LINE RODSTEN

Lærer, cand.pæd., psykoterapeut og konfliktvejleder
Line Rodstens mission er at hjælpe hjælperen! Line er en erfaren foredragsholder, der har en solid viden bag sig, men som også selv har stået i hjælper-rollen, og som derfor ved, hvordan det er at arbejde med socialt udsatte og sårbare mennesker.

Line Rodstens foredrag og workshops er målrettet skoler, institutioner, organisationer med frivillige, krisecentre og herberger, hvor der dagligt arbejdes med udsatte og særligt sårbare grupper. Der arbejdes bl.a. med det personlige lederskab, arbejdspladsens omsorgsmiljø, feedback og anerkendende kommunikation, sekundær-traumatiseringsrisici, supervision, konfliktforståelse og konfliktkodeks.

Line har undervist handicappede børn og voksne traumatiserede flygtninge, arbejdet med handlede kvinder på krisecenter, lavet gruppeterapi for børn og unge af misbrugere og superviseret frivillige. Ved siden af sin praksis som psykoterapeut og foredragsholder arbejder Line som leder for frivilligområdet hos Center for Konfliktløsning.

Med mere end 15 års erfaring fra det specialpædagogiske område, har Line således oplevet en lang række dygtige og engagerede pædagoger, lærere og frivillige blive sygemeldt med både stress og depression, miste motivation og arbejdsglæde eller simpelthen skifte branche. Efter selv at have været turen igennem, uddannede Line sig til psykoterapeut og har nu et særligt fokus og kærligt blik på det specialpædagogiske område.

Det er nemlig benhårdt arbejde hele tiden at være nærværende, omsorgsfuld, forstående og rummende i mødet med udsatte og sårbare mennesker: Ofte skal det endda foregå inden for nogle organisatoriske rammer, hvor magtbalancen er skæv og hvor der kan mødes mere modstand og håbløshed end det modsatte. Der skal kunne trækkes på mange personlige og relationelle ressourcer i sådan et arbejde og ofte passer hverken den enkelte eller arbejdspladsen ordentligt på sig selv og hinanden med det resultat at ildsjælene brænder ud. Det er ærgerligt for den enkelte og for arbejdspladsen.

Line Rodstens foredrag og workshops har det til fælles, at de skal lære jer at passe på jer selv, når I passer på andre! De vil klæde jer bedre på til at være omsorgsfulde, rummende og grænsesættende overfor jer selv og hinanden., så I holder længere til glæde for flere!

Foredrag

Send forespørgsel

PAS PÅ DIG SELV, NÅR DU PASSER PÅ ANDRE

Et fagligt foredrag med refleksionsøvelser til alle, der arbejder med socialt udsatte og sårbare mennesker.

Bliv klogere på dig selv, dine kolleger og dine medarbejdere, så I bedre kan passe på jer selv og hinanden. Kom hjem med viden om risikofaktorerne i socialt arbejde og bliv bedre til at spotte, hvornår der opstår mistrivsel og hvordan I kan håndtere det. Lær bl.a. om:

 • psykiske risici ved socialt arbejde, så som udbrændthed og sekundær traumatisering

 • personlige relations- og konfliktstile

 • offer-krænker-hjælper dynamik

 • grænsesætning og ansvar

 • hvorfor den egoistiske medarbejder er den sunde medarbejder

Foredraget kan med fordel kombineres med enten workshoppen Personligt lederskab i socialt arbejde eller Konflikter og kommunikation

Send forespørgsel

DET ER JO IKKE ET HOTEL, DET HER!

- et foredrag om konflikter på bosteder og krisecentre

Et fagligt foredrag med refleksionsøvelser til ledelsen, det pædagogiske personale og de frivillige på bosteder og krisecentre.

Som pædagogisk medarbejder på et bosted, krisecenter eller plejecenter får man dilemmaer og konflikter om privatliv, hjem og magtforhold meget tæt på. Dette foredrag går tæt på relationer og konflikter på de institutioner, hvor nogle har et hjem og hvor andre har en arbejdsplads. Det kan være stressfyldt og kræve hård hud at møde modstand og utak i det daglige. Med dette foredrag udvider jeg jeres forståelse af det, der sker, så det kan blive lettere at møde konflikterne for begge parter.

Lær bl.a. om:

 • Rummenes konflikter på en hjemlig arbejdsplads

 • Magtforhold og dimensioner i konflikter

 • Op- og nedtrapning af konflikter

 • Konfliktstile- og håndtering

 • Omgåelse af regler, modstand og nejets visdom

Foredraget kan med fordel kombineres med enten workshoppen Personligt lederskab i socialt arbejde eller Konflikter og kommunikation

Send forespørgsel

WORKSHOP: PERSONLIGT LEDERSKAB I SOCIALT ARBEJDE

Kort fagligt oplæg kombineret med øvelser, dialog og selvrefleksion.

Gå I dybden med de relationelle og personlige dynamikker som påvirker vores evne til at være i mødet med udsatte og sårbare mennesker. Lær noget om dig selv og dine kolleger og tag det med ind i den pædagogiske relation på arbejdspladsen.

Indhold kan fx være:

 • Hvad gør det ved dig når du møder modstand

 • hvordan smitter dine erfaringer og behov for fællesskab eller individualitet af på dine relationskompetencer

 • Hvordan har du det med at sætte grænser for andre

 • Hvem tager ansvaret for det psykiske arbejdsmiljø? Og hvordan

 • Hvad sker der med os selv og fællesskabet når vi overforbruger os selv?

Send forespørgsel

WORKSHOP: KONFLIKTER OG KOMMUNIKATION

Kort fagligt oplæg kombineret med øvelser, dialog og selvrefleksion.

Få værktøjer og viden om gode og effektive måder at kommunikere med hinanden, så der opstår færre negative konflikter.

 • Hvad sker der på en arbejdsplads hvor man kritiserer hinanden?

 • Hvordan giver vi god feedback fra frustration til konkret forslag

 • Anerkendende kommunikation

 • Aktiv lytning

 • DU har ansvaret for det den anden hører hvordan hænger det nu sammen?

 

-->