Computere

Nu er også UNESCO på det mobilfri hold
Computere
Af Anette Prehn, sociolog, foredragsholder og forfatter til bl.a. Hjernesmarte børn, Stierne i hjernen og Din kreative hjerne. Har undervist mobilfrit i mere end 10 år. www.hjernesmart.dk Et nyt skol...
Ny teknologi bliver tilgængelig for demensramte
Computere
Konceptet Abilia Senior er udviklet for at ældre med plejebehov skal støttes i at tage vare på egen livssituation og have mulighed for at blive boende i egen bolig længere.Den...
Nyt autismeprojekt giver pædagoger mere tid og bedre arbejdsmiljø
Computere
Indtil nu har man kun haft lavteknologiske, tidskrævende metoder til rådighed, når man som personale på bosteder skal udforme en individuel dagsstruktur til beboere med autisme...
Kommunikationsbog
Computere
kommunikationsbogKim er en ung mand på 20 år. Han har Cerebral Parese i en svær grad. Da kom til Behandlingscentret Østerskoven kommunikerede han mest med sine øjne ved at kigge på ting i omgivelserne...
Afbildning af børn på internettet – er et etisk regelsæt løsningen?
Computere
Skrevet af: Sadedin E. Jepsen, Pædagog, Leder af Videncenter for IT pædagogik og forfatter til bogen ”Den kreative computer” – om brug at IT i daginstitutioner. Læs mere om bogen på www.denkreati...
-->