LISBET VESTERGAARD

Cand.mag. i Moderne Kultur og Kulturformidling

Send en uforpligtende forespørgsel

Vi svarer inden for 24 timer
Lysten til at læse er den røde tråd i Lisbet Vestergaards foredrag om børns fritidslæsning i en digitaliseret verden, hvor kampen om opmærksomhed er så hård som aldrig før.

Er du dansklærer, læsevejleder eller medarbejder i skolens pædagogiske læringscenter? Savner du metoder til at få fyret grundigt op under dine elevers læselyst, udvikle din skoles læsebånd eller styrke samarbejdet med det lokale folkebibliotek?

Hvis svaret er ja, så tilbyder Lisbet Vestergaard et inspirerende og vidende foredrag, hvor de gode eksempler, ideer og praktiske tips er i højsædet.   

Lisbet er cand.mag. i Moderne Kultur og Kulturformidling og har siden 2004 arbejdet med udvikling af biblioteker, der appellerer til børn og får dem til at opdage eller genopdage glæden ved at læse for sjov. Især samarbejdet mellem folkebiblioteker og skoler, læsekampagner og læsekonkurrencer for børn har været centrale elementer i Lisbets virke.

Hun har været bibliotekskonsulent i hhv. Rødovre, Gentofte og Københavns Kommune og arbejdet med national biblioteksudvikling i Slots- og Kulturstyrelsen og Tænketanken Fremtidens Biblioteker. Senest har hun været projektleder for Greb til læselyst - et projekt, der finansierede to større undersøgelser af de 9-13-åriges læse- og medievaner i fritiden. Derudover deltager Lisbet i bloggerkollektivet Bogsnak. 

Foredrag

Send forespørgsel

FAMILY LITERACY - HVAD HAR vi MED OS HJEMMEFRA?

Lisbet Vestergaards mormor var født i 1913. Hun havde syv års skolegang og var medhjælpende hustru på familiens gård i 40 år. Uden at ane at der en dag ville blive indført pædagogiske læreplaner og arbejdet med begrebet som tidlig sprogtilegnelse og early litercy, sørgede hun for, at hendes børnebørn blev passet i et sprogligt rigt miljø. Krydsogtværs, taleradio, indkøbssedler, bøger og Lykkehjulet var nogle af ingredienserne. I dette foredrag tager Lisbet Vestergaard afsæt i denne historie og zoomer derefter ind på, hvordan lærere og skolebibliotekarer kan blive opmærksomme på de mange forskellige typer af skriftsproglige ressourcer, som børn har med sig hjemmefra, og hvordan man kan bygge videre på dem i arbejdet med at udvikle en generation af stærke læsere.    

Send forespørgsel

LÆSEVANER HOS TWEENS

Børns medievaner har ændret sig radikalt med youtube, iPads og sociale medier. Men mange børn mellem 9 og 12 år læser stadig i deres fritid, og de er vilde med humor, gys og serier. Det viser undersøgelsen Børns læsevaner 2017: Overblik og indblik, som Læremiddel.dk og Nationalt videntercenter for Læsning står bag sammen med Tænketanken Fremtidens Biblioteker. I dette foredrag fortæller bibliotekskonsulent Lisbet Vestergaard om, hvad der driver fritidslæsningen hos tweens, og hvordan man som lærer, skolebibliotekar og forælder kan bakke op om, at børn får flere gode læseoplevelser i deres hverdag.

-->