Har du tit overvejet, hvordan de dygtigste ledere og facilitatorer til møder og workshops formår at få alle med? Og har du selv haft lyst til at blive en endnu bedre mødeleder, der forstår gruppedynamikken i en forsamling, når du skal få alle til at arbejde sammen om et projekt? Så er bogen her helt sikkert noget for dig. For efter endt læsning er du mange gode idéer rigere.

Tag teten er for mig at se først og fremmest en inspirationsbog, der kan bruges i situationer, hvor du skal facilitere en proces. Med sit flotte grafiske udtryk, og mange eksempler, cases og idéer giver den et solidt grundlag for både at kunne afprøve en række konkrete værktøjer, og samtidig forstå nogle af de udfordringer, man kan stå med. Begrebet facilitator skal i bogen forstås bredt. Jakobsen, Kent og Ullersted lægger vægt på, at du i rollen som facilitator kan have (mindst) tre roller: den rene facilitator, eksperten eller lederen. Alt efter hvilken rolle, du har i den konkrete sammenhæng, så vil den måde, du skal agere på, også være forskellig. På den måde henvender bogen sig også til alle tre roller. Der er således meget at hente i bogen, uanset hvilken af de tre roller du plejer at indtage.

Bogen er opbygget i forskellige emner. Den kan læses fra ende til anden, men de fleste vil nok udvælge konkrete kapitler, som er relevante for lige præcis den situation, man mangler inspiration til. Det kan fx være at designe processen, arbejde med sig selv og sin fremtoning i rummet, eller hvordan man bedst får gruppen med. Hvert af kapitlerne er bygget fint didaktisk op, hvor der først er en kort opsummering af kapitlets indhold, og hvad man efter endt læsning kan forvente at få med. Derefter dykker Jakobsen, Kent og Ullersted ned i nogle konkrete dele af emnet. Fx handler kapitlet om designprocesser både om at få styr på processens faser, at arbejde med samtaledesign, og hvordan man grafisk kan understøtte processen overfor andre i planlægningsfasen. Undervejs er der en række konkrete cases, som illustrerer, hvornår noget enten går godt eller møder udfordringer. Det er med til at vise de udfordringer, man som facilitator kan stå overfor, og mange af dem vil også vække genklang hos ledere. På den måde bliver det tydeligere, hvordan de konkrete værktøjer kan anvendes i praksis.

Undervejs i Tag teten henvises der enkelte steder til et teoretisk grundlag. Det gælder fx i afsnittet om modstand i gruppen, hvor Jakobsen, Kent og Ullersted inddrage Rick Maurers modstandsteori. Men ellers fremstår en stor del af bogen som best practice, hvilket de mange gode cases fint understøtter. Der er dog enkelte steder, hvor det kunne have været fint med lidt mere underbygning. Fx har kapitlet om at stå stærkt i rummet en tydelig psykologisk vinkel, som bl.a. handler om facilitatorrollen. Men jeg savner her en grundigere udlægning af, hvad vores præferencer bygger på, og hvilken sammenhæng det har med vores private jeg. For mig at se kan det være vanskeligt at arbejde med at udvikle ens egen rolle, hvis man ikke helt forstår baggrunden. Til Jakobsen, Kent og Ullersteds forsvar skal det siges, at det netop er en guide, de har forsøgt at skrive. Derfor vil de naturligvis altid være begrænset af, hvor dybt de skal ned i baggrunden for modellerne. Men nogle steder lykkes de faktisk med at gøre begge dele. Og det kunne jeg have ønsket mig, at de gjorde lidt mere.

Som jeg har været inde på, så er illustrationerne af Rikke Cilja exceptionelt flotte. Hvert kapitel afsluttes med en illustreret oversigt med de enkelte modeller og idéer, og undervejs i bogen er der mange illustrationer, som både understøtter vigtige pointer og er selvstændige modeller. Det gælder både i kapitlerne om førnævnte facilitatorrolle, hvor der er tegnet en kropslig mixerpult, og i afsnittet om grafiske skabeloner, hvor Cilja har tegnet forskellige idéer til fælles gruppeproduktioner. Det er med til at gøre udgivelsen grafisk ekstraordinær.

Tag teten er en visuelt indbydende guide til dig, der arbejder som facilitator i en eller anden sammenhæng. Det kan være dit fuldtidsarbejde, eller du kan være leder, der engang imellem faciliterer møder og workshops. Der er gode idéer at hente i bogen her uanset hvad, også selvom jeg enkelte steder kan savne lidt mere dybde.

Faglitteratur
Content Publishing
Pernille Bandholm Jakobsen, Katrine Kent, Mette Ullersted
Rikke Cilja
297
Sune Weile
23. januar 2024

Seneste anmeldelser

-->