Struktur og genkendelighed er alfa omega i en autists dagligdag

Indtil nu har man kun haft lavteknologiske, tidskrævende metoder til rådighed, når man som personale på bosteder skal udforme en individuel dagsstruktur til beboere med autisme. Men ved hjælp af den elektroniske kalender MEMOActiv kan man nu lettere og hurtigere skabe den struktur, der er nødvendig for autister i hverdagen og gøre dem mere selvhjulpne.

80 personer med autisme/autistiske træk og 80 pædagogiske medarbejdere i København, Gladsaxe og Rødovre Kommune deltager lige nu i projektet ’Digitalisering af dagsstruktur for mennesker med autisme’, der over 18 måneder vil afprøve MEMOActiv. I den nærmeste fremtid skal beboere og medarbejdere i gang med at implementere brugen af MEMOActiv på de enkelte bosteder.
 

Slut med klippe-klistre-arbejde
Projektets formål er at reducere den tid, det pædagogiske personale bruger på at skabe dagsstruktur ved hjælp af de såkaldte Boardmaker-symboler, som man i dag bruger de fleste steder. Boardmaker-symboler placeres på et velcrobånd eller en tavle, hvor den enkelte beboer kan se hvilke aktiviteter, der ligger forude. Autister kan kun overskue få symboler ad gangen, og det pædagogiske personale må derfor typisk udskifte brikkerne flere gange i løbet af dagen. Det er meget tidskrævende for personalet, da symbolerne skal hentes fra et pc-program, printes ud på papir, lamineres, klippes ud og sættes op.

MEMOActiv, derimod, er en håndholdt e-kalender, der præsenterer dagen som en tidslinje bestående af punkter, der viser, hvor langt på dagen, man er kommet. Dagens aktiviteter kan vises med billeder, video og forklarende lydfiler alt efter brugerens individuelle behov.
Er der lagt en fast dagstruktur ind i kalenderen, kan den automatisk gentages alle de dage, hvor strukturen er ens. Forventningen er at minimere tidsforbruget ved opdatering af symboler med ca. 13 minutter per opdatering.


Projektet skal demonstrere en samlet arbejdskraftbesparelse på knap 23 min. per dag per medarbejder – ressourcer, som kan bruges på mere omsorgsbetonet arbejde. Projektets koordinator, Maria Lincke Jørgensen fra Socialt Udviklingscenter SUS, forklarer:
"Projektet vedrører ikke et ønske om at reducere inden for den offentlige sektor, men er derimod udtryk for et ønske om at forberede sig på fremtiden med manglende arbejdskraft inden for den sociale sektor".


Hjælp til selvhjælp
Men gevinsten ved projektet er ikke kun tidsbesparelse. Man forventer også at kunne reducere den pædagogiske adfærdsregulering, når beboeren får mulighed for selvstændigt at gentage dagsstrukturen. Dette vil betyde et bedre arbejdsmiljø for medarbejdere såvel som øget livskvalitet for beboerne. Den handicappede bruger af MEMOActiv vil opnå en væsentligt øget selvstændighed: Dels bedre overblik over dagens aktiviteter, dels øget initiativ til at gennemføre aktiviteter. Beboeren vil i højere grad selv kunne løse hverdagsopgaver, som fx tage tøj på, som de før modtog hjælp og støtte til.


Projektet sker i samarbejde med koncernen Abilia (tidligere FI Danmark), som har udviklet det elektroniske hjælpemiddel. MEMOActiv er en lommeudgave af MEMO Planner, der blev introduceret på det norske og svenske marked i februar 2009 og i maj 2009 blev kåret som Årets Hjælpemiddel i Danmark. Teknologien er siden anvendt med gode resultater. Abilias danske direktør Jakob Iversen fortæller: "Erfaringerne har vist os, at MEMO Planneren er med til at skabe forudsigelighed og genkendelighed for den enkelte bruger. Det kan medvirke til mindre udadreagerende adfærd hos autister, da det giver tryghed for den enkelte", fortæller Jakob Iversen.


Projektet løber frem til 30. juni 2011.
Fakta om MEMOActiv-projektet og Abilia:

 

  • Partnere i projektet er København, Gladsaxe og Rødovre kommuner, Socialt Udviklingscenter SUS, Kommunikationscentret i Hillerød Kommune, Alexandra Instituttet a/s og Abilia. Københavns Kommune er hovedansøger og Socialt Udviklingscenter SUS varetager projektkoordineringen. Projektet er finansieret af ABT-Fonden.

     

  • å landsplan vil en fuld implementering af MEMOActiv kunne omfatte mindst 15.000 mennesker med autisme/autistiske træk og mindst 4000 pædagogiske medarbejdere.

     

  • Virksomheden bag MEMOActiv, Falck Igel, har netop fusioneret med GEWA AB og har dannet den fælles koncern Abilia GEWA Falck Igel, der nu er Europas ledende indenfor tekniske hjælpemidler til personer med kognitive, tale- og fysiske handicap. Det danske datterselskab, FI Danmark, har i den forbindelse skiftet navn til Abilia.

For mere information kontakt direktør Jakob Iversen, Abilia: +4529269808

-->