LENA BERIT PEDERSEN

Pædagog, familie- og psykoterapeut og foredragsholder

Send en uforpligtende forespørgsel

Vi svarer inden for 24 timer
Lena er en erfaren oplægsholder, som inddrager såvel sin teoretiske viden, samt sin brede pædagogiske erfaring med såvel børn, pædagoger og familier.
Lena er uddannet pædagog tilbage i 2001, og siden har taget en 4-årige uddannelse som eksamineret familie- og psykoterapeut. Hun har i mange år arbejdet indenfor såvel behandlingsområdet som almenområdet som pædagog, støttepædagog- og vejleder samt som familiebehandler.

Betydningen af relationer, samspillets kvalitet, og den voksnes rolle og ansvar i den konkrete kontekst er altid omdrejningspunktet, og Lena har i mange år været særligt optaget af den sociale og følelsesmæssige udvikling, og hvordan den sker gennem de relationer vi som barn indgår i tidligt i livet - på godt og ondt.

Lena brænder særligt for følgende emner og kan tilrettelægge såvel oplæg som p-dage, workshops og længerevarende teori- og praksisforløb udfra jeres interesse:

  • Børn i udsatte positioner og hvordan vi skaber differentierede fællesskaber

  • Den sociale- og følelsesmæssige udvikling og hvad vi kan gøre for at støtte denne ud fra barnets nærmeste udviklingszone uanset barnets biologiske alder

  • Neuroaffektiv og mentaliseringsbaseret pædagogik

  • Pædagogen selvagens/relationskompetence og hvordan vi skaber en personalekultur, der støtter social og følelsesmæssig udvikling hos børnene.

  • Praksis der støtter synkronisering, affektiv afstemning og mentalisering

  • Metodiske tilgange som Theraplay, Sunshine Circles og NUSSA

  • Hvordan vi lytter og støtter andre uden at give råd og komme med løsninger. Og hvorfor dette er så vigtigt for selvværdet og den enkeltes personlige udvikling.

  • Relationer, følelser og grænsesætning om sig selv i stedet for om andre hvorfor dette er så svært for mange og hvorfra stammer det

  • Forældreskab hvad er vigtigst for vores børn trivsel både nu og senere og hvordan kommer vi derhen

  • Faglig sparring ud fra en mentaliseringsbaseret tilgang hvorfor og hvordan

Foredrag

Send forespørgsel

Betydningen af leg

Betydningen af leg, glæde og engagement i arbejdet med børns sociale- og følelsesmæssige udvikling. Her fordyber vi os i hvordan sociale kompetencer udvikles gennem de relationer vi indgår i og derved modnes hjernen. Og vi ser på hvad det stiller af krav til de voksnes deltagelse, planlægning og relationskompetence.

Send forespørgsel

Børn i udsatte positioner

Hvordan kan vi i lyset af den styrkede pædagogiske læreplan forstå og tilrettelægge praksis, så den også støtter børn i udsatte positioner. Her kommer vi særligt ind omkring nogle af begreberne i det pædagogiske grundlag nemlig dannelse, leg og børnefællesskaber, da det er så centralt i arbejdet med børn i udsatte positioner. Vi fordyber os i hvad der er vigtigt for at læringsmiljøer understøtter børns sociale og følelsesmæssige udvikling ud fra deres nærmeste udviklingszone, den voksnes rolle i forskellige fællesskaber samt konkret pædagogisk praksis med fokus på muligt indhold i de vokseninitierede aktiviteter/lege i mindre gruppesammenhænge.

Send forespørgsel

Fællesskaber

Hvordan skaber vi ikke-ekskluderende fællesskaber, der støtter børn i deres sociale og følelsesmæssige udvikling konkret fordyber vi os i den voksnes rolle og hvad der er vigtigt for at vi arbejder indenfor børnenes nærmeste udviklingszoner.

Send forespørgsel

Konflikthåndtering

Konflikthåndtering hvor vi kommer omkring vinkler som hvordan vi kan forstå det at håndtere en konflikt ud fra børnenes eller de unges følelsesmæssige behov. Hvad er behovet her og nu og hvordan kan vi afdække det? Kan vi altid have forståelse af det skete og hinanden samt at blive gode venner igen som målet? Hvornår er ord hjælpsomme i konfliktløsning? Hvordan løser vi som pædagog en konflikt, når ordene ikke er hjælpsomme? Og hvad bliver vores rolle som voksen, hvis ikke målet er at skabe fred imellem børnene/den unge men ro hos den enkelte? Og hvad er vigtigt at være opmærksom på som pædagog, hvis vi har at gøre med børn og unge som følelsesmæssigt ikke får støtte af eller får ro på ved at de voksne sætter ord på?

Send forespørgsel

Neuroaffektiv og mentaliseringsbaseret pædagogik

I oplægget kommer vi omkring begreber såsom den treenige hjerne, afstemning, fejlafstemning og genafstemning, mikro-og makroregulering, tilknytning, karavanefører, frontallapkorset og nærmeste udviklingszone. Og hvordan dette kan sættes ind i en pædagogisk forståelsesramme og understøtte inkluderende pædagogisk praksis.

Send forespørgsel

Praksis, med caseopgaver

Praksis, der støtter den sociale og følelsesmæssige udvikling uanset barnets/den unges biologiske alder. Vi kommer her kort ind på teoretisk forståelse af den treenige hjerne, men har fokus på praksis og cases/eksempler.

-->