LONNIE LIV

Familiekonsulent, projektkoordinator, forfatter og foredragsholder
Lonnie er mor til 3. To dejlige voksne piger samt en lille efternøler-krudtugle-dreng. Lonnie arbejder til dagligt på Psykiatrien i Vejle, det affektive afsnit, har sin egen klinik som coach i Neurokommunikation, skriver bøger som skal hjælpe udsatte mennesker, tager ud og holder foredrag og har siddet som frivillig rådgiver på BørneTelefonen.

Lonnie har igennem livet indsamlet en masse erfaring. Erfaring om psykisk mistrivsel og hvordan, der rettes op på det igen.

Som 5 årig erfarer Lonnie, at livet har en grim side, idet hun vågner op ved at far kommer ind til hende i hendes seng...

Mange grimme oplevelser senere, kommer Lonnie ud af barndommen og ind i en voksenverden, hvor hun slet ikke er klædt på til at træffe de rigtige valg for sig selv.

Efter at have gennemlevet en tilværelse med incest og et voksenliv med svære senfølger, herunder stofmisbrug, møder Lonnie en psykolog. Denne løfter Lonnie ud af misbruget og langsomt genvinder hun troen på, at hun er noget værd. Dette møde redder hendes liv, og gør hende i stand til at stå op for sig selv og, ikke mindst, dem som stadig har brug for hjælp.

Lonnie kæmper derfor aktivt for alle menneskers lige vilkår. Ikke kun de incestramte.

Livet har for Lonnie Liv budt på en barndom fyldt med omsorgssvigt og seksuelle krænkelser. Sådan en start i livet kan byde på mange udfordringer og bringe svære senfølger med sig.

Dette liv har givet Lonnie Liv kæmpe erfaring og modet til at kæmpe for børn og voksne, som har udfordringer i deres liv. Psyko-sociale problemstillinger følges ofte hånd i hånd med en barndom fyldt med svigt. Så uanset om dit arbejde består i at få aktivitetsparate gjort jobparate, at give narkomaner et værdigt liv, at passe på de indsatte i fængslerne, arbejder med børn som familiekonsulent eller du arbejder på gadeplan med unge, så vil du kunne drage nytte af den viden som Lonnie Liv deler ud af.

Lonnie Liv lever og ånder for at få budskabet omkring omsorgssvigt og senfølger bragt ud til alle. Og derfor har hun skrevet en bog om sin opvækst og sit ungdoms- og voksenliv. Ligeledes har hun udviklet et koncept til brug i undervisningen på overbygningen i folkeskolen, som skal gøre unge i stand til at søge hjælp, og gøre de medstuderende samt underviserne i stand til at rumme og hjælpe de ramte i en travl hverdag.

Lonnie Liv har senest skrevet en bog, som skal reklamere for den hjælp som BørneTelefonen og Red Barnet kan give børn og voksne, hjælpe de børn som lige nu bliver omsorgssvigtet samt give de voksne fagpersoner i barnets liv et redskaq til fælles refleksion. Bogen har hun doneret til Red Barnet til brug i de skoler, som de er tilknýttet. Dette for at bogen kunne blive gratis for alle. Et arbejde der, grundet Lonnie Livs egen barndom, er det mest givende i verden.

Børne Telefonens arbejde redder mange børn og unge i DK, og giver nyt håb i disse børn og unges liv. Desværre mangles der frivillige, og mange børn og unge ringer forgæves. Så hvis du læser dette, og tænker at du gerne vil være med til at gøre en forskel, så meld dig ind i Børns Vilkår som betalende medlem eller som frivillig.

Red Barnet har uendeligt mange projekter om bl.a. mobning på de danske skoler. Men de har også mennesker ansat, som dagligt surfer på nettet for fange de voksne, som stor bag børneporno. De mennesker får psykologsamtaler jævnligt, fordi de ikke kan undgå at se selve akten nogen gange. Men de kæmper videre for at fange de skyldige. Også Red Barnet lever af de donationer og medlemskaber, som vi voksne kan give dem. Støt også dem, da ingen af de to store organiationer kan stå alene.

Lonnie Liv tager også ud og holder foredrag. Foredrag om det liv, hun har overlevet. Om hvordan det er at være barn i en skoleklasse, når man bærer på verdens største hemmelighed. Og om hvordan det er at være fagperson og have ansvaret for at andre får det godt, og holde øje med hvilke børn, der idag holder på en stor hemmelighed.

Intet er for stort, intet er for småt. For Lonnie gælder alt i kampen for tidlig indsats, helbredelse og et værdig liv.

 

Lonnie Liv har skrevet en personlig beretning om livet som seksuelt krænket og dybt omsorgssvigtet barn, og et voksen liv med svære senfølger. Lonnie Liv tjener ikke noget på bogen, idet hun har givet sin del af overskuddet ubeskåret til BørneTelefonen. Men den kan give Jer et godt indblik i, hvad I får for pengene, i et foredrag med Lonnie Liv. 

https://www.gyldendal.dk/produkter/lonnie-liv-henriksen/pigen-i-spejlet-20055/e-bog-9788702235012
 

Foredrag

Send forespørgsel

Foredrag for fagpersoner som arbejder med børn/unge

Meget var løst på forhånd, hvis samfundet var lige så optaget af at spore misbrug og forbedre børns trivsel, som det er af enhver anden interaktion, der direkte påvirker det lands økonomi.

Det ville have en fantastisk effekt i forhold til at reducere forekomsten af psykisk sygdom, stofmisbrug, kriminalitet og medicinske problemer, hvis blot vi reducerede disse børns byrder med en score eller to. Samfundet bør spore børnemishandling lige så nidkært, som det overvåger aktiemarkedet 

(Martin Teicher)
 

Målgruppe:

Alle voksne, som på den ene eller anden måde har tilknytning til børn og/eller unge.

 

Hvad får I ud af foredraget:

Børn og unge, som har været udsat for omsorgssvigt (herunder mobning), kan udvise mange forskellige symptomer. Eller slet ingen. Der er kort sagt ikke en facitliste, og fagpersoner kan derfor ikke trænes i at opdage alle. 

Børn og unge har (som alle mennesker i verden) deres helt eget landkort indeni, som de navigerer efter. Dette landkort skal vi voksne blive til at prøve at undersøge og forstå. Kun derigennem kan vi vide, hvordan vi kan hjælpe barnet med at turde stå frem og sige fra. Eller i det mindste give barnet/den unge nogle redskaber, hvis de ikke vil reddes. 

Med dette foredrag får I en viden om børnenes indre verden. De tanker de går og har og den måde deres nervesystem er bygget på. Dette nervesystem er så deres filter, som de ser verden igennem. Få her redskaber til at være undersøgende på hvert enkelte barn og ny tilgang til mødet med dem. Få samtidig et overblik over omfanget af børn og unge der rent faktisk lever med omsorgssvigt.

 

Hvad kan I bruge denne nye viden til:

Den viden I voksne får, kan anvendes til at skabe trygge rammer for børn og unge. Hjælpe med at skabe en forståelse for barnet/den unge og dennes måde at reagere på i forskellige sociale relationer. Og især hjælpe de børn videre, som står frem.

Endvidere kan I bruge jeres nye viden til at arbejde med børnene i grupper, og få dem knyttet tættere sammen. Ligeledes vil refleksionen imellem jer, som fagpersoner/omsorgspersoner, ændres til et metaperspektiv og flyttes væk at være personligt rettet mod hvert enkelt barn. 
 

*******

Lærerne skal ikke true med at ringe hjem til forældrene, når børnene laver en fejl. Det har afholdt mig fra at sige noget, for jeg var bange for, at de så også ville sige noget videre til min far

(folkeskole elev, udsat for grov vold i hjemmet)

 

Send forespørgsel

Foredrag for skoler og institutioner

Tag nu et barn, der er offer for fysisk vold. Barnet har sanser som en radar. Bestandigt sender det sine mikrobølger ud for at fange ethvert signal på dårligt humør, adfærden er bogstavelig talt er mejslet ind i hjernen. Men af samme grund ændres den ikke, selvom omgivelserne gør. Sådan et barn risikerer at blive en voksen, der stikker knytnæven i smasken på folk, fordi han ser en trussel, hvor enhver anden bare ser en normal situation

(Martin Teicher)
 

Målgruppe:

Alle børn og unge (fra 7. klasse og op) samt de voksne, som på den ene eller anden måde har tilknytning til børn og/eller unge (hvis det kun er for fagpersoner, se foredrag for fagpersoner). 

 

Hvad får I ud af foredraget:

Børn og unge, som har været udsat for omsorgssvigt (herunder mobning), vokser op med et meget forkert selvbillede, samt kan have svært ved at indgå i sunde relationer. De kan trække sig fra alle omkring dem, være udad reagerende eller ekstremt opsøgende. Der er kort sagt ikke en facitliste, og fagpersoner kan derfor ikke trænes i at opdage dem. 

Samtidig har børn og unge sjældent nemt ved at stille sig op og sige fra, og de kan heller ikke bare sige sandheden om svigtet til nogen.

Hvis de er svært omsorgssvigtede vokser de op med en generel mistro til mødet med verden. Oveni har de ikke selv nogen sunde voksne at spejle sig i, til når de engang selv bliver forældre, og dermed er den onde cirkel skabt.

Med dette foredrag får I en viden om børnenes indre verden. De tanker de går og har og den måde deres nervesystem er bygget. Dette nervesystem er så deres filter, som de ser verden igennem. Få her redskaber til at være undersøgende på hvert enkelte barn og ny tilgang til mødet med dem. 

 

Hvad kan I bruge denne nye viden til:

Den viden I voksne får, kan anvendes til at skabe trygge rammer for børn og unge. Hjælpe med at skabe en forståelse for barnet/den unge og dennes måde at reagere på i forskellige sociale relationer. Og især hjælpe de børn videre, som står frem.

Den viden børnene/de unge får kan anvendes til at turde stå frem. Turde stå mere sammen. Og de børn/unge som ikke selv er udsat for omsorgssvigt eller mobning, får en større forståelse for de børn/unge, som er udsatte. Og dette giver et større sammenhold i en klasse eller en gruppe. 

*******
 

Send forespørgsel

Personlig fortælling

Problemer med aggression, stofmisbrug og alkoholisme. Angst og fobi, alvorlig depression, bipolar lidelse, posttraumatisk stress, borderline, personlighedsspaltning og psykose. Børnemishandling er den vigtigste, forebyggelige risikofaktor for psykisk sygdom. Mishandling spiller en rolle i halvdelen af alle tilfælde af svær depression og for trefjerdedele af alle, som bliver stiknarkomaner 

(Martin Teicher)

Målgruppe:

Alle voksne, som på den ene eller anden måde har interesse i omsorgssvigt og senfølger.

 

Hvad får I ud af foredraget:

Med dette foredrag får I en ærlig og sand beretning om et liv fyldt med omsorgssvigt og alle de senfølger det kan give.

I får et udførligt indblik i de skader, som hjernen får, når et barn vokser op med utrygge tilknytninger eller omgivelser.

 Hør om en barndom så utryg og grim.

Hør om et ungdomsliv, hvor senfølgerne allerede er udpræget i betydelig grad.

Hør om et voksenliv, hvor barndommen har gjort Lonnie Liv i stand til at gøre store skader på sig, herunder ende i stofmisbrug og prostitution.

Og hør hvordan det hele så blev meget bedre efter terapi.

 

Hvad kan I bruge denne nye viden til:

Med denne ny viden og indsigt i et ødelagt menneskes sind og liv, kan I gå ud arbejde med udsatte mennesker på en helt ny måde og med helt nye briller på.

Med denne nye viden kan I reflektere på et helt nyt og højere niveau og møde hvert enkelt individ med ny respekt og forståelse. Dette kan danne nye og meget dybere forbindelser og relationer. Og kun igennem disse relationer, kan de udsatte mennesker begynde at hele.


 

Jeg har aldrig før oplevet alle 9. klasser så stille på samme tid i så
lang tid. Man kunne høre en knappenål falde til jorden. Det viser hvor
vigtigt et budskab Lonnie kommer med"
Folkeskolelærer
Hvis du bare var kommet noget før og havde talt for elever og
undervisere, så havde mit arbejde været meget lettere. Din historie er
så ægte og tæt på, at ingen kan undgå at blive en bedre voksen eller ung
efter at have hørt dig"
Trivselvejleder på folkeskole
Efter at have hørt dig, har vi fået øjnene op for de forældede
procedurer. Vi er nu i gang med at gå det hele igennem. Du har virkelig
sat gang i noget. Tak for dig."
Psykologenhed
Samtidig er jeg sikker på, at det for min med-underviser, som kommer fra
en \"normal\", ukompliceret og opvækst, har været øjenåbnende ift. at få
indblik i en verden hun ikke har haft fantasi til at forestille sig"
Tovholder på projekt for udsatte kontanthjælpsmodtagere
-->