TIGERTRÆNING

Leg, kamp, bevægelse og musik. Undervisning og koncerter.
Tigertrænings mål er, at lære børn at sætte grænser. Når man laver Tigertræning, bliver legen til en dans. Og dét i en ramme for både børn og voksne, for børn elsker, når voksne leger med.

Tigertræning er en bevægelseskoncert udviklet af idrætspædagog Lise Steffensen, hvor blandingen af de stille og de vilde lege er en hjørnesten. Til Tigertræning er der altid musik, da musikken inviterer til bevægelse, og deltagerne kaster sig mere frit ind i legen. Tigertræning er et medskabende kulturtilbud til de mindste, deres voksne og bedsteforældre. Det er også pædagogisk idræt for fagfolk, med metode og pædagogiske overvejelser bag. Det er kamplege og bjørnekamp, hvor vi mærker os selv og vores kræfter. Det er yoga uden for måtten, dynamisk, sjov og legene. Det er akrobatik og samarbejdslege der hjælper os til forståelse for sociale mønstre. I Tigertræning bruges også kampregler: http://tigertraening.dk/kampreglerne-pas-paa-dig-selv-og-de-andre/

Der er udgivet 5 bøger og 4 musikalbum med Tigertræning. Tigertrænings har flere målgrupper, de er: vuggestue/dagpleje, børnehave, indskoling eller familie.

Foredrag

Send forespørgsel

FORLØB FOR INSTITUTIONER

Lise kommer på besøg i institutionen, og sammen med børn og voksne, lærer Lise legene til personalet, i deres hverdagsramme. Lise viser konkrete værktøjer, metoder og lege, som herefter er lige til at begynde at anvende for institutionens personale. Det kan være besøg på en enkelt stue, udvalgt gruppe børn eller alle stuerne i institutionen. Se video her: https://youtu.be/hVP4Gofy72s

 

Send forespørgsel

HELDAGSKURSUS FOR PÆDAGOGER

På dette heldagskursus (6 timer) får deltagerne en grundig indføring i det at afholde bevægelsesforløb for børn i dagtilbud. Vi gør pædagogiske overvejelser og sætter det ind i en hverdagsramme. Deltagerne får afprøvet flere af Tigertrænings dynamiske yoga lege. Kampregler bliver vist og forklaret. Mange forskellige bud på kamplege: både dem hvor man ikke rører hinanden, dem med skumsværd og dem hvor vi aser og maser med hinanden.

Heldagskurset kan ses på video her: https://www.youtube.com/watch?v=_wh9Q9mRDkA

Send forespørgsel

LEGEKONCERT MED TIGERPARADE

Tigertræning legekoncert er den festlige udgave af Tigertræning. Vi kommer tre musikere og leverer en energifyldt Legekoncert, 60 minutter, hvor børn og voksne er aktive deltagere, bevæger sig, får sved på panden, grinet og leget sammen. Vi har rekvisitter med til 150 deltagere så hvert musiknummer har sin egen rekvisit og bliver en helt speciel oplevelse. Vi medbringer også Long Fei, vores op til 40 meter lange tiger. Han virker kun hvis vi alle hjælpes ad, men så kan han også danse og lave tricks til musikken. Sammen med paraden laver vi et lille trommeorkester med deltagerne. Legekoncerter kommer i duo, trio, kvartet eller kvintet. 

Se video her: https://www.youtube.com/watch?v=u5DZ1ElLcQQ

2-3 timers workshop, hvor deltagerne er på gulvet og får prøve at lave Tigertrænings særlige dynamiske yoga, kampregler og kamplege, akrobatik- og samarbejdslege. Workshoppen er et godt supplement til personalemødet eller til et forældremøde, hvor institutionen står for at opstarte et forløb med Tigertræning.

Se video her: https://www.youtube.com/watch?v=_wh9Q9mRDkA

-->