SKOLEKONSULENTER.DK

Klasseledelse, hjernepauser og teamsamarbejde

Send en uforpligtende forespørgsel

Vi svarer inden for 24 timer
Søs Rask Andresen og Nanna Paarup skaber i deres nærværende og inspirerende oplæg bro mellem forskning, teori og praksis. De udgiver serien ”Værktøjer til klasseledelse” ved Dansk Psykologisk forlag og har siden 2007 holdt foredrag, kurser og workshops for pædagoger, lærere og ledelse i daginstitutioner og skoler over hele landet.

Søs og Nanna har stiftet www.skolekonsulenter.dk og er eksperter i teamsamarbjede, klasseledelse og god undervisning. De arbejder eksemplarisk og praksisnært. Med Søs og Nanna ved roret får du konkrete værktøjer, der kan implementeres direkte i din egen praksis. Alle deltagere involveres aktivt, og der er tid til refleksion og brobygning til hverdagen.

Søs Rask Andresen er lærer, proceskonsulent og forfatter. Søs har 19 års erfaring som lærer i folkeskolen og 10 år i ungdomsskolen. Søs har siden 2006 arbejdet med kognitiv, systemisk og psykodynamisk coaching som selvstændig konsulent og coach.

Nanna Paarup er master i positiv psykologi, cand.merc., forfatter og proceskonsulent. Nanna har arbejdet med udvikling i uddannelsessektoren i mere end 20 år og har udgivet 15 bøger.

Begge er medstiftere af skolekonsulenter.dk, hvor de arbejder for, at trivsel og læring går hånd i hånd med afsæt i gruppe-, klasse- og læringsledelse, teamsamarbjede, forandringsprocesser, positiv psykologi og coaching. De er begge optaget af at skabe optimale læringsmiljøer og trivsel for børn, elever og studerende.

Søs og Nanna har undervist mere end 10.000 lærere, ledere og pædagoger og har arbejdet sammen med mere end 500 skoler og uddannelsesinstitutioner. De har siden 2013 udgivet 7 bøger sammen:

 • Klasseledelse i praksis (2013)
 • Storytelling i undervisningen  (2014)
 • Hjernepauser. Aktiviteter, der booster læring (2015)
 • Samarbejdsøvelser. Trivsel og sociale kompetencer (2015)
 • Teamsamarbejde. Professionelle læringsfællesskaber og bedre møder (2016)
 • Flere Hjernepauser. Aktiviteter, der booster læring ll (2019)
 • Brain boost. Grib energien på mødet (2020)

Foredrag

Send forespørgsel

KLASSELEDELSE I PRAKSIS

For pædagoger, der arbejder i skolen og gerne vil inspireres og have flere værktøjer til klasseledelse i understøttende undervisning.

 • Viden om, hvad der gør det gode læringsmiljø.
 • Inspiration og værktøjer til god undervisning og involvering af alle børn.
 • Brobygning til praksis.
Send forespørgsel

HJERNEPAUSER - AKTIVITETER, DER BOOSTER LÆRING

Til pædagoger, der gerne vil vide mere om hjernen og inspireres til at bruge hjernepauser med børnene.

 • Viden om sammenhæng mellem læring og hjernepauser.
 • Inspiration og afprøvning af hjernepauser i praksis.
 • Refleksion og dialog.
 • Have det sjovt.
Send forespørgsel

SAMARBEJDSØVELSER - ELEVERNES TRIVSEL OG SOCIALE KOMPETENCER

Aktiviteter og værktøjer til den understøttende undervisning, hvor pædagogerne arbejder professionelt med udvikling af elevernes personlige og sociale kompetencer.

 • Viden om effekten af eksperimentel læring.
 • Afprøvning og facilitering af samarbejdsøvelser.
 • Refleksion og dialog.
Send forespørgsel

BEDRE MØDER

Værktøjer og virkemidler til at afholde meningsfulde møder, hvor deltagerne involveres aktivt og deltagende.

 • Viden om teamdynamikker og udviklingsfaser.
 • Det der virker ved gode møder.
 • Mødefacilitering og deltageransvar.

 

-->