MARIA LARSEN EHRENREICH

Specialkonsulent og oplægsholder inden for digital dannelse
Maria brænder for at oplyse om og undervise i alt det, som den digitale del af vores hverdag har at byde på, og hvad vi skal være opmærksomme på. Hun har stor erfaring med at holde oplæg og workshops om digital dannelse for en bred målgruppe - dog primært med fokus på børn og unges liv på nettet.

Maria har en cand. mag. i Medievidenskab, hvor hun skrev speciale om digital dannelse i relation til folkeskolens daværende testfag "teknologiforståelse". Hun har tidligere arbejdet med bl.a. misinformation på nettet og vejledt undervisere i anvendelsen af digitale læringsværktøjer. I øjeblikket arbejder hun som specialkonsulent og oplægsholder ved Center for Digital Dannelse i København.

Maria er en formidler med drive og engagement. Hun gør en dyd ud af at tale ind i målgruppens verdensbillede, at anvende relaterbare eksempler og at lade publikum deltage gennem diskussionsspørgsmål og øvelser.

Foredrag

Send forespørgsel

Digital dannelse på mellemtrinnet

For elever på mellemtrinnet.

Eleverne bliver introduceret til begrebet digital dannelse, og vi dykker ned i forskellen på det online og offline liv - bl.a. nogle af de store forskelle, der er på kommunikation og relationer, når vi ikke kan se eller høre hinanden. Vi snakker også om, hvordan man kan bidrage til gode digitale fællesskaber, og hvornår det kan være godt at rådføre sig med en voksen.

Formen er dialogisk, og vi inddrager i stor stil elevernes oplevelser og refleksioner fra deres egne digitale liv.

Send forespørgsel

Digital dannelse i udskolingen

For elever i udskolingen.

Workshoppen for udskolingselever klæder eleverne på til en digital hverdag, hvor de stadig bliver mere selvstændige og skal tage ansvar for deres liv på nettet. Eleverne bliver klogere på emner som digital kommunikation, billeddeling, lovgivning, kildekritik, selvfremstilling og nogle af de digitale faldgruber, de skal være opmærksomme på.

Vi møder udskolingsklasserne i øjenhøjde, og oplægget foregår typisk i dialog med eleverne og med udgangspunkt i deres egen digitale hverdag og de digitale fællesskaber, de bruger. Vores tilgang er åben og nysgerrig med et ønske om at få eleverne til at reflektere og tage kritisk stilling til deres eget liv på nettet.

Send forespørgsel

Digital dannelse på ungdomsuddannelser

For elever på ungdomsuddannelser.

Dette oplæg har til formålet at klæde eleverne på til det ansvar og de krav, der følger med en digital hverdag. Eleverne bliver klogere på digital kommunikation, sociale mediers designmekanismer, billeddeling, lovgivning, kildekritik og nogle af de digitale faldgruber, de skal være opmærksomme på.

Pointerne bliver formidlet med aktuelle eksempler, masser af humor og uden løftede pegefingre. Missionen er nemlig at skabe refleksion og starte samtaler blandt de unge. Undervejs byder eleverne selv ind med erfaringer og synspunkter gennem øvelser, quiz og afstemninger.

Send forespørgsel

Forældreaften om digital dannelse

For forældre med børn i grundskolen.

Vores forældreaften er et oplæg, som giver forældregruppen en fælles forståelse for emner som børnenes digitale fællesskaber, kommunikation, idealer og lovgivning om fx billeddeling.

Derudover klæder vi forældrene på til at håndtere nogle af de digitale faldgruber, børnene kan møde - og udstyrer dem med konkrete redskaber til at tage snakken om livet online derhjemme. Mange skoler booker oplægget i forbindelse med forældremøder, som temaaften på tværs af klasser eller for kontaktforældre.

Send forespørgsel

Pædagogisk dag

Workshop for fagpersoner, lærere, pædagoger og ledelse.

Workshoppen "Pædagogisk dag" klæder lærere, pædagoger og ledelse på med den nyeste viden om digital dannelse, trends og tendenser. Vi kommer forbi emner som digital kommunikation, fællesskaber, lovgivning og trivsel. Udgangspunktet er i både forskning og erfaringer, men altid formidlet med konkrete eksempler og øvelser, som er lige til at tage med ud i undervisningen.

Samtidig arbejder vi med at skabe en rød tråd på hele skolen - dels med en fælles forståelse for digital dannelse, men også med inspiration til skole-hjem-samarbejdet og gode råd til skolens digitale strategi.

-->