TRINE ANDREASEN

Pædagog og cand. pæd. i pædagogisk psykologi

Send en uforpligtende forespørgsel

Vi svarer inden for 24 timer
Trine Andreasen er en nærværende formidler med en bred faglig viden og en stor praktisk erfaring indenfor pædagogisk arbejde med børn og deres forældre. Trine tilbyder foredrag indenfor flere pædagogiske emner.

Trine er foredragsholder, forældrerådgiver og kommende forfatter.

Hun er oprindeligt uddannet pædagog og har en kandidat i pædagogisk psykologi. Hun har arbejdet på behandlingshjem for omsorgssvigtede børn og har over 10 års erfaring fra almindelig daginstitution.

Trine er indehaver af Naturligopdragelse.dk. Naturligopdragelse har eksisteret i 4 år og her igennem hjælper Trine forældre med at få de redskaber de skal bruge for, at skabe det familie liv de drømmer om.

Ud over forældre rådgiver Trine også pædagogisk personale i forhold til at skabe en struktur i daginstitutionen så børnene kan udvikle sig.

Hun brænder også for udelivet og er en del af et større Europæisk projekt Take Me Out der handler om at tage børnene med ud i naturen.

Derfor har Trine også en stor viden om naturpædagogiske tiltag.

Foredrag

Send forespørgsel

BESKIDTE BØRN UDVIKLER SIG BEDST! - SÅDAN SKABER DU DE BEDSTE RAMMER FOR EN PÆDAGOGISK PRAKSIS UDENFOR!

Den seneste forskning viser tydeligt at det er godt for børns motoriske, kognitiv og sociale udvikling at være udenfor, særlig i naturen.

Men meget pædagogisk personale ved ikke hvordan de skal tage børnene med ud. De ved ikke hvilke aktiviteter skal de lave, hvor de skal tage hen og tænk bare på hvad forældre ikke ville sige når ungerne kommer tilbage møgbeskidte.

Men med den nye styrket læreplan er der lagt ekstra fokus på at komme ud i naturen og på leg. Derfor er det vigtigt at give det pædagogiske personale redskaberne til at tage børnene med ud i naturen så de kan udvikle sig bedst muligt.

Foredraget er bygget op omkring den nyeste forskning der viser hvad det, at være ude gør ved børns udvikling.

Der vil være rig mulighed for at vinkle foredraget så det passer lige til jeres børnegruppe institutionstype samt personalegruppe.

Foredraget henvender sig til pædagogisk personale der arbejder med børn i alderen 2-8 år og som er interesseret i at få konkrete redskaber til at skabe de bedste rammer udenfor så I både opfylder kravet i forhold til læreplanstemaet Natur, Udeliv og Science og i forhold til det enkelte barn udvikling.

Igennem foredraget vil Trine komme med konkrete eksempler på god praksis, redskaber og aktiviteter der alle nemt kan implementeres i jeres institution.

Send forespørgsel

BØRN VIL HAVE GRÆNSER! - SÅDAN BLIVER DU EN TYDELIG OG TROVÆRDIG VOKSEN, SOM BØRNENE ELSKER!

Mange pædagoger oplever i dag, at forældre er bange for at sætte rammer, og konsekvenser er blevet det samme som at straffe, hvilket ikke er acceptabelt i dagens Danmark. Derfor oplever børnehaver i dag børn, der er ekstremt grænsesøgende, og børn som er utrygge, fordi de ikke oplever trygge rammer. Disse børn drages af voksne, der sætter rammer.

Foredraget er bygget op omkring teori om, hvordan børns indre moral udvikles, samt hvordan forældre og pædagogisk personale i en misforstået omsorg ikke sætter rammer for børn.
Trine tager i foredraget udgangspunkt i hverdagssituationer, og hun præsenterer både teori og praksisfortællinger samt konkrete redskaber, der kan bruges til at sætte rammer og give konsekvens.

Foredraget henvender sig til pædagoger, dagplejere og andet pædagogisk personale, der arbejder med børn i alderen 2-8 år, og som enten er interesseret i at få konkrete redskaber til at skabe en sikker og tryg hverdag, eller pædagogisk personale der oplever børn med grænsesøgende adfærd.

Send forespørgsel

FIND DIN MAD I NATUREN OG FÅ ROBUSTE BØRN! - BLIV SIKKER PÅ, HVILKE NEMME OG LET GENKENDELIGE PLANTER, DU KAN SAMLE MED SELV DE MINDSTE BØRN!

Et praktisk foredrag/tur hvor vi går på jagt efter vilde urter, blomster og bær. Det kan være i den lokale park, skov eller på jeres legeplads. Alt samles med udgangspunkt i, at man aldrig må være i tvivl, om det evt. kan være farligt. Derfor er det kun letgenkendelige urter og planter, der samles.

Turen kan ende ved en bålplads, hvor der tændes bål og laves gastronomiske vidundere af de indsamlede urter/bær/blomster.
Turen stiler mod at give det pædagogiske personale en viden, så de kan give børn en anderledes oplevelse ude i naturen samt udfordre deres mod ved at smage på forskellige urter og blomster. Turen giver endvidere et væld af sanseindtryk, da både føle-, lugte-, smags- og høresansen bliver udfordret.

Turen henvender sig til pædagoger, køkkenpersonale og andet pædagogisk personale, der arbejder med børn mellem 3-8 år, som ikke bruger naturen regelmæssigt, men som ønsker at få ideer til, hvordan en tur i naturen kan blive til andet end bare en gåtur uden formål.

Send forespørgsel

MATEMATIK FOR DUMMIES! - SÅDAN GIVER DU BØRNENE EN BEGYNDENDE MATEMATISK OPMÆRKSOMHED PÅ TRODS AF, DU IKKE KAN MATEMATIK!

Allerede i et barns tidlige barndom udvikles deres evne til at tænke matematisk. Ikke at de små kan matematik, det er nemlig de færreste der kan det. Men de danne grobunden for deres senere matematiske udvikling.

At tænke matematisk er en forudsætning for mange ting i livet for eksempel din privat økonomi, din forståelse for hvordan mekaniske ting virker, herunder din telefon, bil eller cykel, eller hvorfor din slankekur ikke virker.

Den seneste forskning viser at hvis børn arbejder med matematiske begreber allerede i børnehaveklassen får de en nemmere skolegang.

Men mange kan ikke matematik. Eller det er i hvert faldet det de fortæller sig selv.

Med en nye styrket læreplan er der lagt ekstra fokus på Science delen hvilket vil sige en naturvidenskabelig forståelse og derfor er det vigtigt at det pædagogiske personale får redskaberne til at give børnene denne begyndende matematiske opmærksomhed.

Foredraget henvender sig til pædagogisk personale der arbejder med børn i alderen 2-8 år og som er interesseret i at få konkrete redskaber til at skabe de bedste rammer både i forhold til at opfylder kravet til læreplanstemaet Natur, Udeliv og Science og i forhold til det enkelte barn matematiske udvikling.

Igennem foredraget vil Trine komme med konkrete eksempler på god praksis, redskaber og aktiviteter der alle nemt kan implementeres i jeres institution.

Send forespørgsel

SPIS MIN GRIS, I MORGEN SKAL DU SLAGTES! HVORDAN DU BRUGER MADEN OG MÅLTIDET TIL AT GIVE BØRNENE SOCIALE KOMPETENCER, DANNELSE OG MAD MOD!

Dette foredrag er bygget op omkring, hvordan pædagoger kan inddrage børn i hverdagens madlavning.

Ved at inddrage børnene i madlavningen, bidrager pædagogerne til at skabe en positiv udvikling i forhold til børns selvtillid, motoriske udvikling og sociale udvikling. Samtidig er det en mulighed for at give børnene en meningsfuld oplevelse, der også kan være medvirkende til at afhjælpe kræsenhed eller manglende lyst til at prøve nye ting.

Gennem foredraget kommer Trine ind på, hvordan børn kan inddrages i madlavningen og giver praktiske råd og konkrete ideer til, hvad børn i de forskellige aldersgrupper kan være med til at lave. Samtidig viser Trine, hvordan madlavningen kan komme rundt om alle læreplanstemaerne.

Endvidere kommer Trine omkring organisering af maden og betydning af måltidets forløb.

Foredraget henvender sig til pædagoger, dagplejere og køkkenpersonale, der arbejder med børn i alderen 0-6 år.

Forskning viser, at allerede i den tidlige barndom bliver grundstenene til en sund holdning til mad lagt. Det er også her, kræsenheden opstår. Forskningen viser også, at børn, der inddrages i madlavningen, udvikler et mere nuanceret madvalg, og at disse børn generelt er mindre overvægtige. Inddragelse af de yngste i madlavningen har også fordele her og nu, fx stimuleres sproget og barnets evner til at bygge på underkategorier.

Også børnenes selvtillid kan hjælpes i vejret. Når den 2-årige oplever, at han kan skære en banan ud til sig selv, eller den 3-årige kan være med til at skrælle sine egne kartofler. Barnet får også styrket sin motorik ved at skulle holde på en kniv eller kartoffelskræller og lære at koordinere sine bevægelser.

Socialt oplever barnet, at det kan være sammen med sin familie på en måde, der ikke handler om barnet. Fokus bliver lagt på den fælles opgave, og derved bliver barnets evne til at forholde sig til andre end sig selv styrket.

Send forespørgsel

SÅDAN GIVER DU BØRNENE DE BEDSTE FORUDSÆTNINGER TIL SKOLESTART

En af de vigtigste opgaver, pædagoger har i børnehaven, er at gøre børnene skoleklar.

Men hvad betyder det at være skoleklar? Og hvordan kan du som pædagog eller pædagogisk personale organisere og planlægge et forløb, der netop giver børnene de bedste forudsætninger for en god skolestart?

Det og meget mere kan du lære i dette foredrag, der henvender sig til pædagoger og pædagogisk personale i alle daginstitutioner.

Foredraget er bygget op omkring de fem færdigheder, lærerer og pædagoger fremhæver som manglende, når de enten skoleudsætter eller lader et barn i 0 klasse gå om.

Hvert tema bliver grundigt beskrevet. Samtidig er der konkrete redskaber til, hvordan du kan lege eller træne disse færdigheder ind. Du vil altså både få lege og aktiviteter, der understøtter præcis den udvikling, som det kommende skolebarn skal støttes i.

De 5 temaer er følgende:

  • Hvad der forventes af skolebørn og opbygning af almene færdigheder.
  • Motoriske færdigheder, hvordan lege og træning gør underværker.
  • Sproglige færdigheder, brug af spil og understøt den naturlige læring.
  • Sociale og emotionelle færdigheder og udfordringer - det er svært at blive stor!
  • Selvhjulpenhed, krav og udfordringer- hvordan kan du gøre det kommende skolebarn selvhjulpen, samt hvad er den gode skolestart.
-->