STINE LEMMING

Pædagog, underviser og foredragsholder
Stine har fået bred pædagogisk ekspertise gennem flere års arbejde med børn i forskellige aldre og med forskellige behov. En ekspertise Stine bruger i sine foredrag, som henvender sig til både forældre og professionelle.

Stine Lemming er født i 1974 og er mor til tre børn, der både er kilde til stor glæde, bekymring og ikke mindst stof til eftertanke. Stine har en grunduddannelse som pædagog og har arbejdet i vuggestue, børnehave, skole og SFO. Hun har arbejdet med helt typiske børn, anbragte børn - og deres forældre - for tidligt fødte, børn med diagnoser, tosprogede, børn med motoriske- og sproglige-udfordringer, angst og stress. Samtidig har Stine videreuddannet sig og skabt et større og mere stabilt teoretisk grundlag, som giver Stine stor kompetence indenfor en lang række pædagogiske emner.

Stine er desuden medlem af Pædagogisk bogklubs læserpanel, hun underviser på UCL og er medbedømmer på pædagoguddannelsen under UCL.

Stine skaber i sine oplæg gerne mulighed for dialog, inputs, spørgsmål og kommentarer. Med en anerkendende og ressourceorienteret tilgang lytter hun til den enkelte families udfordringer og bekymringer ift. det at være forældre i dagens Danmark. Hun giver enkle fif, specifikke redskaber og pædagogiske strategier, som gør det håndgribeligt for den/de voksne, at have en adfærd, som påvirker børnenes adfærd og derved skaber mere trivsel, mindre skæld ud, færre konflikter og børn, der hører efter.

Med udgangspunkt i en stor faglighed, praksiserfaring og Stines personlige erfaringer tilbyder hun kvalificeret forældrevejledning, som vil ruste forældre til at tage kampen op og samle nye kræfter, til at håndtere de konflikter store som små der opstår i hverdagen, i en ganske almindelig og sund familie.

Stine tilbyder:

 • Foredrag til professionelle der arbejder med børnene i centrum.
 • Foredrag til forældre i større og mindre grupper, der ønsker indsigt, forståelse og specifikke redskaber til at skabe mere trivsel hos den enkelte og i familien generelt.
 • Pædagogisk støttende vejledning til den helt almindelige familie.

Foredrag

Send forespørgsel

FAMILIELIVET I FOKUS – SUNDE FAMILIERS PROBLEMER

Stines teoretiske viden og praktiske erfaring spænder vidt. Hun tager udgangspunkt i det, der rører sig, og som er aktuelt for hver enkelt gruppe af deltagere. Stine holder bl.a. foredrag om

 • Mindre skæld ud, færre konflikter og børn, der hører efter
 • Opdragelse med inddragelse
 • Forældresammenhold - Hvordan forbliver vi et team, også når vi er uenige?
 • Søskende - Hvordan støtter vi som forældre søskendeforholdet?
 • Forældre anno 2017
 • Børn og søvn
 • Børn & unge på de sociale medier - Hvordan støtter vi som forældre?
 • Fællesskab fælles ansvar - Kan vinkles med samarbejde mellem institution/skole og hjem
 • Anerkend dit barn og styrk dets selvværd og selvtillid
 • Teenager i huset - Der er håb forude
-->