespørgsel

Lærerig & leg

Legen er grundlæggende for børns sociale og personlige læring og udvikling. Legen fremmer bl.a. fantasi, virkelyst, sprog, nysgerrighed, sociale kompetencer, selvværd og identitet. Derfor har legen en værdi i sig selv og skal være en gennemgående del af et dagtilbud. Men hvordan skaber vi optimale muligheder for leg, dels i vores struktur og indretning, samt måden vi voksne støtter, guider og rammesætter?

Send forespørgsel

Læringsmiljø

Læringsmiljøer af høj kvalitet i dagtilbud bygger på et samspil mellem mange faktorer. Læringsmiljøer af høj kvalitet kalder i høj grad på et fagligt dygtigt, kompetent og empatisk personale og ledelse, der fortløbende har blik for, hvordan praksis kan rammesættes, organiseres og tilrettelægges, således at børnene får de bedste betingelser for at lære og udvikle sig. I vil arbejde med netop jeres læringsmiljø, skabe overblik over, hvad der virker og hvor I kan blive bedre.

Send forespørgsel

Oplæg til forældre

Lars har været anvendt til en række oplæg til forældremøder. Emner har været mange, og I kan aftale præcis hvad I har behov for men det kunne være oplæg om:

iPads og IT til børn, rammesætning og tydelighed, At turde at sige NEJ, Mad (madpakker) og måltider, søvn. 

Send forespørgsel

Pædagogik med vilje!

Dette oplæg formidler hvordan pædagoger tilrettelægger målrettede pædagogiske forløb, som udspringer af børnenes spor og interesser? I skaber i fællesskab, et læringsmiljø fyldt med vilje og drivkraft, samtidig med at I omsætter Jeres pædagogiske mål til praksis.

Send forespørgsel

Samarbejde og kommunikation

Vi ønsker et personale, der er eksperter i samskabelse. Det giver udvikling og godt arbejdsmiljø når vi kommunikerer fagligt og professionelt. Det er i børnenes interesse, at vi har mod og tryghed til at lade os udfordre af vores kollegaer.

I kommer til at reflektere i fællesskab, lege med LEGO og lave øvelser, der giver stof til eftertanke og nye bedre handlinger.

Send forespørgsel

Struktur i daginstitutioner

En ny struktur, eller mere tydelighed om den gamle? En klar struktur, der er tydelig for alle, understøtter den pædagogiske kvalitet. Uanset om det er en funktions- eller stueopling, om der er værksteder eller aldersopdeling i børnegrupperne, skal der arbejdes med en fælles forståelse, således alle kender strukturens muligheder og begrænsninger. I kommer til at analysere institutionens struktur til mindste detalje og skabe et fælles overblik.

-->