ULLA LAU HYLDGÅRD

Musikterapeut og musikpædagog

Send en uforpligtende forespørgsel

Vi svarer inden for 24 timer
Ulla Lau Hyldgård har over 20 års erfaring med rytmik og børn. Hun tilbyder både foredrag og workshops, der giver brugbar inspiration til, hvordan du kan indkorporere rytme og musik i arbejdet med børn.

Ulla Lau Hyldgård er uddannet musikterapeut fra Aalborg Universitet og musikpædagog under Lotte Kærså. Hun er forfatter til bogen Nærværsøvelser med børn (2016). Ulla har lavet rytmik med børn i 20 år og undervist pædagoger, lærere og andre interesserede i at lave rytmik- og nærværsøvelser med børn igennem de sidste 10 år. Hun er af den faste overbevisning, at det både er børnenes krop, følelsesliv og intellekt, der skal næres for at blive til hele, betænksomme mennesker.

Ulla tilbyder to slags foredrag for pædagoger. De kan begge suppleres med workshops, hvor der gives støtte til, at den tilegnede viden implementeres i hverdagen.

Foredrag

Send forespørgsel

MUSIKKENS BETYDNING

Foredraget omhandler betydningen af musik, leg og kreativitet i børnenes hverdag. Der er både teoretisk baggrundsstof og gode argumenter for, hvorfor det er vigtigt med musik, leg og kreativitet, men også praktiske øvelser, hvor deltagerne selv oplever effekten af det legende og kreative.
Send forespørgsel

NÆRVÆR OG MINDFULNESS I INSTITUTIONEN

Der gives i foredraget konkrete nærværs- og mindfulnessøvelser, som kan bruges i institutionen. Øvelserne tager i høj grad udgangspunkt i Ullas bog Nærværsøvelser med børn (2016), hvor musikken inddrages i rigt omfang. Også her vil der både være teoretisk baggrundsstof og oplevelser i praksis.

Ulla har også mange års erfaring med at undervise pædagoger indenfor specialområdet i, hvordan de kan bruge musikken som et kommunikativt og kontaktskabende værktøj. Musikken kan være et meget effektiv middel til at forøge livskvaliteten og mindske isolationsfølelsen hos børn (og voksne) med kommunikative og kognitive udfordringer.

Workshoppen kan sammensættes, så den passer præcist til jeres behov. Et eksempel kan være en indledende workshop og efterfølgende opfølgningsmøder i praksis.
-->