Teorier

Astrid Gøssel
Teorier
Gøssel - hvad er det? en bevægelsesform en arbejdsmetode en skole en forening Astrid Gøssel og hendes tanker. Astrid Gøssel blev født i 1891 og døde i 1975. Hun var uddannet pianist...
Hvad er didaktik?
Teorier
Didaktik Didaktik er oprindeligt græsk og betyder at undervise, belære. I enkelte sammenhænge bliver didaktik oversat med undervisningslære. (Bjørndal og Lieberg 1978). I andre sammenhænge knytter un...
Indføring i Marte Meo-metoden
Teorier
Vi er ikke enten gode eller dårlige samtalepartnere, men vores verbale og nonverbale adfærd bliver hele tiden påvirket af den kommunikationssituation, vi er i. Jo mere vi er i stand til at forholde os...
Tanker bag Montessoripædagogik
Teorier
Montessoripædagogik Montessoripædagogikken blev udviklet tidligt i dette århundrede af den italienske læge Maria Montessori og har længe været etableret i mange lande. Maria Montessori begyndte sit ar...
Maria Montessori
Teorier
Personalia: Hun var Italiens først kvindelige læge. Hun fik sin første ansættelse som læge på børneafdelingen ved den psykiatriske universitetsklinik i Rom, og der kom hun for første gang i kontakt me...
John Dewey – den (post)moderne pædagogiks far?
Teorier
Bare navnet kan få associationerne til at løbe i nærmest det uendelige. Deweys tanker og filosofiske ideer regnes af mange som de mest betydningsfulde for pædagogikken som fag. Der eksisterer imidlert...
Rudolf Steiner 1861 – 1925
Teorier
Videnskabsformidlingen skulle derfor hjælpe barnets åndelige udvikling frem og ikke kun være en formidlingsinstitution for intellektuel viden. Hans tanker har været lige så omstridte som afholdte. Hum...
Burrhus Frederic Skinner
Teorier
Korte biografiske data Burrhus Frederic Skinner blev født i Susquehanna, Pennsylvania i 1904. Hans hjem var præget af varme og stabilitet. Faren var jurist, moren var ifølge Skinner ”kvik og køn” med ...
Vygotsky – en kort indføring
Teorier
Han studerede medicin og litteratur ved universitetet i Moskva 1913-1917 men var mest optaget af de humanistiske videnskaber. 1918-1924 opholdt Vygotsky sig i byen Gomel og brugte al sin tid på psykol...
Piaget mod Vygotsky – børns private tale
Teorier
Indledning Ifølge Piaget er barnet selv den vigtigste kilde til kognition. Barnet er en aktiv, selvmotiveret udforsker, som skaber ideer og prøver dem af i verden rundt omkring sig. Alt dette foregår ...
Jean Piagets teori om kognitiv udvikling
Teorier
Indledning Alle pædagoger har mødt Piagets teorier i løbet af uddannelsen. Hans teorier er efterhånden blevet kritiseret meget og kan måske siges at være noget forældede, men der findes få teorier, so...
Om Jean Piaget 1886 – 1980
Teorier
Den kognitive udvikling Vi ser på tænkningens udvikling med udgangspunkt i Jean Piagets teori om den kognitive udvikling. Piaget var optaget af spørgsmålet om, hvordan vi udvikler erkendelse eller vid...
Eriksons teori om den psykosociale udvikling
Teorier
Eriksons syn på tilegnelsen af ego-identitet i ungdomsårene er et led i hans teori om de otte stadier i den psykosociale udvikling. Hvert stadium indebærer en krise, hvor to mulige udfald stilles op m...
Dr. Howard Gardner
Teorier
Howard Gardner har udgivet mere end 20 bøger om emner inden for læring, psykologi, kommunikation, kreativitet, kunstforståelse og ledelse. Howard Gardner er bedst kendt for sin teori om multiintelli...
De 7 intelligenser
Teorier
Artiklen er hentet fra Design at Work I begyndelsen af 80’erne lancerede Harvard-forskeren Howard Gardner sin teori om multiintelligens. Gardner er hjerneforsker og gennemførte sammen med flere koll...
-->