SUNE HAVLYKKE

Skoleleder og underviser i pædagogisk magtanvendelse

Send en uforpligtende forespørgsel

Vi svarer inden for 24 timer
Sune Havlykke har stor erfaring fra specialområdet. Han har arbejdet med domsanbragte, med opholdssteder og døgnbehandling og er i dag leder på en specialskole på Sjælland. Sune har stor ekspertise indenfor konflikthåndtering i pædagogiske indsatser og arbejde med diagnoser.

Sune Havlykke har en bred ledelseserfaring fra døgninstitutionsområdet. Han har på baggrund af 10 års erfaring med konflikthåndtering udviklet konceptet Pædagogisk Magtanvendelse, som han underviser i i institutioner, kommuner, på skoler og undervisningsinstitutter over hele landet.

I sine oplæg giver Sune sit bud på, hvordan man kan optimere konflikthåndteringen, samt hvordan pædagogisk personale kan lære af konflikterne, så de bedre kan undgå lignende situationer fremover.

Sune inddrager altid medarbejdere, ledelse og organisationens vinkler i sine kurser og oplæg.

Foredrag

Send forespørgsel

PÆDAGOGISK MAGTANVENDELSE

Sune Havlykke tilbyder oplæg, kurser og længerevarende undervisningsforløb med udgangspunkt i konceptet Pædagogisk Magtanvendelse.

Et oplæg om Pædagogisk Magtanvendelse vil ruste pædagogisk personale og ledelse til at håndtere krisesituationer og giver handlemuligheder i magtanvendelsessituationer. Derudover får personalet redskaber til trygt og sikkert at kunne udføre lovlig magtanvendelse og ikke mindst til at kunne analysere og efterbehandle magtanvendelser. På den måde minimerer I risikoen for, at lignende situationer opstår.

Med konceptet får I en evidensbaseret, målrettet og effektiv personaleudvikling, der giver sikkerhed og viden om, hvordan konfliktfyldte situationer håndteres korrekt og forsvarligt. Fokus på at håndtere kriser er ikke kun med til at fremme den individuelle udvikling, men styrker hele organisationens pædagogiske faglighed.

Et oplæg om pædagogisk magtanvendelse er en unik mulighed for at kombinere pædagogiske værktøjer med konflikthåndteringsværktøjer og evt. simple fysiske teknikker. Organisationen får kendskab til lovgivning på området, teorier omkring konfliktnedtrapning og krisehåndteringsstrategier. Derudover tilbyder Sune som den eneste på markedet en række specielt udviklede teknikker, der sikrer forsvarlig og hensigtsmæssig udførsel af magtanvendelse i situationer, hvor det er nødvendigt.

Hvert oplæg eller kursus planlægges sammen med organisationen og følgende emner kan inddrages:

 • Lovgivning ift. magtanvendelse og nødværge
 • Forebyggelse af vold mod personale
 • Hvad sker der før, under og efter en magtanvendelse?
 • Definering af psykisk og fysisk magtanvendelse
 • Dokumentation og indberetning
 • Konflikthåndtering og nedtrapning
 • Pædagogisk løsning i tilspidsede situationer
 • Magtanvendelsesprocedurer
 • Voldspolitik og kriseplan
 • Gennemgang og træning af fysiske teknikker
 • Magtanvendelsens mange facetter
 • Arbejde med procedure (kriseplaner, voldspolitik, overgreb osv.)
 • Personlig forberedelse til konflikter
 • Konfliktens sprog (op- og nedtrappende)
 • Hvordan kommunikerer vi med hinanden og de unge?
 • Handlemuligheder under pres
 • Hvordan rustes arbejdspladsen og personalet til akutopståede situationer?
 • Fysisk placering og teknikker i en magtanvendelse
 • Undervisning i konkrete fysiske teknikker ift. magtanvendelser
 • Magtanvendelse i praksis (situationstræning under stress)
-->